Dreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurt

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel woningen van vlak na de oorlog. De gemeente, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans willen samen eraan werken om de 3 buurten te verbeteren en zo geschikt te maken voor de toekomst. Ze hebben hiervoor een plan gemaakt. Als bewoner kunt u uw mening geven over het plan en meedenken over de verdere uitwerking ervan. Om samen te bouwen aan een betere buurt.

Plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten: We gaan bouwen aan een betere buurt
Plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten: We gaan bouwen aan een betere buurt

Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Ruimzicht en Steenzicht

Op 10 november 2022 stemde de gemeenteraad in met het aangepaste bestemmingsplan voor Ruimzicht en Steenzicht. De voorbereiding voor de bouw van de nieuwbouw kan nu doorgaan. Volgens de laatste planning start de sloop van de oude woningen begin 2023. Daarna maakt de aannemer de grond klaar voor de bouw. De nieuwbouw kan dan starten in september 2023. De planning is dat de nieuwe woningen half 2025 klaar zijn.

Bekijk het Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht Gemeente Den Haag (RIS313261).

Uitnodiging: ga op 23 februari in gesprek met architecten

Ook in de Dreven starten binnenkort de eerste 2 projecten. De projecten in de Dreven liggen aan de Dorpersdreef, Gravendreef, Baljuwdreef en Schependreef. De architecten van deze 2 nieuwe woonblokken horen graag van de bewoners uit de wijk welke ideeën en wensen er zijn voor hun woonomgeving.

Tijdens een bijeenkomst op 23 februari kunnen bewoners de architecten laten weten wat zij belangrijk vinden voor de 1e nieuwbouwprojecten in de Dreven.

Met alle inbreng gaan de architecten vervolgens aan de slag. Wilt u ook meedenken? Kom op 23 februari naar Ambachtsgaarde 198 te Den Haag.

Inloop: 19.00 uur
Start om 19.30 uur
Einde bijeenkomst 21.30 uur.

Betere Buurt Infomiddagen

In september en oktober 2022 was het Betere Buurt team meerdere keren aanwezig in de 3 buurten. Mensen konden hier het laatste nieuws horen over de vernieuwing van de Dreven, Gaarden en Zichten. En ze konden hun vragen stellen. Er was onder meer informatie over de nieuwe voorlopige planning van de vernieuwing en hoe het werkt met de uitverhuizing. Maar ook informatie over hoe de eerste nieuwbouw in de Zichten eruit gaat zien. Heeft u de informatiemiddagen gemist? Kom dan langs bij een inloop spreekuur. Of stuur een email naar vragen@eenbeterebuurt.nl

Ontwerpen van 1e bouwprojecten Ruimzicht en Steenzicht

De bewoners van de Zichten konden tijdens een informatieavond op 19 mei de ontwerpen bekijken van de nieuwe wooncomplexen Ruimzicht en Steenzicht. Dit zijn de 1e grote bouwprojecten van de totale gebiedsontwikkeling van Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest.

Bekijk de video Presentatie bouwplannen Ruimzicht en Steenzicht

Project Steenzicht

Het project Steenzicht is een nieuwbouwplan. Het bestaat uit 2 gebouwen met 220 woningen. 117 woningen zijn sociale huur en 103 middenhuur. Het gaat om 2-, 3- en 4- kamerappartementen en enkele appartementen over 2 verdiepingen (maissonette woningen). De woningen zijn voor 1- en 2-persoonshuishoudens en kleine gezinnen. Er komt ook een overdekte garage voor auto’s en fietsen. En er komt een gezamenlijke binnentuin en daktuin. De gebouwen zijn ontworpen door 2 architectenbureaus.

Wijkbewoners konden hun reactie geven op de eerste schetsontwerpen. Na aanleiding van de reacties is het gebouw lager gemaakt en aan een kant trapsgewijs opgebouwd. De nieuwe bewoners mogen meedenken over de inrichting van de binnentuin. De bouw start naar verwachting half 2023.

Ontwerp nieuwbouwproject Ruimzicht.
Ontwerp nieuwbouwproject Ruimzicht.

Project Ruimzicht

Bij het project Ruimzicht worden de bestaande gebouwen veranderd en uitgebreid. Dit gaat er gebeuren:

 • De bestaande portiekflats worden gesloopt tot aan het casco. Alleen het geraamte blijft staan. Daarna worden ze opnieuw opgebouwd.
 • De flats krijgen een heel nieuwe indeling en buitenkant.
 • Er komen 81 sociale huurwoningen voor kleine huishoudens.
 • Op de begane grond komt ruimte voor bedrijven met het thema: maken, ontmoeten en bewegen. Denk daarbij aan een fietsenwinkel, kapper of sportschool.
 • Het binnenterrein tussen de 2 gebouwen wordt opnieuw ingericht met ruimte waar bewoners en omwonenden kunnen verblijven en elkaar kunnen ontmoeten.
 • De nieuwe bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp van het binnenterrein.
Ontwerp project Ruimzicht waarbij bestaande gebouwen worden veranderd en uitgebreid.
Ontwerp project Ruimzicht waarbij bestaande gebouwen worden veranderd en uitgebreid.

