Verhuur van woning tijdens vakantie

Gaat u op vakantie? Dan kunt u uw woning of een deel van uw woning verhuren aan toeristen. Bijvoorbeeld via een online platform zoals Airbnb, booking.com of Wimdu. U moet zich dan wel aan een aantal regels houden.

Regels voor vakantieverhuur

  • Vakantieverhuur is alleen mogelijk als u hoofdbewoner bent van de woning.
  • U mag uw woning of een deel van uw woning alleen incidenteel (af en toe) aan toeristen verhuren.
  • (Een deel van) uw woning bedrijfsmatig en structureel verhuren is niet toegestaan. U mag bijvoorbeeld uw woning niet ieder weekend of iedere maand aan toeristen verhuren.
  • U mag uw woning of een deel van uw woning aan niet meer dan 4 personen tegelijkertijd verhuren.
  • Uw gasten mogen geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
  • U moet toeristenbelasting betalen.

Naast de gemeentelijke regels dient u ook rekening te houden met het volgende:

  • Bent u eigenaar van een appartement? Dan heeft u toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren (VvE).
  • Huurt u een woning van een particulier? Dan dient u toestemming te hebben van uw verhuurder.
  • Huurt u van een woningcorporatie? Dan mag u uw woning niet gebruiken voor vakantieverhuur.

Waarom deze regels

Woonruimte is schaars in Den Haag en dient gebruikt te worden om in te wonen. Het bieden van overnachting aan toeristen is wat anders dan ‘wonen’. Wanneer woningen regelmatig of structureel worden verhuurd aan toeristen, worden ze onttrokken aan de woningvoorraad. Er is dan sprake van illegale hotels met mogelijk ook overlast voor omwonenden en negatieve gevolgen voor de buurt. Daarnaast is dit oneerlijke concurrentie voor de hotels die wel aan de wet- en regelgeving voldoen. 

Handhaving

De gemeente spoort woningonttrekking actief op en handhaaft dan.

Overlast door vakantieverhuur

Heeft u overlast van toeristen in de woning van een van uw buren? U kunt deze overlast melden bij het Meldpunt Woonoverlast. U kiest voor de optie woonoverlast. Daarna kunt u aangeven dat de overlast wordt veroorzaakt door vakantieverhuur. Vervolgens kunt u aangeven hoe lang u al overlast ervaart en waar de overlast uit bestaat.

Het kan u en de gemeente helpen als u gedurende een paar weken bijhoudt wanneer u overlast ervaart en waaruit de overlast bestaat. Dit overzicht kunt u als bijlage bijvoegen. Uw melding wordt in behandeling genomen en de gemeente onderneemt actie indien dit nodig is.

Verhuur van pand voor tijdelijk verblijf

Wilt u een verblijf aanbieden in een woning waar u zelf niet woont? Kijk dan voor de regels op Verhuur van pand voor tijdelijk verblijf.

Gepubliceerd: 7 oktober 2016Laatste wijziging: 27 augustus 2019