Partiële herziening massagesalons - Bestemmingsplan

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan Partiële herziening massagesalons ligt ter inzage vanaf 6 juni 2014.

Gedurende de termijn van terinzageligging (4 april tot en met 15 mei 2014) van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Partiële herziening Massagesalons is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan ingaande 16 mei 2014 onherroepelijk geworden.

Inzage

Vanaf 6 juni 2014 ligt het bestemmingsplan ter inzage in het Den Haag Informatiecentrum.

Bijlagen

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Toelichting (PDF, 2,1 MB)
Regels (PDF, 1,5 MB)

Zie ook:

Raadsvoorstel/-besluit nr. 35, d.d. 26 maart 2014 (PDF, 97,2 kB)

Gepubliceerd: 2 juni 2014Laatste wijziging: 12 augustus 2020