Een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE)

De gemeente wil graag dat een Vereniging van Eigenaren (VvE) in Den Haag actief is. Gebouwen waar VvE’s actief zijn, worden meestal beter onderhouden. Ook staat een actieve VvE vaker open voor duurzame oplossingen. Dit is goed voor de stad.

Actieve VvE's staan vaker open voor duurzame oplossingen
Actieve VvE's staan vaker open voor duurzame oplossingen

Zo werkt een actieve VvE

De leden van een actieve, goedwerkende VvE:

  • zorgen voor inschrijving van de VvE bij de Kamer van Koophandel (KvK),
  • overleggen regelmatig met elkaar tijdens een VvE vergadering,
  • hebben gezamenlijk een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering,
  • storten voldoende geld op de VvE rekening.

Met dit geld kan de VvE het onderhoud uitvoeren en de verzekeringen van het pand betalen. Het is fijn om in een goed onderhouden pand te wonen. Uw appartement behoudt de waarde en is beter verkoopbaar. De meeste banken stellen bij het verstrekken van een hypotheek de voorwaarde dat de financiering alleen mogelijk is als de VvE actief is en onderhoud uitvoert.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De VvE is verplicht om ingeschreven te zijn in het handelsregister Kamer van Koophandel (KvK). De bestuurder heeft de volgende stukken nodig voor de inschrijving:

  • formulieren 22 en 5, download deze op www.kvk.nl
  • legitimatiebewijs van de bestuurder
  • de splitsingsakte en het reglement van splitsing
  • de notulen van de VvE vergadering

Sommige VvE’s zijn niet verplicht om ingeschreven te zijn bij de KvK

Ongeveer 2000 VvE’s in Den Haag zijn voor 1 december 1972 opgericht. Voor deze VvE's is inschrijving bij de KvK niet verplicht. Net als andere VvE’s zijn ze wel verplicht om te sparen voor het onderhoud. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl.

Een zakelijke bankrekening voor VvE

De VvE heeft een zakelijke rekeningnummer op naam van de VvE nodig. Het is niet toegestaan om een bankrekeningnummer op naam van de bestuurder of een en/of rekening te openen.

Een VvE zakelijke rekening kan door middel van een VvE besluit worden overgenomen door de nieuwe gekozen bestuurder. Dit kan niet bij een privérekening of een en/of rekening. Spaart de VvE toch op een privérekening? Dan loopt de VvE het risico om geld te verliezen door fraude of als de rekeninghouder komt te overlijden.

Door geld te storten op een gezamenlijke rekening spaart u om het pand goed te onderhouden
Door geld te storten op een gezamenlijke rekening spaart u om het pand goed te onderhouden

Opstal- en aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

De VvE heeft een collectieve opstal- en aansprakelijkheidsverzekering (AVB) nodig. Het is niet toegestaan om de appartementen afzonderlijk te verzekeren. Een individuele verzekering dekt namelijk niet alle gemeenschappelijke zaken van het pand. Met een collectieve verzekering voorkomt een VvE dat een appartementseigenaar onder- of niet verzekerd is. De kosten van deze verzekeringen zitten in de maandelijkse VvE bijdrage.

Voor meer informatie over de opstalverzekering kunt u contact opnemen met diverse verzekeringsmaatschappijen.

VvE jaarrekeningen

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) moet jaarlijks verantwoording afleggen over het financieel beheer van de VvE. Een financiële verslaglegging of een jaarrekening is belangrijk voor een actieve VvE. Meestal zorgt de bestuurder (administrateur) voor dit verslag. De jaarrekening bestaat uit de balans, de exploitatieregeling en de begroting.

Uitleg over de jaarrekening en een voorbeeld vraagt u op via vvebalie@denhaag.nl.

VvE nog niet actief

Is uw VvE nog niet actief? Ook dan kunt u de andere leden van de VvE aanspreken op achterstallig onderhoud. Volgens de splitsingsakte en de wet zijn de leden van de VvE verplicht om mee te werken aan het plannen en uitvoeren van het onderhoud. Ook als de VvE nog niet gespaard heeft en niet actief is.

Problemen met de VvE

Lukt het niet om samen onderhoud te plannen? Bijvoorbeeld omdat eigenaren niet mee willen werken? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente heeft mogelijkheden om u te helpen en eventueel de VvE te dwingen om het onderhoud uit te voeren. Heeft u advies en begeleiding nodig? Neem dan contact op met de VvE-balie.

Gepubliceerd: 16 augustus 2017Laatste wijziging: 20 maart 2018