Verbeteren Koekamp en terrein Staatsbosbeheer

De gemeente gaat samen met eigenaar Staatsbosbeheer de Koekamp opknappen. Het park sluit straks goed aan op de nieuwe groene inrichting die het Koningin Julianaplein krijgt. Aan de andere kant sluit de Koekamp aan op het Haagse Bos.

Staatsbosbeheer opent het nu nog gesloten deel van de Koekamp straks voor publiek. Ook komt er een informatiecentrum in het park. Doordat de A12 bij de Malietoren een begroeide overkapping heeft gekregen, sluit de Koekamp straks ook aan op het Haagse Bos en het nationaal park De Hollandse Duinen.

Verbeteringen

Dit gaat er gebeuren:

 • het park wordt groener en beter onderhouden.
 • er komen betere wandel- en fietspaden.
 • er komt een goede verbinding met het Haagse Bos.
 • het water aan de stationzijde van het Hertenkamp wordt verlegd.

Planning

De gemeenteraad heeft in 2019 de plannen goedgekeurd. De uitvoering loopt echter vertraging op doordat er beroep is ingesteld. De gemeente verwacht de uitspraak over het bestemmingsplan half juni 2021. Een uitspraak over de kapvergunning volgt in de zomer. Als de gemeente gelijk krijgt zou in november 2021 het werk weer opgepakt kunnen worden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Koekamp gesloten voor publiek.

 • het fietspad aan de Koekampzijde van de Bezuidenhoutseweg is afgesloten
 • het voet- en fietspad aan de Koekampzijde van de Boslaan is afgesloten
 • het voetpad aan de waterkant van de Laan van Reagan en Gorbatsjov is afgesloten.
 • voetgangers en fietsers kunnen de omleidingen volgen.

De stad praat mee

De gemeente heeft samen met Staatsbosbeheer de mening gevraagd van groen-, fiets- en bewonersorganisaties en deskundigen. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn de wensen en mogelijkheden voor het verbeteren van de Koekamp besproken. Waar mogelijk zijn wensen voor aanpassingen en verbeteringen verwerkt in het uiteindelijke plan.
Een alternatief plan(RIS 301580) ( ‘alternatievenonderzoek plan G’) is uitgebreid bestudeerd. Het plan is afgevallen door problemen met watercompensatie en verkeersveiligheid. De motie om op de Bezuidenhoutseweg minder verkeer te laten rijden, is afgekeurd door problemen met de groeiende drukte op de weg en de verkeersveiligheid.

Meer informatie over het Bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos op www.ruimtelijkeplannen.nl.

     Artist impressie van de Koekamp nabij de Malietoren
     Artist impressie van de Koekamp nabij de Malietoren
     Bekijk de video over de groene stadsentree (Youtube-kanaal van de gemeente)

     Meer informatie

     • Commissiebrief vertraging project Koekamp (RIS307308)3
     • Reactie college op alternatief plan G (RIS301580)
     • Raadsbesluit optimalisatie Voorontwerp Koekamp en uitvoering moties G2 en G7 (RIS300136)
      Zie ook: Bredere overkapping A12 bij Malietoren
      Zie ook: Herinrichting kruising Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg
      Zie ook: Nieuwbouw op Koningin Julianaplein

      Gepubliceerd: 12 mei 2021Laatste wijziging: 17 mei 2021