Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI

Rond station Den Haag Laan van NOI gaat de komende jaren veel gebeuren. Er komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Daarom werkt de gemeente aan een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan voor het hele stationsgebied.

De gemeente maakt een plan waarin de toekomst van het gebied rond station Laan van NOI wordt beschreven. Die beschrijving wordt ook wel een ontwikkelvisie genoemd.

De visie is een uitwerking van de:

 • Gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI
 • Structuurvisie van het Central Innovation District (CID)
Foto van het stationsgebied Laan van NOI
Foto van het stationsgebied Laan van NOI

In de ontwikkelvisie komen ook de regels voor het ontwikkelen van de Spoorzone Van Alphenstraat. Dit is de strook grond langs de Van Alphenstraat aan de Voorburgse kant van het station.

Niet alle deelgebieden en de planning van de uitvoering zijn even ver uitgewerkt. Het doel van de visie is om een compleet beeld te geven van wat de gemeente in het gebied wil doen.

Kijk voor een plattegrond van het gebied en meer informatie over alle projecten daarin op de pagina Ontwikkelingen rond station Laan van NOI.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente maakt ook een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Dit plan beschrijft hoe gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld de materialen en kleuren die gebruikt worden.

Video

Projectmanager Kai Liang en stedenbouwkundige Catelijne Elissen leggen in een video uit wat de plannen zijn en wat een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan is. En waarom de gemeente deze plannen graag met u samen willen maken.

Bekijk de video Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI (YouTube-kanaal van de gemeente)

Meedenken

De gemeente wil graag dat mensen die wonen en werken in het gebied meedenken over de plannen. Daarvoor organiseert ze in 2022 verschillende bijeenkomsten. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met andere projecten in het gebied, zoals de Spoorzone Van Alphenstraat.

Startbijeenkomst

Op 18 mei 2022 organiseerde de gemeente samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en NS Stations een startbijeenkomst over de Ontwikkelvisie en de Spoorzone-Van Alphenstraat. Op de bijeenkomst is de aanpak voor het maken van de plannen toegelicht. Bewoners konden aangeven wat ze hierbij belangrijk vinden en welke punten er zijn om op te letten..

Kijk voor meer informatie op www.spoorzone-vanalphenstraat.nl en bij het verslag van de startbijeenkomst 18 mei.

Vervolgbijeenkomst

Op de CID dagen in oktober 2022 waren bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, natuurverenigingen en bedrijven zoals de HTM. Het ging daarbij over 3 onderwerpen:

 • verdichten en verbinden
 • vergroenen en verduurzamen
 • verblijven en leefbaarheid

De deelnemers vroegen de gemeente te letten op:

 • Aantrekkelijkheid: het gebied moet aantrekkelijk zijn om naartoe te gaan. Nu is er te weinig groen. Mensen voelen zich er soms onveilig. Zorg voor gebouwen met verschillende bouwstijlen (architectuur). Voor lage en middenhoge gebouwen met groen daartussenin.
 • Identiteit: het gebied voelt als een dorp. Dat moet zo blijven. Het is goed als er meer te doen is door bijvoorbeeld meer winkels en bedrijven. Maar het moet niet zo druk worden als in de stad.
 • Verkeer: er moeten meer aantrekkelijke en veilige fietsroutes komen. En er moet meer aandacht zijn voor veilige autoroutes. Op veel plaatsen is het andere verkeer niet goed te zien.

Wilt u het hele verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Planning

 • 18 mei 2022: startbijeenkomst ‘Ontwikkelvisie stationsgebied Laan van NOI en Spoorzone Van Alphenstraat’. Kijk voor meer informatie op www.spoorzone-vanalphenstraat.nl.
 • 14 en 15 oktober 2022: bijeenkomsten over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.
 • Februari 2023 – mei 2023: bijeenkomsten over thema’s uit de ontwikkelvisie en het  beeldkwaliteitsplan.
 • Eind 2e kwartaal 2023: het college van burgemeester en wethouders stuurt de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan naar de gemeenteraad.
 • 3e kwartaal 2023: u kunt het beeldkwaliteitsplan inzien en daarop reageren.
 • 3e kwartaal 2023: de gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan.

Central Innovation District

Het stationsgebied Laan van NOI is onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag. Den Haag krijgt steeds meer inwoners. Die gaan zoveel mogelijk wonen in dit gebied rondom de 3 stations. Hierdoor is het niet nodig elk open stukje in de rest van de stad vol te bouwen.

Behalve voor wonen wil de gemeente in dit gebied ook ruimte maken voor werken, studeren, ontspannen en winkelen. Het stationsgebied moet een prettige plek worden voor vernieuwende bedrijven en voor mensen. Met goede voorzieningen en een prettige omgeving buiten.

Kijk voor meer informatie op de pagina Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag.

Meer informatie

  Gepubliceerd: 19 april 2022Laatste wijziging: 11 november 2022