Ontwikkelingen rond station Laan van NOI

Rond station Den Haag Laan van NOI gaat de komende jaren veel gebeuren. Op deze pagina vindt u een overzicht van de ontwikkelingen in het gebied.

Het stationsgebied Laan van NOI verandert de komende jaren in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Deze komen op de plek van het eerdere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). En aan de Voorburgse kant aan de Van Alphenstraat.

Ook werkt de gemeente aan plannen voor vernieuwing van het station en de omgeving van het station. Het stationsgebied wordt een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Kaart stationsgebied Laan van NOI
Kaart stationsgebied Laan van NOI

Planning

De planning van de projecten kan nog veranderen. Kijk voor de bijgewerkte planning op de projectpagina’s. Hier staat ook meer informatie over het project.

Overzicht Projecten,plannen en uitvoering
Project Plannen en uitvoering
1. Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI Vanaf mei 2022 gaat de gemeente hierover in gesprek met de omgeving. Het vaststellen van de visie verwacht de gemeente in 2023.
2. Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa) en omgeving De gemeente heeft de voorwaarden voor het plan in een Planuitwerkingskader (PUK) in december 2021 vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u bekijken in het het 1e kwartaal van 2023. Daarnaast werkt de ontwikkelaar aan het bouwplan.
3. Ontwikkeling OV-knooppunt station Laan van NOI De gemeente overlegt met het Rijk over verbetermaatregelen aan het knooppunt station Laan van NOI. Eerste stap: een onderzoek (MIRT-Verkenning). Deze start najaar 2022.
4. Gebiedsontwikkeling Spoorzone Van Alphenstraat De voorwaarden voor de ontwikkeling van dit gebied staan in de Ontwikkelvisie voor het stationsgebied Laan van NOI.
5. Fietsroute Velostrada - Van Alphenstraat Onderdeel van het project Verlengde Velostrada. Vaststelling voorlopig ontwerp 3e kwartaal 2022, uitvoering 2024
6. Schenkverbinding/Groene Entree Onderzoek naar hoe het Schenkviaduct eruit moet komen te zien.

Onderdelen Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI

Onderdelen Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI
7. Tramkeervoorziening HTM Onderzoek naar mogelijkheden om de tramkeervoorziening op een andere wijze in te passen.
8. Onderdoorgangen spoor Onderzoek naar de mogelijkheden om extra spooronderdoorgangen te maken. Doel: de Haagse en Voorburgse kant beter met elkaar verbinden.
9. Eetcafé Corridor locatie Onderzoek hoe dit gebied opnieuw ingericht kan worden.
10. Tankstations (Wittebrug-TinQ/Tango en BP) Onderzoek naar inpassen en opnieuw ontwikkelen tankstations.
11. Voetgangersbrug over de Schenk Onderzoek naar een extra oversteek over de Schenkzone

Korte termijn projecten

Korte termijn projecten
12. Verbeterslag groengebied Schenkzone/Prinses Margrietplantsoen De uitvoering is 16 januari 2023 gestart en duurt ongeveer 5 weken (afhankelijk van de weersomstandigheden)
13. Uitbreiding fietsenstallingen station Laan van NOI De gemeente werkt samen met ProRail aan de uitbreiding van de fietsenstallingen. Start: 2e helft 2022 (Haagse kant), 1e helft 2023 (Voorburgse kant).
14. Mobiliteitshub Laan van NOI Onderzoek naar een (tijdelijke) plek bij het station voor ov-fietsen, deelscooters en deelauto’s.
15. Fietsverbinding Schenkkade Maken van een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Schenk tussen de Juliana van Stolberglaan en de Prinses Beatrixlaan. Voorlopig ontwerp eind 2022.

Projecten

 • De gemeente maakt een plan waarin de toekomst van het gebied rond station Laan van NOI wordt beschreven. Die beschrijving wordt ook wel een Ontwikkelvisie genoemd. Ook wordt een beeldkwaliteitsplan voor het gebied gemaakt. Dit plan beschrijft hoe gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld de materialen en kleuren die gebruikt worden.

  Kijk voor meer informatie op de pagina Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI.

 • De 1e echte ontwikkeling rondom Laan van NOI is naast station Laan van NOI. Op de plek van het eerdere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van het gebouw wordt een levendig woon- en werkgebied gemaakt. Ook de omgeving wordt opgeknapt.

  Kijk voor meer informatie op de pagina Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa).

 • De gemeente spreekt met het Rijk en ProRail over vernieuwing van het station en omgeving. Hiervoor onderzoeken ze de mogelijkheden om het station en bijvoorbeeld fietsenstallingen aan te passen. Dit is onderdeel van een groter onderzoek (MIRT-Verkenning). Hierbij worden het spoornetwerk en de de OV-knooppunten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht (Oude Lijn) ontwikkeld.

  Kijk voor meer informatie op de website Oude Lijn en OV-knopen - Move-RDH

 • De NS en gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg willen het gebied tussen station Laan van NOI en de Van Alphenstraat verbeteren. Hiervoor werken zij aan plannen voor nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen zoals winkels en horeca.

  Kijk voor meer informatie op de projectwebsite www.spoorzone-vanalphenstraat.nl

Proef met Leefbaarheidseffectrapportage (LER)

De gemeente test een nieuwe manier om te zorgen dat het in woonwijken prettig wonen is en blijft. Die manier heet de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) en is een idee van het wijkberaad Bezuidenhout.

Het LER is een computermodel dat voor een wijk laat zien hoe het gaat met bijvoorbeeld het groen. En met voorzieningen, zoals het aantal winkels en scholen. De LER laat ook zien wat voor gevolgen plannen voor de toekomst hebben voor een wijk. De gemeenteraad heeft de plannen rondom station Laan van NOI aangewezen als proeftuin hiervoor.

Wilt u meer weten? Ga dan naar de website LER Den Haag 2020 – Laan van NOI.

In 2021 waren er 2 bijeenkomsten over de LER. Wilt u de verslagen hiervan ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Central Innovation District

Het stationsgebied Laan van NOI is onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag. De stad krijgt steeds meer inwoners. Die gaan zoveel mogelijk wonen in dit gebied rondom de 3 stations. Hierdoor is het niet nodig elk open stukje in de rest van de stad vol te bouwen.

Behalve voor wonen wil de gemeente in dit gebied ook ruimte maken voor werken, studeren, ontspannen en winkelen. Het stationsgebied moet een prettige plek worden voor vernieuwende bedrijven en voor mensen. Met goede voorzieningen en een prettige omgeving buiten. Kijk voor meer informatie op de pagina Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag.

Contact

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond station Laan van NOI? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Meer informatie

Gepubliceerd: 15 april 2022Laatste wijziging: 19 januari 2023