Herontwikkeling voormalig ministerie Sociale Zaken (SoZa)

De eigenaar van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa) wil de plek anders gaan inrichten. Dit is naast het station Laan van NOI. De voorwaarden voor de ontwikkeling staan in een plan van de gemeente.

Sfeerimpressie Schenkzijde (copyright VORM Ontwikkeling)
Sfeerimpressie Schenkzijde (copyright VORM Ontwikkeling)

Het plan

Aan de Anna van Hannoverstraat komt een groep gebouwen: de ‘AnnA’. Het plan gaat uit van 2 gebouwen van maximaal 35 meter hoog. Met daarop 4 torens van elk maximaal 75 meter hoog.

Woningen en kantoren

In de AnnA komen 1000 tot 1200 woningen. De woningen variëren van klein tot groot. De helft bestaat uit betaalbare koop- en huurwoningen. Hieronder zijn ook sociale huurwoningen. Verder komt er een ‘IT Security Campus’. Dit is een gebied voor bedrijven die werken aan internetveiligheid en technologie.

Inrichting

  • Op de benedenverdieping van de AnnA is ruimte voor kinderopvang, winkels en horeca.
  • Er komt meer groene ruimte bij de gebouwen. Er komen aantrekkelijke looproutes vanaf het station naar het Beatrixkwartier, de Schenk en de wijk Bezuidenhout.
  • Fietsen en auto’s worden binnen geparkeerd. AnnA is vooral voor nieuwe bewoners en gebruikers die een eigen auto minder belangrijk vinden. Ze maken gebruik van openbaar vervoer, deelauto’s en fiets.

Sfeerimpressie plein Schenkzijde (copyright VORM Ontwikkeling)
Sfeerimpressie plein Schenkzijde (copyright VORM Ontwikkeling)

Besluiten

VORM Ontwikkeling is de eigenaar van het SoZa-gebouw en wil graag deze plek ontwikkelen. Daarvoor heeft de ontwikkelaar de afgelopen jaren onderzocht wat bewoners en bedrijven op deze plek nodig hebben. Ook de gemeente heeft plannen voor deze plek.

De gemeente heeft de voorwaarden voor het plan beschreven. Die beschrijving heet een Planuitwerkingskader (PUK). De gemeenteraad heeft dit PUK op 16 december 2021 vastgesteld. Hierbij zijn voorwaarden aangepast, zoals een lagere maximale bouwhoogte van de torens.

Kijk voor meer informatie over het plan ‘AnnA’ en voor alle verslagen op de website van VORM.

Meedenken en inspraak

De ontwikkelaars en de gemeente werken het ontwerp voor het gebied en de gebouwen komende tijd verder uit. Dit doen ze samen met omwonenden. Daarbij is aandacht voor de architectuur en de invulling van de gebouwen.

Klankbordgroepen Bouwplan

Voor het meedenken over het bouwplan organiseerde de ontwikkelaar in mei en juni 2022 bijeenkomsten met klankbordgroepen. In de klankbordgroepen is van gedachte gewisseld over bijvoorbeeld het gebouw en de openbare ruimte. Over de resultaten ervan was op 6 juli 2022 een bijeenkomst voor iedereen die in de buurt woont. Kijk voor meer informatie over de klankbordgroepen op de website van VORM.

Lees hier het verslag van de bijeenkomsten: Participatieboek SoZa Bouwplan.

De voorstellen erin voor de openbare ruimte gaan alleen over de buitenruimte direct naast de gebouwen. Voor de hele buitenruimte van het stationsgebied stelt de gemeente Den Haag nog een plan op. In het bouwplan van de ontwikkelaar kunnen ook nog aanpassingen nodig zijn. Dit kan als blijkt dat iets niet past in dit plan van de gemeente of bijvoorbeeld het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Voordat de bouw kan beginnen moet de gemeente eerst een bestemmingsplan vaststellen. Het PUK is de basis voor dat bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan is vastgesteld kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen. Na goedkeuring van de vergunning kan de ontwikkelaar de bouw voorbereiden.

Aan het ontwerp-bestemmingsplan wordt nu gewerkt. U kunt het in het 1e kwartaal van 2023 bekijken en erop reageren. De gemeente maakt later bekend hoe de sloop en nieuwbouw gaan verlopen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project? Stuur dan een e-mail naar: csnoi@denhaag.nl.

Zie ook

Gepubliceerd: 19 april 2022Laatste wijziging: 19 januari 2023