Ledenvergadering en bestuur VvE

Een Vereniging van Eigenaren heeft een bestuur en vergadert minimaal 1 keer per jaar. Tijdens de ledenvergadering nemen de leden besluiten over het beheer en het onderhoud van het pand. De Vereniging van Eigenaren zorgt er voor dat het pand goed onderhouden blijft.

Tijdens de ledenvergadering bespreken de leden:

  • de geldzaken van de afgelopen periode
  • de planning van het onderhoud voor de komende jaren
  • de (nieuwe) maandelijkse bijdrage (op basis van de planning voor de komende jaren).

De bestuurder moet er voor zorgen dat de leden hun eigen bijdrage betalen en moet ook op de hoogte zijn van de incassoprocedure als 1 van de eigenaren niet wil of kan betalen.

Besluiten tijdens de ledenvergadering

Alle besluiten worden door de leden in de vergadering genomen. De bestuurder of administrateur mag het besluit niet zelf nemen namens de VvE. De bestuurder moet alle besluiten agenderen en ruim van te voren naar de leden verzenden, zodat de leden tijdens de vergadering hierover kunnen beslissen. Als de leden er voor kiezen om een besluit buiten de ledenvergadering te nemen dan moet dit besluit door alle leden ondertekend worden. Dit wordt ook wel schriftelijke stemming genoemd.

Een VvE kent 3 soorten besluiten met verschillende stemverhoudingen namelijk:

  1. Bij besluiten die betrekking hebben op het normale onderhoud worden met de meerderheid van de aanwezige stemmen in de vergadering genomen of anders gezegd: de helft plus 1 van de stemmen.
  2. Bij besluiten om de woningen te verduurzamen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en isoleren van appartementen, geldt een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen.
  3. Bij besluiten om een op of aanbouw te plaatsen geldt 4/5 van de stemmen, omdat de splitsingsakte moet worden gewijzigd.

In uw akte van splitsing en het reglement van splitsing kunt u zien hoeveel stemmen nodig zijn om een besluit te nemen. In de vergadering van de VvE mogen geen besluiten genomen worden die in strijd zijn met de akte, het reglement van splitsing en de wet. Het is niet toegestaan om afwijkende of tijdelijke afspraken te maken.

Bestuur

In de vergadering kiezen de leden van de Vereniging van Eigenaren een bestuur. Het bestuur bestaat meestal uit een voorzitter van de vergadering, een administrateur, de technische commissie en de kascommissieleden. Als de VvE klein is en weinig leden heeft, wordt er vaak alleen een voorzitter van de vergadering en een bestuurder (administrateur) gekozen.

Bestuurder

De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de VvE. Hij of zij regelt de uitvoering van het onderhoud en is ook verantwoordelijk voor de boekhouding van de zakelijke rekening. De bestuurder kan een mede-eigenaar zijn of een professionele bestuurder zoals een administratiekantoor. 

Als de VvE deze rol wil uitbesteden, sluit de VvE een contract af met een VvE-kantoor voor bepaalde diensten. Dit kan alleen de administratie zijn, of een uitgebreider pakket van diensten.

Vergadering organiseren

Een VvE vergadering bijeenroepen kan zowel door de voorzitter als de bestuurder worden gedaan. Als geen van beiden bereid is om een vergadering bijeen te roepen dan kan ook een van de overige leden of een derde partij (de VvE balie of een professionele beheerder) een vergadering organiseren. Bekijk hiervoor uw splitsingsakte en het modelreglement voor de spelregels

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met de VvE-balie.

Gepubliceerd: 21 augustus 2017Laatste wijziging: 20 maart 2018