Verbod op asbestdaken

De overheid gaat per 31 december 2024 asbestdaken verbieden. Asbest bevat namelijk stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Wat is de reden van dit verbod? En wat zijn de gevolgen voor u? U leest het op deze pagina.

De risico’s van asbest

Losse asbestvezels inademen is gevaarlijk. Meestal duurt het tientallen jaren voordat iemand ziek wordt. Ademt iemand korte tijd veel asbestvezels in? Of ademt iemand lange tijd weinig vezels in? Dan is de kans klein dat die persoon ziek wordt. Toch blijft het belangrijk om zo min mogelijk asbestvezels in te ademen. Daarom zijn daken waar asbest inzit per 31 december 2024 verboden.

Lees meer over asbest op de website van GGD Haaglanden.

Waar is asbest in verwerkt?

Asbest is sterk, het isoleert en het voorkomt dat een brand groter wordt. Het werd daarom tot 1993 vaak gebruikt in gebouwen of voor daken van schuren. Ook werd het gebruikt voor auto’s en bussen en in huishoudelijke apparaten. Tegenwoordig is het in Nederland verboden om asbest te gebruiken.

Wilt u weten of u asbest in huis heeft? Bekijk dan voorbeelden op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Asbest verwijderen

Onder bepaalde voorwaarden mag u zelf asbest verwijderen. Daarvoor moet u eerst een sloopmelding doen bij gemeente. Dat geldt ook voor asbestdaken. De voorwaarden van het verwijderen van asbest leest u op:

Weet u niet goed wat u moet doen? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen en Toezicht. Stuur een e-mail naar aostadsdelen@denhaag.nl.

Zelf asbest afvoeren

U mag asbest gratis brengen naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat. Lees de voorwaarden voor Bouw en sloopafval afvoeren.

Asbest door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen en afvoeren

Mag u de asbest niet zelf verwijderen? Of laat u dit liever door een bedrijf uitvoeren? Neem dan contact op met een gecertificeerd bedrijf. U vindt de bedrijven via de Stichting Certificatie Asbest.

Subsidie aanvragen

Er zijn momenteel geen subsidies voor het saneren van asbestdaken. Bent u eigenaar? Dan moet u de kosten van het verwijderen zelf betalen. In combinatie met andere regelingen is soms wel een subsidie mogelijk.

Subsidie groene daken

U kunt uw asbestdak vervangen voor een groen dak. De gemeente geeft subsidie voor het aanleggen van een dak dat is begroeid met planten. Dit kan al bij daken vanaf 10 vierkante meter. Een groot deel van de asbestdaken komt hiervoor in aanmerking.

Lees meer over Subsidie groene daken aanvragen.

Andere subsidiemogelijkheden

Bij grotere daken van woningen zijn er meer regelingen, die u kunt gebruiken voor de sanering van een asbestdak:

Meer informatie

  • Heeft u een vraag over asbest(verwijdering)? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen en Toezicht via e-mail: aostadsdelen@denhaag.nl.

  • Vermoedt u dat bij u in de buurt illegaal asbest wordt verwijderd? Doe dan een melding via Illegale bouw melden.

  • Is uw asbestsanering niet goed uitgevoerd? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een website voor vragen en meldingen. Kijk voor meer informatie op de website van Inspectie SZW.

Gepubliceerd: 3 juni 2019Laatste wijziging: 3 juni 2019