Haven en informatiepunt aan de Prinsessegracht

De gemeente heeft al langere tijd plannen voor een haven met een aanlegplek en opstapplek voor kleine boten, langs de Prinsessegracht, op de hoek met de Bezuidenhoutseweg. Ook kijkt zij of het mogelijk is om hier een informatiepunt te maken.

De gemeente wil bij de Prinsessegracht een fijne plek aan het water maken. Midden in de stad, aan de rand van het groen. Met een informatiepunt voor bezoekers. De gemeente onderzoekt of zij aan het trafohuisje dat er staat functies zoals bijvoorbeeld een informatiepunt kan toevoegen.

Voorlopig ontwerp Haven Den Haag CS

Het voorlopig ontwerp Haven Den Haag CS (RIS 309073)) ligt van 15 juni tot en met 5 augustus 2021 ter inzage. U kunt het voorlopig ontwerp online bekijken of op afspraak inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Reactie geven

U kunt tot en met 5 augustus 2021 uw mening (zienswijze) op het voorlopig ontwerp geven.
Dit kan:

 • via een e-mail naar: havencs@denhaag.nl aan het College van burgemeester en wethouders Den Haag met als onderwerp 'zienswijze voorontwerp Haven Den Haag CS'.
 • schriftelijk aan:
  het College van burgemeester en wethouders Den Haag
  t.a.v. DSO, team Projecten
  Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag
  met als onderwerp 'zienswijze voorontwerp Haven Den Haag CS'

Stadsentree

De  Prinsessegracht is onderdeel van de stadsentree die bewoners en bezoekers herkennen als echt Haags. Door hier een haven aan te leggen, wil de gemeente laten zien dat varen bij de stad Den Haag hoort. Zij wil dat deze historische plek weer het karakter krijgt van de vroegere Boschsloot.

Briefkaart haven in oude Boschsloot van 1903
Briefkaart haven in oude Boschsloot van 1903

Het college en de gemeenteraad willen een haven op een centrale plek dicht bij station Den Haag CS.  Het doel van de gemeente, de wensen van de rondvaartorganisaties en de belangen van betrokkenen worden met elkaar besproken. In 2020 onderzocht de gemeente of de plannen haalbaar zijn. Zij heeft de uitkomsten van dit onderzoek verwerkt en het schetsontwerp aangepast naar een concept-voorlopig ontwerp. De gemeente bespreekt dit concept-voorlopig ontwerp met de betrokkenen. Daarna verwerkt zij hun wensen en eisen zo veel mogelijk in het voorlopig ontwerp.

Planning

 • 21 april 2021: online-bijeenkomst over het concept-voorlopig ontwerp
 • Juli 2021: het voorlopig ontwerp Haven Prinsessegracht ligt ter inzage
 • December 2021: verwachtte start van de werkzaamheden

Digitale informatiebijeenkomst

De gemeente hield woensdag 21 april om 19.45 uur een digitale bijeenkomst. Zij gaf daarbij uitleg over het ontwerp en hoorde de mening van betrokkenen en omwonenden.

Wilt u bij deze bijeenkomst terugkijken? Klik op de link hieronder.

Informatiebijeenkomst terugkijken

Hoe verder

Na de bijeenkomst verzamelt de gemeente alle reacties. Zij werkt het concept-voorlopig ontwerp dan uit tot een voorlopig ontwerp. En bespreekt dit met het college van burgemeester en wethouders. Als het college het voorlopig ontwerp goedkeurt, volgt een inspraakronde. Iedereen kan het voorlopig ontwerp dan inzien en erop reageren. Na goedkeuring wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen? Stuur een e-mail naar havencs@denhaag.nl. De plannen zijn een uitwerking van de Leidraad Stadsentree Den Haag Centraal (RIS296855)

Zie ook

Impressie van de haven aan de Prinsessegracht
Impressie van de haven aan de Prinsessegracht

Gepubliceerd: 6 april 2021Laatste wijziging: 6 juli 2021