Samenwerken in de Binckhorst: denk en praat mee

Bewoners en bedrijven hebben veel interesse in de Binckhorst. Om er te werken of te wonen, en om er zelf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze wijk. Dit kan niet zonder samen te werken.

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners, ondernemers en mensen uit de buurt kunnen meedenken en meepraten (participatie) over plannen voor de Binckhorst. Meedenken en meepraten zorgt namelijk voor betere plannen en meer betrokkenheid.

Luchtfoto van de Binckhorst
Luchtfoto van de Binckhorst

Onderwerpen en projecten

In de Binckhorst gebeurt veel. U kunt meepraten, meedenken en/of meedoen over de onderwerpen:

 • Meedenken over groen in de Binckhorst

 • Schone energie in de Binckhorst
 • Een ontwikkelstrategie voor deelgebieden ‘Begraafplaats' en 'Spoorboogzone'

  In de Binckhorst zitten veel kleine en middelgrote bedrijven uit de maakindustrie. Deze bedrijven zijn belangrijk voor de Binckhorst en Den Haag. Voor de gebieden 'Begraafplaats' en 'Spoorboogzone’ werkt de gemeente aan een ontwikkelstrategie. Met dit plan wil de gemeente de bedrijven een plek geven in de nieuwe Binckhorst. Organisaties en bedrijven werken mee aan de ontwikkelstrategie.

  Eind februari 2022 was een 1e bijeenkomst. De ideeën komen te staan in voorstellen voor de ontwikkelstrategie. Op de 2e bijeenkomst kunnen de deelnemers laten weten welk voorstel zij het liefst willen. De 2e bijeenkomst staat gepland voor de zomervakantie. Was u niet bij de 1e bijeenkomst, maar wilt u wel meedoen? Of bent u benieuwd naar de resultaten? Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Ontwikkelstrategie Begraafplaats en Spoorboogzone' naar: binckhorst@denhaag.nl.

  Zelf aan de slag in de Binckhorst

  Speciaal voor de Binckhorst is een participatieleidraad gemaakt. De participatieleidraad is een hulpmiddel voor iedereen die een plan, groot of klein, voor in de Binckhorst heeft, en daarover met mensen uit de wijk in gesprek wil.

  In de participatieleidraad staan de verschillende rollen die er bestaan binnen het participeren in de Binckhorst. Ook staan er adviezen in over meedenken en meepraten in het gebied. In het laatste deel van de leidraad leest u over de verschillende gereedschappen (on- en offline tools) die u daarbij kunt gebruiken.

  Heeft u een plan voor in de Binckhorst en wilt u een participatietraject starten? Lees dan eerst goed de Participatieleidraad Binckhorst (PDF 2,1 MB) door.

  Netwerken en belangenorganisaties in de Binckhorst

  In de Binckhorst zijn verschillende netwerken actief. Bewoners, mensen uit de buurt en ondernemers gaan daar met elkaar in gesprek of kunnen samenwerken. De gemeente werkt ook veel met deze partijen samen. Voorbeelden van samenwerkende partijen zijn I'm Binck, Bedrijvenvereniging BLF en We Think Binck.

  I’m Binck

  I’m Binck is een netwerk van ondernemers, bewoners en andere betrokkenen. Zij organiseren Ronde Tafels, netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten in het gebied, zoals fietstours. U kunt zich hierbij aansluiten.

  Bedrijvenvereniging BLF

  De Bedrijvenvereniging BLF is de vereniging voor bedrijven in de Binckhorst, Laakhaven en aan de Fruitweg. De Bedrijvenvereniging BLF komt op voor de belangen van hun leden. Bijvoorbeeld over aanleg van wegen, bouwprojecten, omgevingsplannen en andere ontwikkelingen die belangrijk zijn voor bedrijven. U kunt zich hierbij aansluiten.

  We Think Binck

  We Think Binck is een netwerk voor alle marktpartijen die een bouwplan voor de Binckhorst hebben of die grond willen kopen in het gebied. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars en beleggers.

  Vragen

  Heeft u vragen over participatie in de Binckhorst? Neem dan contact op met de projectorganisatie van de Binckhorst. Stuur een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.

  Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

  Gepubliceerd: 3 mei 2022Laatste wijziging: 4 mei 2022