Verhuur van een pand voor tijdelijk verblijf

Bent u een verhuurder en wilt u (een deel van) een pand verhuren aan bijvoorbeeld zakelijke bezoekers, expats en trimesterstudenten die kort in Den Haag willen verblijven? Dan moet u zich wel aan een aantal regels houden.

Voor het bieden van tijdelijk verblijf (ook wel short stay genoemd) moet een initiatiefnemer in de meeste gevallen op zoek naar een pand en locatie waar volgens het bestemmingsplan een logiesfunctie  is toegestaan.

Regels voor tijdelijk verblijf

Voordat u een pand aanbiedt voor tijdelijk verblijf, adviseert de gemeente u de volgende zaken na te gaan:

  • Controleer de bestemming van het pand. Kijk voor meer informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Controleer of het door u gewenste gebruik van het pand bij de bestemming past. U moet er  rekening mee houden dat bij zogenaamde gemengde bestemmingen het niet altijd zo is dat u het pand volgens al die bestemmingen mag gebruiken. Denk daarbij aan brandveiligheidseisen en een woningonttrekkingsvergunning
  • Slechts in uitzonderlijke gevallen valt het gebruik voor kortdurend verblijf onder de functie wonen. Hiervoor hanteert de gemeente als stelregel dat een huurder minimaal 4 maanden moet verblijven in de woning en ingeschreven moet staan op dat adres. Een en ander hangt ook samen met het concept dat u als verhuurder voor ogen heeft en de sociale en economische binding die de huurders hebben met de regio.
  • Indien het pand als laatst bekende gebruik een woonfunctie heeft, kan alleen het gebruik als woning worden voortgezet. U kunt het laatst bekende gebruik digitaal inzien op de bagviewer van het kadaster. Kijk voor meer informatie op www.kadaster.nl/bagviewer. Wanneer het bestemmingsplan ook een logiesfunctie toestaat, dan moet u vóórdat u de woning verhuurt als een logiesfunctie eerst een woningonttrekkingsvergunning aanvragen. Hierover vindt u meer informatie op de pagina Vergunning woning aan woonruimtebestand onttrekken.
  • Wanneer het gebruik dat u voor ogen heeft afwijkt van de bestemming die op het pand rust, kunt u een ontheffing op het bestemmingsplan aanvragen. Houd hierbij rekening met wat hierboven is aangegeven over de woningonttrekkingsvergunning. Bovendien geldt vanuit het Haagse hotelbeleid dat uitbreiding van het aantal plekken waar logies aangeboden wordt alleen wenselijk is in het Centrum en Scheveningen.
  • U moet toeristenbelasting betalen.

Handhaven

De gemeente spoort woningonttrekking actief op en handhaaft dan.

Past verhuurconcept binnen bestemmingsplan

Wilt u weten of uw verhuurconcept past binnen de bestemming van het pand? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Wonen van de gemeente Den Haag. Stuur een e-mail naar wonen@denhaag.nl. Zo nodig maakt een medewerker van afdeling Wonen een afspraak met u om te beoordelen wat het gebruik van het betreffende pand in de praktijk zal zijn (wonen of logies) en of dit past bij de bestemming van het pand.

Op zoek naar locatie tijdelijk verblijf

Bent u op zoek naar een locatie voor het bieden van tijdelijk verblijf? Wellicht biedt een van de leegstaande kantoren mogelijkheden voor u. Kijk voor meer informatie op de website van www.steenworp.nl.

Vakantieverhuur

Wilt u de woning waarin u zelf woont tijdens uw vakantie verhuren aan toeristen of bijvoorbeeld
zakelijke bezoekers? In Den Haag is dit verboden.
Kijk voor meer informatie op Verhuur van woning tijdens vakantie.

Gepubliceerd: 9 mei 2017Laatste wijziging: 11 maart 2020