Ontwikkelingen rond station Laan van NOI

Er zijn plannen voor de plek waar het vroegere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat. Dit is naast station Laan van NOI. Het stadsbestuur heeft hiervoor de voorwaarden vastgesteld in een Planuitwerkingskader (PUK).

Sfeerimpressie van ‘AnnA’ vanaf kant Schenk (Rijnboutt Architecten – copyright MRP SoZa BV)
Sfeerimpressie van ‘AnnA’ vanaf kant Schenk (Rijnboutt Architecten – copyright MRP SoZa BV)

Het plan

Aan de Anna van Hannoverstraat komt een groep gebouwen (de ‘AnnA’):

 • Hierin komen ongeveer 1000 tot 1200 woningen. De helft van de nieuwe woningen, variërend van klein tot groot, bestaat uit betaalbare huur- en koopwoningen. Hieronder zijn ook sociale huurwoningen.
 • Verder komen er kantoren voor kennis- en technologiebedrijven van hoog niveau. Hiermee kan het gebied verder invulling krijgen als IT Security Campus. Dit is een gebied voor bedrijven die werken aan internetveiligheid en technologie.
 • Op de benedenverdieping is ruimte voor voorzieningen zoals kinderopvang, winkels en horeca voor de bewoners en de wijk.
 • Er komt meer groene ruimte bij de gebouwen. Er komen aantrekkelijke looproutes vanaf het station naar het Beatrixkwartier, de Schenk en de wijk Bezuidenhout.
 • Fietsen en auto’s worden binnen en ondergronds geparkeerd. AnnA is vooral voor nieuwe bewoners en gebruikers die een eigen auto minder belangrijk vinden. Ze maken gebruik van openbaar vervoer, deelauto’s en fiets.
 • Het plan gaat uit van 2 gebouwen van maximaal 28 meter hoog en 4 torens:

  • 1 toren van 125 meter hoog
  • 1 toren van 100 meter hoog
  • 2 torens van 75 meter hoog
Sfeerimpressie vanaf Laan van NOI ter hoogte van nr 230 (Rijnboutt Architecten – copyright MRP SoZa BV)
Sfeerimpressie vanaf Laan van NOI ter hoogte van nr 230 (Rijnboutt Architecten – copyright MRP SoZa BV)

Besluitvorming

De ontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling zijn eigenaar van het SoZa-gebouw. Dat is het vroegere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij wilden een nieuw doel vinden voor dit gebouw aan de Anna van Hannoverstraat 4. De ontwikkelaars hebben de afgelopen jaren onderzocht wat bewoners en bedrijven op deze plek nodig hebben. Ook op basis hiervan heeft de gemeente de voorwaarden voor het plan beschreven. Die beschrijving heet een Planuitwerkingskader (PUK). Het college van burgemeester en wethouders heeft dit kader op 1 juni 2021 vastgesteld.

Extra bijeenkomst 26 oktober 2021

Over de plannen organiseerde de gemeente Den Haag een extra bijeenkomst. Op dinsdag 26 oktober van 18.30 tot 21.30 uur in SOZA. Tijdens deze bijeenkomst werd informatie gegeven over de kaders voor deze planontwikkeling. En konden omwonenden op- en aanmerkingen meegeven richting de gemeenteraad. Een verslag van de bijeenkomst stuurt de gemeente naar de gemeenteraad voor de besluitvorming over het Planuitwerkingskader. Naar verwachting neemt de gemeenteraad 25 november 2021 erover een besluit.

Een verslag van de bijeenkomst kunt u terugvinden in het RaadsInformatie Systeem (RIS). Wilt u het overzicht van de reacties en gestelde vragen met antwoorden van deze bijeenkomst ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Meedenken en inspraak

 • De komende tijd werken de ontwikkelaars en de gemeente in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden het ontwerp voor het gebied en de gebouwen verder uit. Daarbij is aandacht voor de architectuur en de invulling van de gebouwen.
 • Eind 2021 stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan op. Daarover zal er zoals altijd een mogelijkheid tot inspraak zijn.
 • Voor het ontwerpen van het gebied rond de gebouwen kunnen bewoners en andere belanghebbenden later meedenken.

