Plannen voor locatie Koninklijk Conservatorium

Het nieuwe cultuurcentrum Amare op het Spuiplein is bijna klaar. Het Koninklijk Conservatorium verhuist van de Juliana van Stolberglaan naar dit gebouw. De plaats waar nu het conservatorium staat (de KC-locatie) komt begin 2022 vrij. Daarom werkt de gemeente aan een plan voor de KC-locatie.

Het oude conservatoriumgebouw ligt tussen station Den Haag Centraal en het Beatrixkwartier en aan de Utrechtsebaan. Deze centrale plek verbindt dus de verschillende gebieden van het Central Innovation District.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente nagedacht over mogelijkheden voor deze plek. Het college besloot in 2020 dat de ANWB mag onderzoeken of haar bouwplannen op een deel van deze plek mogelijk zijn. Ook laat de gemeente een onafhankelijk onderzoek doen naar de cultuur- en architectuurhistorische waarden van het gebouw. Uit alle onderzoeken moet blijken wat de beste nieuwe ontwikkeling is voor deze plek.

De gemeente werkt aan een Nota van Uitgangspunten

Bij ontwikkelprojecten stelt de gemeente eerst een Nota van Uitgangspunten (NvU) op. In de NvU staat aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen. De NvU vormt de basis voor het ontwerp. Het onderzoek naar de cultuur- en architectuurhistorische waarden is hier onderdeel van. Daarna besluit de gemeente of het gebouw opnieuw gebruikt kan worden of dat er iets anders mee gebeurt.

Tijdens het maken van de de concept Nota van Uitgangspunten gaat de gemeente graag in gesprek met omwonenden en belanghebbenden om hun ideeën en wensen te verzamelen.

ANWB

De ANWB wil graag een nieuw kantoor bouwen op de KC-locatie. In het kantoor kan het hoofdkantoor, de alarmcentrale, verkeersinformatie en het ledenservicecentrum komen. . Ook kunnen hier onder andere een auditorium, een winkel en horeca voor het publiek komen. Verschillende soorten voorzieningen en banen bij elkaar op een plek past in de plannen die de gemeente voor dit gebied heeft.

Wanneer

In de tweede helft van 2021 gaat de gemeente met omwonenden en belanghebbenden in gesprek. Het college stuurt de NvU naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021 naar de gemeenteraad. Het Koninklijk Conservatorium verwacht begin 2022 te verhuizen naar Amare. De gemeente kan dan waarschijnlijk in 2022 een omgevingsplan maken. Als de herontwikkeling snel gaat, kan de plek ongeveer in 2025 opnieuw ingericht zijn.

Besluitvorming

Meer informatie

Het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan (bron: SteenhuisMeurs)
Het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan (bron: SteenhuisMeurs)
Luchtfoto van Koninklijk Conservatorium (bron: Fokkema en Partners)
Luchtfoto van Koninklijk Conservatorium (bron: Fokkema en Partners)

Gepubliceerd: 7 mei 2021Laatste wijziging: 7 juni 2021