Plannen voor omgeving Den Haag Centraal

De gemeente wil het gebied van de Utrechtsebaan tot het Spui en van de Bezuidenhoutseweg en het Prins Bernhardviaduct tot aan de Ammunitiehaven veranderen in een levendig gebied. Een gebied waar mensen prettig wonen, werken en ontspannen. Daarom werkt de gemeente aan een ontwikkelvisie voor het gebied.

Het gebied bestaat uit veel steen en weinig groen. Er staan veel kantoren en er zijn weinig voorzieningen op de begane grond van de gebouwen. Hierdoor ervaren mensen vooral in de avonduren het gebied als onprettig. Het Prins Bernhardviaduct is een belangrijke verbinding tussen de binnenstad en de wijken eromheen. Een goede verbinding tussen deze gebieden is nu niet mogelijk door de vele op- en afritten en het lange Terminalgebouw bij het viaduct. Daarom wil de gemeente het gebied aantrekkelijker maken voor wonen en werken met:

 • meer ruimte voor groen
 • fiets- en wandelpaden
 • een smaller Prins Bernhardviaduct
 • meer functies in het gebied, zoals horeca, dienstverlening, woningen, kantoren en onderwijs
 • een betere verbinding tussen Den Haag Centraal, de binnenstad en de wijken Beatrixkwartier, Rivierenbuurt en Bezuidenhout-West
 • mogelijk een overkapping boven de Utrechtsebaan en over de treinsporen met groen en (speel)voorzieningen

Ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan

De gemeente maakt een plan waarin zij de toekomst van het gebied beschrijft. Zo'n plan heet een ontwikkelvisie. Deze visie is een uitwerking van de structuurvisie van het Central Innovation District (CID).

De gemeente maakt ook een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van het gebied. In dit plan staat hoe gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren gebruikt moeten worden. In de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan staan de voorwaarden waaraan projecten in dit gebied moeten voldoen.

Video

Projectmanager Steven Hokken en stedenbouwkundige Remko Slavenburg leggen in een video uit wat de plannen zijn en wat een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan is. En waarom de gemeente deze plannen graag met u samen willen maken.

Bekijk de video Ontwikkelvisie Den Haag Centraal en omgeving (YouTube-kanaal van de gemeente)

Wensen en ideeën

Woont of werkt u in de buurt van Den Haag Centraal? Dan wil de gemeente graag weten wat u van de plannen vindt. En wat er volgens u in de plannen moet komen te staan. Dat kan op 2 manieren: in een online vragenlijst (september 2022) of op een bijeenkomst. Alle ideeën en wensen krijgen zoveel mogelijk een plek in de plannen.

CID dagen oktober

Op de CID dagen in oktober 2022 waren bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, natuurverenigingen en bedrijven zoals de HTM. Zij dachten mee over de plannen. Het ging daarbij over 3 onderwerpen:

 • verdichten en verbinden
 • vergroenen en verduurzamen
 • verblijven en leefbaarheid.

De deelnemers vroegen de gemeente om te letten op:

 • De drukte rondom Den Haag Centraal. Hoe blijft het stationsgebied toegankelijk, veilig en bereikbaar voor iedereen?
 • Meer groen en sfeer. Alles moet bij elkaar passen. Het is vooral belangrijk dat de gemeente iets durft af te maken. Er zijn veel projecten, maar wanneer zijn ze klaar?
 • Meer verschillende winkels, zorgcentra en horeca. Dan is er meer te doen en wordt het gebied gezelliger.
 • Aandacht voor de mensen. Denk aan sociale veiligheid en privacy. Zodat het een fijn gebied is om in te wonen en te werken.

Wilt u het hele verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar csnoi@denhaag.nl.

Planning

 • 14 en 15 oktober 2022: bijeenkomsten over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan
 • 1e Kwartaal 2023: bijeenkomsten over thema's uit de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan
 • April - mei 2023: het college van burgemeester en wethouders stuurt de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan naar de gemeenteraad
 • 2e Kwartaal 2023: u kunt het beeldkwaliteitsplan inzien en daarop reageren
 • 2e Kwartaal 2023: de gemeenteraad neemt een besluit over de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan

Kaart gebied Centraal Station en omgeving

Kaart Centraal Station en omgeving
 1. Gebied voor ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan omgeving Den Haag Centraal.
 2. Utrechtsebaan. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een stadspark op de overkapping over de Utrechtsebaan en versmalling Prins Clauslaan.
 3. Overbouwing sporen. Onderzoek naar de mogelijkheden om het spooremplacement te overbouwen met daarop ruimte voor gebouwen en groen en te laten aansluiten op Bezuidenhout-Wwest, Rivierenbuurt en het centrum.
 4. Schedeldoekshaven. Herontwikkeling van onder meer de het Prins Bernhardviaduct, het Terminalgebouw, Spui 184. Met meer voorzieningen en meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Omgeving Schedeldoekshaven: herinrichting.
 5. Koningscorridor. Doortrekken HOV-lijn CID/Binckhorst richting Scheveningen. Voorlopige Voorkeursvariant voor HOV Binckhorst | Mobiliteit CID-Binckhorst.
 6. Herinrichting kruising Rijnstraat - Bezuidenhoutseweg.
 7. Bellevue. Herontwikkeling woningen, kantoren en voorzieningen. Bellevue-locatie: plan voor bouw woningen en kantoren.
 8. Koningin Julianaplein. Appartementengebouwen met ook horeca en winkels. Het plein krijgt een groene invulling met een paviljoen. Nieuwbouw op Koningin Julianaplein.
 9. Herontwikkeling locatie Koninklijke Bibliotheek. Verhuizing Koninklijke Bibliotheek.
 10. Inrichting openbare ruimte Maria Stuartplein. Nieuwe woontorens op het Maria Stuartplein en een overkapping over de A12.
 11. Overkapping A12 bij Maria Stuartplein. Nieuwe woontorens op het Maria Stuartplein en een overkapping over de A12.
 12. Bezuidenhoutseweg 50. Herontwikkeling appartementen en kantoren. Bezuidenhoutseweg 50: plan voor bouw appartementen en kantoren.
 13. Beatrixkwartier. De gemeente werkt aan een ontwikkelvisie en beeldkwaliteitsplan voor het Beatrixkwartier en Utrechtsebaan. Plannen voor Beatrixkwartier en Utrechtsebaan.
Het gebied rond Den Haag Centraal met veel kantoren en weinig groen
Het gebied rond Den Haag Centraal met veel kantoren en weinig groen
De Utrechtsebaan is een groot obstakel in de wijk
De Utrechtsebaan is een groot obstakel in de wijk
De Schedeldoekshaven met het Prins Bernhardviaduct bestaat uit veel steen en weinig groen
De Schedeldoekshaven met het Prins Bernhardviaduct bestaat uit veel steen en weinig groen

Central Innovation District

Het gebied rond het Centraal Station is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Central Innovation District (CID). Dit is het gebied rond en tussen de 3 stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. De gemeente wil het CID-gebied de volgende 20 jaar verder ontwikkelen tot economisch hart van de stad.

Meer informatie

Informatiebrief Plannen omgeving Den Haag Centraal (PDF, 1,3 MB)

Gepubliceerd: 6 september 2022Laatste wijziging: 24 januari 2023