Stadsentree station Den Haag Centraal wordt vernieuwd

Rond station Den Haag Centraal staat de komende jaren veel te gebeuren. Na de verbetering van het station, is nu de omgeving aan de beurt.

De gebieden worden groener en nadat het werk is gedaan, sluiten zij beter op elkaar aan. De gemeente en Staatsbosbeheer stelden hiervoor de Leidraad Stadsentree Den Haag CS op. Deze Leidraad beschrijft de manier waarop dat bereikt wordt. Onder meer door het groen te verbeteren en te vergroten en door overlast van autoverkeer te verminderen. Ook de uitstraling van bijvoorbeeld bruggen en parkbanken moet beter aansluiten bij de sfeer van het gebied.

De Leidraad downloaden

Lees meer informatie over de Leidraad in de stand van zaken projecten rond stadsentrees Den Haag CS (RIS296855). De leidraad is onderdeel van het programma Stadsentrees. Dat programma is er voor de gehele stad.

In de gebieden worden diverse projecten uitgevoerd. Ieder daarvan heeft zijn eigen planning. De projecten waar nu al geld voor is, worden in de 1e fase uitgevoerd. Projecten in de 2e fase zijn alleen nog ideeën en daarvoor is nog geen geld.

1e fase

De gemeente werkt ontwerpen uit voor de volgende projecten:

 • extra overkapping over Utrechtsebaan: de overkapping zorgt voor een betere verbinding van het Haagsche Bos en de Koekamp. Fietsers en voetgangers kunnen hierdoor makkelijker van en naar het Haagsche Bos en Koekamp. 
 • verbetering Koekamp samen met Staatsbosbeheer: het originele ontwerp van Zocher (landschapsarchitect) wordt hersteld en het hertenkamp en de Koekamp worden weer 1 geheel.
 • meer ruimte voor langzaam verkeer: de fiets- en voetgangerspaden krijgen op de Bezuidenhoutseweg meer ruimte. De drukke verkeersstromen worden van elkaar gescheiden.
 • Staatsbosbeheer verzorgt een nieuw informatiepunt op haar erf: bezoekers kunnen terecht voor informatie, er is een ontvangstruimte en kleinschalige horeca. Staatsbosbeheer blijft ook vanuit deze plek het bos onderhouden en beheren.
 • verbinden Koekamp met het Koningin Julianaplein: door het plein ook groen in te richten, ervaart de bezoeker beide gebieden als een samenhangend gebied. 
 • paviljoens: op het Koningin Julianaplein komt een pleinpaviljoen. Daardoor wordt het plein een prettige ontmoetingsplek. Ook is er een plan voor een parkpaviljoen in dezelfde stijl in de buurt van de Berlagebrug. Hierin kan de VVV komen en horeca.

2e fase

Voor de 2e fase is nog geen geld beschikbaar. Onderstaande ideeën zijn nog niet definitief:

 • er is een plan voor een brug voor voetgangers over de Utrechtsebaan. Paleis Noordeinde is dan weer verbonden met het Haagsche Bos en Huis ten Bosch, via de Koekamplaan.
 • de wens is om op de Maliebaan een brede interactieve sport strip te maken. Dat kan met nieuwe technieken, zoals een koppeling van verlichting aan beweging, speciale apps voor het gebied.
 • aan de andere zijde van het Malieveld - Koekamplaan – kan wellicht overdag ruimte komen voor ambulante handel.
 • kruispunten op de Benoordenhoutseweg verbeteren
 • de in- en uitrit van de Koningstunnel op de Bezuidenhoutseweg kan worden verlegd. Het Koningin Julianaplein sluit dan beter aan op het park van de Koekamp.
 • als de ventweg Boslaan verdwijnt, kan daar meer groen voor terug komen. Ook hierdoor komt er een betere verbinding tussen Koekamp en Haagsche Bos.

Met inwoners en organisaties

Om de Leidraad voor het gebied te maken, zijn veel partijen en belanghebbenden uit de omgeving betrokken. Er zijn diverse workshops en bijeenkomsten met experts geweest. Zij besproken daarin diverse thema’s en benoemden hun wensen, inzichten en ideeën voor dit gebied. De input is verwerkt in de leidraad of is als advies meegegeven. Staatsbosbeheer bezit een deel van de gebieden. Gemeente en Staatsbosbeheer werken samen voor de definitieve invulling.

Rijke geschiedenis

Het gebied Haags Bos, de Koekamp en het Malieveld is al rond 1600 ingericht als park. Daarmee is dit het oudste stadspark van Nederland. De Koekamp werd ontworpen door landschapsarchitect Zocher. Het is een beschermd Rijksmonument.

  Impressie van de nieuwe stadshal
  Impressie van de nieuwe stadshal

   Gepubliceerd: 8 mei 2017Laatste wijziging: 19 augustus 2021