Steurendaal en Karperdaal: herinrichting Kraayenstein

De gemeente werkt eraan om de stad mooier en schoner te krijgen. Een nieuwe inrichting van de wijk Kraayenstein (De Dalen) is daar onderdeel van. Na Brasemdaal en Rietvoorndaal zijn nu Steurendaal en Karperdaal aan de beurt. Hiervoor zijn de plannen goedgekeurd. De werkzaamheden starten naar verwachting direct na de zomer van 2021.

Kraayenstein is gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw. In de wijk is erg veel steen en de openbare ruimte is verouderd. Bewoners hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hun wijk willen vernieuwen. Op veel plekken is niet duidelijk waar plek is voor de auto en waar ruimte is voor voetgangers en fietsers. Dat zorgt soms voor onveilige situaties. Met de nieuwe inrichting verandert dit.

Steurendaal richting het westen
Steurendaal richting het westen

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Steurendaal en Karperdaal worden ingericht als woonerf: er geldt een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur. De auto is te gast. Er komen drempels om de snelheid van auto’s af te remmen.

  • In de wijk is ruimte voor 296 parkeerplekken. Daarvan zijn er 139 openbaar. De overige ruimte is voor parkeren voor de woningen. Het blijft mogelijk om met 1 auto in de lengterichting voor de eigen garage of berging te staan.
    De openbare parkeerplaatsen krijgen een afwijkende bestrating met een P-tegel. Aan het begin van de wijk komt een bord dat bezoekers erop wijst dat ze alleen de openbare parkeervakken mogen gebruiken. Voor hen is parkeren voor een garage of berging verboden. Na 2 jaar kijkt de gemeente of deze manier van parkeren goed werkt en of bewoners en hulpdiensten tevreden zijn.

  • Er komen nieuwe lantarenpalen met ledlampen. Ledlampen gaan langer mee en gebruiken minder stroom dan de lampen die er nu zijn.

  • De verlichting langs het voetpad rondom de wijk verdwijnt. Steurendaal en Karperdaal grenzen aan een ecologische verbindingszone. In het lichtplan van de gemeente staat dat groengebieden en ecologische (verbindings)zones (die het groen met elkaar verbinden) niet worden verlicht. Het is een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. Sommige diersoorten, zoals vleermuizen, hebben donkere plekken nodig om in de stad te kunnen overleven. Het is verplicht om het leefgebied van deze dieren te beschermen.

  • Een aantal bomen wordt gekapt en vervangen. Een deel wordt verplaatst. Er komen ruim 70 nieuwe bomen, waaronder veel fruitbomen.

  • Dichte begroeiing langs de waterkant haalt de gemeente weg. Zo ontstaan er meer open plekken en wordt het water weer zichtbaar. Ook komen er natuurvriendelijke oevers om verschillende waterdieren meer ruimte te geven.

  • Sommige bewoners hebben een stukje grond van de gemeente in gebruik. Wanneer het stukje grond binnen de herinrichtingsplannen valt, neemt de gemeente contact met ze op om een passende oplossing te vinden.

  • Er komen ondergrondse restafvalcontainers voor huishoudelijk afval in heel Kraayenstein. De gemeente werkt nog aan een plan waarin staat waar deze containers komen. Zodra het plan klaar is, kunnen de bewoners op dit voorstel reageren.

Karperdaal richting het westen.
Karperdaal richting het westen.

Planning

De werkzaamheden beginnen naar verwachting direct na de zomer van 2021.

Meer informatie

U kunt de definitieve ontwerptekeningen voor Steurendaal en Karperdaal opvragen bij het Projectteam Kraayenstein via kraayenstein@denhaag.nl.

Zie ook: Brasemdaal en Rietvoorndaal: herinrichting Kraayenstein

Gepubliceerd: 31 maart 2021Laatste wijziging: 15 april 2021