Splitsingsakte, splitsingsreglement en huishoudelijk reglement van de VvE

Bij elk appartement hoort een splitsingsakte en een splitsingsreglement. In de splitsingsakte staan regels van de Vereniging van Eigenaren die specifiek zijn bestemd voor uw VvE. De VvE-balie geeft u hier uitleg over.

Bij portiekwoningen is het handig om naast het splitsingsreglement ook een huishoudelijk reglement op te stellen
Bij portiekwoningen is het handig om naast het splitsingsreglement ook een huishoudelijk reglement op te stellen

bijvoorbeeld:

 • Welke appartementen behoren tot de VvE?
 • Welke rechten en plichten hebben de eigenaren?
 • Hoe worden de kosten voor onderhoud aan de gemeenschappelijke delen verdeeld?
 • Hoe zijn de stemmen in de VvE verdeeld?
 • Gemeenschappelijke zaken die uitgezonderd zijn.

In het reglement van splitsing vindt u de spelregels van de VvE. Bijvoorbeeld:

 • Welke zaken behoren tot de gemeenschappelijke zaken.
 • Procedure voor het bijeen roepen van een VvE vergadering .
 • Wat te doen bij onvoldoende stemmen in de vergadering .
 • Wat te doen als de stemmen staken tijdens een vergadering .

Vraag een voorbeeld van een splitsingsakte op via vvebalie@denhaag.nl.

Modelsplitsingsreglement

Er zijn verschillende modellen van splitsingsreglementen. In de akten die opgesteld zijn vóór 1972 is het splitsingsreglement vaak in de splitsingsakte opgenomen. Vanaf 1972 werken notarissen met de volgende modelsplitsingsreglementen:

 • mr J. Schrijner 22 februari 1973 (witte boekje, deze komt in Den Haag het meest voor)
 • mr H.M. Sasse 1983 (blauwe boekje)
 • mr. J.W. Klinkenberg 1992 (gele boekje)
 • mr. A.G Hartman (modelreglement 2006)
 • In december 2017 is er een nieuwe reglement 2017 bijgekomen

  Huishoudelijk reglement

  Dit document kan de VvE zelf opstellen in de vergadering, dus niet via de notaris, hierin kunt u de leef en woonregels vastleggen zoals:

  • De eigenaren mogen geen vuilniszakken in het trappenhuis plaatsen 2.Geen harde vloeren plaatsen in de appartementen
  • Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten (denk aan een regel over fietsen in de gang of over de kleur van zonwering)
  • Regels over geluidshinder (geen luide muziek na tijdstip X).

  In het huishoudelijk reglement mag de VvE geen zaken in vast leggen die in strijd zijn met de akte, reglement van splitsing of de wet. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de kosten van de gemeenschappelijk zaken te wijzigen in de vergadering en het huishoudelijk reglement vast te leggen.

  De regels moeten wel eerst in de VvE vergadering goedgekeurd worden. U kunt een voorbeeld van huishoudelijk reglement opvragen via vvebalie@denhaag.nl.

  Splitsingsakte wijzigen

  De VvE kan een splitsingsakte en het reglement van splitsing wijzigen en of vernieuwen. De wijziging van deze documenten gaat via de notaris. De VvE heeft hiervoor 4/5 van de stemmen nodig. Bij VvE’s kleiner dan 5 appartementsrechten geldt dat iedereen vóór deze wijziging moet stemmen.

  Geen splitsingsakte of (model) splitsingsreglement ontvangen

  Beide documenten stelt de notaris op. Bij de aankoop van uw appartement krijgt u van de notaris de splitsingsakte en het modelsplitsingsreglement van uw appartement. Heeft u deze documenten niet gekregen? Neem dan contact op met uw notaris. Of vraag uw splitsingsakte tegen betaling op via de website van het Kadaster.

  Vragen

  Heeft u uitleg nodig over de splitsingsakte en/of het splitsingsreglement? Neem contact op met de VvE-balie. Een adviseur van de VvE-balie kan de documenten samen met u doornemen.

  Gepubliceerd: 21 augustus 2017Laatste wijziging: 17 april 2018