Spuiplein: nieuwe inrichting

Het Spuiplein krijgt een nieuwe inrichting. Het moet een levendige plek worden waar iedereen zich thuis voelt. Een wereldplein waar cultuur en culturen samenkomen. De gemeente nam de ideeën en wensen van bewoners, ondernemers, jongeren en partners in de stad mee in het ontwerp.

Over de nieuwe inrichting van het Spuiplein voerden de gemeente en OKRA (het bureau dat het Spuiplein ontwerpt) veel gesprekken met bewoners, ondernemers, culturele instellingen en organisatoren van evenementen. De skaters die regelmatig gebruikmaken van het Spuiplein werden ook bij de nieuwe inrichting betrokken. Tijdens bijeenkomsten en klankbordgroepen in 2014 en 2020/2021 kwam een aantal wensen naar voren. De betrokkenen willen dat het plein:

  • culturen samenbrengt.
  • ruimte voor groen heeft en dat het plein zich kan aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden.
  • bomen heeft die daar ook oud kunnen worden.
  • geschikt is voor evenementen.
  • routes krijgt voor voetgangers voor de verbinding met het Theater aan het Spui, het Filmhuis en de Nieuwe Kerk.
  • overdag en ’s avonds levendig is.
  • een prettige plek wordt waar iedereen welkom is en elkaar kan ontmoeten.
Bekijk de video (YouTube-kanaal van de gemeente) Op weg naar nieuw Spuiplein: ontmoeten en verblijven

Ontwerp

Voor de nieuwe inrichting van het Spuiplein is een ontwerp gemaakt. In het ontwerp is veel ruimte voor groen en water. Er komen zitjes en banken. Er zijn open plekken voor kleine evenementen.

Impressie van het Spuiplein, met uitzicht op de Nieuwe Kerk.
Impressie van het Spuiplein, met uitzicht op de Nieuwe Kerk.

Groene inrichting

Het nieuwe Spuiplein wordt een fijne plek om te zijn en om even tot rust te komen in de stad. Er is veel ruimte voor groen en er komen zitjes en banken. In het midden komt een langwerpig waterbassin met groen. Tussen het groen en het water zijn open plekken, half verhard met gravel.

Het groen, de bomen en de open plekken met gravel zorgen ervoor dat het niet snel te warm wordt op het plein en dat regenwater goed weg kan lopen. Zo is het plein goed voorbereid op veranderingen van het klimaat. De bomen en planten hebben het hele jaar door kleur. Op de randen van de plantvakken komen banken met houten leuningen.

Bomen en planten hebben het hele jaar door kleur op het nieuwe Spuiplein.
Bomen en planten hebben het hele jaar door kleur op het nieuwe Spuiplein.

In het ontwerp kunnen de trappen van het Mercure Hotel worden gebruikt als tribune voor publiek. Vanuit de klankbordgroepen kwam de wens om de trappen groener te maken. Dat kan alleen worden uitgevoerd in samenwerking met de eigenaren van het hotel en met extra geld. Het pleintje aan de overkant bij het Filmhuis kan ook groener worden, maar ook hier is extra geld voor nodig. Daarom neemt de gemeente het groener maken van de trappen en het pleintje aan de overkant mee als mogelijkheid in het ontwerp.

Bij de trappen wordt de ondergrond zo gemaakt dat de skaters hier een plek krijgen om te kunnen skaten. Dat gebeurt in overleg met de skaters.

De Turfmarkt zoals die er nu ligt wordt doorgetrokken tot aan het Spui. Dit wordt de overgang van het gebied rond het stadhuis naar het Spuiplein. Het waterbassin op het Spuiplein komt op een rechte lijn met de Nieuwe Kerk te staan.

Ontmoeten

Het Spuiplein ligt tussen een aantal culturele gebouwen, zoals Amare, de Nieuwe Kerk, Theater aan het Spui en het Filmhuis. De nieuwe inrichting sluit daar goed op aan. Vanuit verschillende plekken zijn de culturele instellingen en buitenruimtes te zien. Bomen en planten versterken het uitzicht. Zo kijkt u bijvoorbeeld vanaf de ingang van Amare uit op Theater aan het Spui. Daardoor wordt het plein een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Het nieuwe Spuiplein met groen, water en halfverharding van gravel.
Het nieuwe Spuiplein met groen, water en halfverharding van gravel.

Buitenzaal van theaters

Het hart van het Spuiplein is een open ruimte met gravel met groen eromheen. Dit kan dienst doen als buitenzaal voor culturele instellingen. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten. En er is ruimte om kleine evenementen te organiseren. Op het plein zijn meerdere plekken waar dit kan. In deze ‘buitenzaal’ kan iedereen op een makkelijke manier cultuur ervaren. Er is plek voor straattheater, muziekvoorstellingen van conservatoriumstudenten, ballet of een bioscoop in de openlucht. De trappen van het Mercure hotel kunnen daarbij dienstdoen als tribune.

De binnenkant van het Spuiplein krijgt een vriendelijke inrichting, met veel groen en open plekken met gravel. Daaromheen komt een bestrating van klinkers, zodat er ruimte is voor terrassen.

Impressie van het Spuiplein als centrale ontmoetingsplaats.
Impressie van het Spuiplein als centrale ontmoetingsplaats.

Kunstwerk op het Spuiplein

Op het Spuiplein komt een nieuw kunstwerk. De gemeente vroeg geïnteresseerde Hagenaars om mee te denken over de voorwaarden waaraan het nieuwe kunstwerk moet voldoen. Eén van de voorwaarden is dat de kunstenaar een band met Den Haag moet hebben. In het voorjaar van 2022 krijgt een aantal kunstenaars een uitnodiging om schetsontwerpen te presenteren. Een adviescommissie beslist over de ontwerpen.

Als u meer wilt weten over het kunstwerk of over de adviescommissie, stuur dan een e-mail naar kunstophetspuiplein@denhaag.nl.

Plattegrond van het nieuwe Spuiplein.
Plattegrond van het nieuwe Spuiplein.

Planning

  • In het najaar van 2022 maakt de gemeente het definitieve ontwerp bekend. Dan werkt de gemeente de details uit en het start het proces van aanbesteding.
  • In de 1e helft van 2023 begint de inrichting van het nieuwe Spuiplein.

Zie ook

Gepubliceerd: 14 februari 2022Laatste wijziging: 8 september 2022