Samenwerken in de Binckhorst: denk en praat mee

Bewoners en bedrijven hebben veel interesse in de Binckhorst. Om er te werken of te wonen, en om er zelf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze wijk. Dit kan niet zonder samen te werken.

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners, ondernemers en mensen uit de buurt kunnen meedenken en meepraten (participatie) over plannen voor de Binckhorst. Meedenken en meepraten zorgt namelijk voor betere plannen en meer betrokkenheid.

Luchtfoto van de Binckhorst
Luchtfoto van de Binckhorst

Onderwerpen en projecten

In de Binckhorst gebeurt nu al veel. Over verschillende onderwerpen en projecten in de Binckhorst kunt u meedenken of meepraten. Bekijk onderstaand overzicht.

Zelf aan de slag in de Binckhorst

Speciaal voor de Binckhorst is een participatieleidraad gemaakt. De participatieleidraad is een hulpmiddel voor iedereen die een plan, groot of klein, voor in de Binckhorst heeft, en daarover met mensen uit de wijk in gesprek wil.

In de participatieleidraad staan de verschillende rollen die er bestaan binnen het participeren in de Binckhorst. Ook staan er adviezen in over meedenken en meepraten in het gebied. In het laatste deel van de leidraad leest u over de verschillende gereedschappen (on- en offline tools) die u daarbij kunt gebruiken.

Heeft u een plan voor in de Binckhorst en wilt u een participatietraject starten? Lees dan eerst goed de Participatieleidraad Binckhorst (PDF 2,1 MB) door.

Netwerken en belangenorganisaties in de Binckhorst

In de Binckhorst zijn verschillende netwerken actief. Bewoners, mensen uit de buurt en ondernemers gaan daar met elkaar in gesprek of kunnen samenwerken. De gemeente werkt ook veel met deze partijen samen. Voorbeelden van samenwerkende partijen zijn I'm Binck, Bedrijvenvereniging BLF en We Think Binck.

I’m Binck

I’m Binck is een netwerk van ondernemers, bewoners en andere betrokkenen. Zij organiseren Ronde Tafels, netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten in het gebied, zoals fietstours. U kunt zich hierbij aansluiten.

Bedrijvenvereniging BLF

De Bedrijvenvereniging BLF is de vereniging voor bedrijven in de Binckhorst, Laakhaven en aan de Fruitweg. De Bedrijvenvereniging BLF komt op voor de belangen van hun leden. Bijvoorbeeld over aanleg van wegen, bouwprojecten, omgevingsplannen en andere ontwikkelingen die belangrijk zijn voor bedrijven. U kunt zich hierbij aansluiten.

We Think Binck

We Think Binck is een netwerk voor alle marktpartijen die een bouwplan voor de Binckhorst hebben of die grond willen kopen in het gebied. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars en beleggers.

Vragen

Heeft u vragen over participatie in de Binckhorst? Neem dan contact op met de projectorganisatie van de Binckhorst. Stuur een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.

Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

Gepubliceerd: 17 november 2020Laatste wijziging: 18 februari 2021