Planning

Voordat de bouw begint stelt de gemeente een bestemmingsplan op. Daarbij kijkt de gemeente naar het Planuitwerkingskader. Het bestemmingsplan ligt in juni 2022 ter inzage. Pas na vaststelling van het bestemmingsplan kan de ontwikkelaar een vergunning aanvragen en de bouw voorbereiden.

De sloop/nieuwbouw vindt in fasen plaats.

 • De start van de 1e fase van de sloop en bouw staat gepland in 2023. Het gaat om de kant aan de Laan van NOI.
 • De nieuwbouw wordt in fasen opgeleverd in de periode 2026 tot en met 2029.

Kijk voor meer informatie over het plan ‘AnnA’ en de participatieverslagen op de website vorm.nl/soza.

Sfeerimpressie vanaf Stuyvesantstraat bij nummer 35 (Rijnboutt Architecten – copyright MRP SoZa BV)
Sfeerimpressie vanaf Stuyvesantstraat bij nummer 35 (Rijnboutt Architecten – copyright MRP SoZa BV)

Vernieuwing stationsgebied Laan van NOI

Naast het SoZa-gebouw wil de gemeente ook de andere delen van het stationsgebied vernieuwen. De gemeente overlegt met NS en ProRail over vernieuwing van het station en de omgeving van het station. Voor de kant aan de Van Alphenstraat maken de gemeente en NS een plan met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zie voor meer informatie de website Spoorzone – Van Alphenstraat.

Proef met Leefbaarheidseffectrapportage

De gemeente test een nieuwe manier om te zorgen dat het in woonwijken prettig wonen is. Die manier heet de Leefbaarheidseffectrapportage (LER). Het is een computermodel dat voor iedere wijk laat zien hoe het gaat met bijvoorbeeld het groen en de voorzieningen, zoals het aantal winkels en scholen. De LER kan ook laten zien wat voor gevolgen toekomstplannen hebben voor een wijk. De gemeenteraad heeft de plannen rondom station Laan van NOI aangewezen als proeftuin hiervoor.

Wilt u een kijkje nemen bij de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) voor Laan van NOI? Ga dan naar de website LER Den Haag 2020 – Laan van NOI.

Op 8 juli 2021 was er een online bijeenkomst over de LER voor de gebiedsontwikkeling Laan van NOI. Via deze link kunt u deze terugkijken (de bijeenkomst start bij 5:15 minuten): Terugkijken onlinebijeenkomst 8 juli Leefbaarheidseffectrapportage (LER) Laan van NOI.

Op 14 juli 2021 was er een tweede online bijeenkomst waar bewoners met de gemeente spraken over leefbaarheid en de LER en thema’s zoals het groen, het aantal scholen en het verkeer in de wijk. Wilt u het verslag ontvangen? Of een overzicht van de gestelde vragen met antwoorden van de eerste bijeenkomst ? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Central Innovation District

Het stationsgebied Laan van NOI is onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag. Den Haag krijgt steeds meer inwoners. Die gaan zoveel mogelijk wonen in dit gebied rondom de 3 stations. Hierdoor is het niet nodig elk open stukje in de rest van de stad vol te bouwen.

Behalve voor wonen wil de gemeente in dit gebied ook ruimte maken voor werken, studeren, ontspannen en winkelen. Het stationsgebied moet een prettige plek worden voor vernieuwende bedrijven en voor mensen. Met goede voorzieningen en een prettige omgeving buiten. Kijk voor meer informatie op de pagina Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag.

Meer informatie

Gepubliceerd: 15 juli 2021Laatste wijziging: 18 november 2021