Verhuur van woning tijdens vakantie

In Den Haag is het verboden om uw woning of een deel ervan te verhuren aan toeristen.

Uitspraak Raad van State

Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State bepaald dat voor het verhuren van een woning aan toeristen een vergunning nodig is (een onttrekkingsvergunning). Dit geldt ook voor verhuur aan zakelijke bezoekers. Ook als u de woning maar 1 dag verhuurt, wordt dat gezien als het onttrekken van de woning aan de woningvoorraad (woningonttrekking).

Nieuwe wet in de maak

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuwe landelijke wet rondom vakantieverhuur (de Wet toeristische verhuur van woonruimte). Deze wet geeft een kader voor registratieplicht, meldplicht en een vergunning voor vakantieverhuur. Tot de nieuwe wet er is, is vakantieverhuur in Den Haag verboden. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat.

Dwangsom bij toeristische verhuur

 • De gemeente spoort toeristische verhuur in woningen actief op.
 • Een kleine overtreding leidt meestal tot een formele waarschuwing. Bijvoorbeeld als iemand 1 keer de woning waarin hij woont aan een toerist verhuurt. Bij een herhaling van de overtreding leidt dat tot een dwangsom.
 • In geval van systematische, structurele en/of bedrijfsmatige verhuur aan toeristen of bijvoorbeeld zakelijke bezoekers kan de sanctie bestaan uit een dwangsom of zelfs een bestuurlijke boete.

  Waarom controleren

  Er zijn weinig woningen beschikbaar in Den Haag. Als mensen woningen verhuren aan toeristen of zakelijke bezoekers, worden die woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Er woont dan niemand. Zonder vergunning mag dat niet. Daarnaast hebben de bewoners in de buurt misschien last van de verhuur. Dat is slecht voor de buurt. Daarnaast is de verhuur van woningen oneerlijke concurrentie voor hotels. Zij moeten zich aanwet- en regelgeving houden. 

  Overlast door vakantieverhuur

  Heeft u last van toeristen of zakelijke bezoekers in uw directe omgeving? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Woonoverlast. U kiest voor de optie 'woonoverlast'. Daarna kunt u doorgeven dat de overlast door vakantieverhuur komt. Vervolgens kunt u laten weten hoe lang u al overlast heeft en waar de overlast uit bestaat.

  Het kan u en de gemeente helpen als u een paar weken bijhoudt wanneer u overlast ervaart en waaruit de overlast bestaat. Dit overzicht kunt u als bijlage toevoegen. De gemeente neemt uw melding in behandeling en neemt actie als dat nodig is.

  Verhuur van pand voor tijdelijk verblijf

  Wilt u een verblijf aanbieden in een woning waar u zelf niet woont? Kijk dan voor de regels op Verhuur van pand voor tijdelijk verblijf.

  Gepubliceerd: 11 maart 2020Laatste wijziging: 27 maart 2020