Ontwerp voor een levendig Spuiplein

Het Spuiplein krijgt een nieuwe inrichting. Daarvoor is een ontwerp gemaakt. In het ontwerp is veel ruimte voor groen en water en er komen zitjes en banken. Ook zijn er open plekken die ruimte bieden voor kleine evenementen.

Over het ontwerp voerde de gemeente gesprekken met belanghebbenden. Dat deed de gemeente samen met OKRA landschapsarchitecten die het ontwerp voor het nieuwe Spuiplein maakten. Zo waren er meerdere bijeenkomsten met klankbordgroepen met buurtbewoners, ondernemers en organisatoren van evenementen. In stadsdebatten konden alle geïnteresseerde Hagenaars hun mening geven over de inrichting van het Spuiplein. De reacties zijn verwerkt in het ontwerp dat er nu ligt.

Impressie van het Spuiplein, met uitzicht op de Nieuwe Kerk
Impressie van het Spuiplein, met uitzicht op de Nieuwe Kerk

Groene inrichting

Het nieuwe Spuiplein wordt een fijne plek om te verblijven en om even tot rust te komen in de stad. Er is veel ruimte voor groen en er komen zitjes en banken. In het midden komt een langwerpig waterbassin met groen. Tussen het groen en water zijn open plekken, half verhard met gravel.

Het groen, de bomen en de open plekken met gravel zorgen dat het niet snel te warm wordt op het plein en dat regenwater goed weg kan lopen. Dat is nodig door de klimaatverandering. De bomen en planten hebben het hele jaar door kleur. Op de randen van de plantvakken komen banken met houten leuningen.

Bomen en planten hebben het hele jaar door kleur op het nieuwe Spuiplein
Bomen en planten hebben het hele jaar door kleur op het nieuwe Spuiplein

In het ontwerp kunnen de trappen van het Mercure Hotel worden gebruikt als tribune voor publiek. Door de trappen groener te maken is dit ook een fijne plek om te zitten als er geen evenementen zijn. Dit deel van het ontwerp kan alleen worden uitgevoerd in samenwerking met de eigenaren van het hotel en met extra financiering. Ook het pleintje aan de overkant bij het Filmhuis kan groener worden, maar hier is extra financiering voor nodig. Daarom zijn het vergroenen van de trappen en het pleintje aan de overkant als optie meegenomen in het ontwerp.

De Turfmarkt zoals die er nu ligt wordt doorgetrokken tot aan het Spui. Dit wordt de overgang van het gebied rondom het stadhuis naar het Spuiplein. Het waterbassin op het Spuiplein komt op een rechte lijn met de Nieuwe Kerk te staan.

Ontmoeten

Het Spuiplein ligt tussen een aantal culturele gebouwen, zoals Amare, de Nieuwe Kerk, Theater aan het Spui en het Filmhuis. De nieuwe inrichting sluit daar goed op aan. Vanuit verschillende plekken zijn de culturele instellingen en buitenruimtes te zien. Bomen en planten versterken het uitzicht. Zo kijk je bijvoorbeeld vanaf de ingang van Amare uit op Theater aan het Spui. Daardoor wordt het plein een echte ontmoetingsplaats.

Het nieuwe Spuiplein met groen, water en halfverharding van gravel
Het nieuwe Spuiplein met groen, water en halfverharding van gravel

Buitenzaal van theaters

Het hart van het Spuiplein is een open ruimte met gravel met groen eromheen. Dit kan dienstdoen als een buitenzaal van de culturele instellingen. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en er is ruimte om kleine evenementen te organiseren. Op het plein zijn meerdere plekken waar dit kan. In deze ‘buitenzaal’ kan iedereen op een makkelijke manier cultuur ervaren. Zo is er ook plek voor straattheater, muziekvoorstellingen van conservatoriumstudenten, ballet of een bioscoop in de openlucht.

De binnenkant van het Spuiplein krijgt een vriendelijke inrichting, met veel groen en open plekken met gravel. Daaromheen komt een bestrating van klinkers, zodat er ruimte is voor terrassen.

Impressie van het Spuiplein als centrale ontmoetingsplaats
Impressie van het Spuiplein als centrale ontmoetingsplaats

Planning en proces

Voor de zomer van 2021 wordt het ontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). Dit wordt rond de zomervakantie ter inzage gelegd. Iedereen kan dan kijken naar het ontwerp en erop reageren door een zienswijze in te dienen. Na de zomer gaat het VO ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Zie ook: Spuiplein: nieuwe inrichting
Plattegrond van het nieuwe Spuiplein
Plattegrond van het nieuwe Spuiplein

Gepubliceerd: 7 april 2021Laatste wijziging: 9 april 2021