Gemeenteraad stemt in met projectdocument

Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het projectdocument voor de Dreven, Gaarden en Zichten. In het Projectdocument staat hoe de plannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten de komende 10 jaar worden uitgewerkt. Er staat onder andere in:

 • waar het ontwerp van de bouwblokken en de openbare ruimte aan moet voldoen
 • hoe er omgaan wordt met parkeren en duurzaamheid
 • wat de kosten voor het project zijn

Lees het hele Projectdocument (RIS311093).

Bewoners en ondernemers denken mee

Bewoners en ondernemers uit de 3 buurten hebben in verschillende workshops mee kunnen denken. Ze gaven hun mening en deelden hun ideeën over de openbare ruimte, de opzet van de buurt, vervoer en wat ze graag willen doen in de buurt.

De bewoners in de Zichten kwamen op donderdagavond 8 juli 2021 bij elkaar in de binnentuin van Ruimzicht. Wilt u zien hoe het was? Bekijk de video.

Bekijk de video Bewoners en ondernemers denken mee in de Zichten (YouTube-kanaal van de gemeente)

Nota van Uitgangspunten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota’s van Uitgangspunten goedgekeurd. Dit zijn plannen die beschrijven hoe:

 • de buurten vernieuwd worden
 • er meer woningen bij kunnen komen én de wijk toch groen kan blijven
 • de bewoners in de buurten gezonder en sterker kunnen worden
 • er meer ruimte voor kleine bedrijven en ontmoetingsplekken komt

Voor iedere buurt zijn plannen gemaakt. Bekijk deze plannen in de Nota's van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten (RIS308511).

Informatiebijeenkomsten

De gemeente heeft online informatiebijeenkomsten per wijk georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst vertelde de gemeente meer over de plannen en de Nota's van Uitgangspunten. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen.

Terugkijken bijeenkomsten

De bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden van de Gaarden was op woensdag 26 mei 2021.

Bekijk de video Informatiebijeenkomst De Gaarde (YouTube-kanaal van de gemeente)

De bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden van de Dreven was op maandag 31 mei 2021.

Bekijk de video Informatiebijeenkomst De Dreven (YouTube-kanaal van de gemeente)

De bijeenkomst voor bewoners van de Zichten was op woensdag 2 juni 2021.

Bekijk de video Informatiebijeenkomst De Zichten (YouTube-kanaal van de gemeente)

Plannen voor de 3 buurten

In het plan, het Ambitiedocument de Dreven, Gaarden en Zichten (RIS305714), staat wat de gemeente, Staedion en Heijmans willen veranderen en verbeteren. In het Ambitiedocument staan de volgende plannen om de 3 buurten te verbeteren:

Verbeteren woningen

Afbeelding nieuwe woning

In de 3 buurten staan veel woningen die verouderd zijn. Deze woningen willen de gemeente, Staedion en Heijmans daarom vernieuwen of slopen. Voor alle gesloopte sociale woningen komen nieuwe sociale woningen terug.

Extra en meer verschillende soorten woningen

In de Dreven, Gaarde en Zichten komen 3.500 extra woningen. Zowel nieuwe sociale huurwoningen als midden huur- en koopwoningen.

Afbeelding: meer voorzieningen

Meer voorzieningen

Als er meer mensen in de wijken komen wonen zijn er ook meer voorzieningen nodig. Er komen nieuwe voorzieningen zoals ontmoetingsplekken, scholen, horeca, gezondheidsvoorzieningen, culturele instellingen, ruimten voor bedrijven en sportmogelijkheden.

Afbeelding: meer groen

Beter groen

Het groen wordt verbeterd. Door ongebruikte grasvelden bijvoorbeeld te veranderen in parkjes, moestuinen of speelplekken. De 3 buurten blijven groen, ook als er extra woningen komen. Door de nieuwbouw hoger te maken, komen er meer woningen bij, maar blijft er genoeg ruimte voor groen.

Afbeelding: mobiliteit

Mobiliteit

De gemeente wil het verkeer veiliger en beter maken voor wandelaars en fietsers. Er komen nieuwe en betere verbindingen tussen de buurten voor voetgangers en fietsers. Veel mensen hebben een auto. De gemeente kijkt naar oplossingen voor het parkeren. En naar andere vormen van vervoer, zoals het delen van auto’s en fietsen.

Bekijk de video Dreven, Gaarde en Zichten: bouwen aan een betere buurt (YouTube-kanaal van de gemeente)

Uitvoering

Het vernieuwen van Dreven, Gaarden en Zichten gebeurt in stappen. De vernieuwing duurt ongeveer 15 tot 20 jaar. Het is de bedoeling dat de 1e bouwprojecten 2023 starten. Als uw huis wordt opgeknapt of gesloopt, neemt Staedion minimaal 1,5 jaar voordat u moet verhuizen contact met u op. Als u moet verhuizen dan helpt Staedion u aan een nieuwe woning. Wilt u daarna terugkomen naar de wijk, dan kan dat als er passende woonruimte is. Voor meer informatie kijk op de website van Staedion. Hier vindt u ook de planning van welke huizenblokken eerst aan de beurt zijn en welke daarna.

Uitwerking van de plannen

Het plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten is nog niet klaar. De gemeente, Staedion en Heijmans werken de plannen verder uit. Om te horen wat mensen van de plannen vinden en welke ideeën zij hebben voor hun buurt, zijn er diverse informatietentoonstellingen en digitale gesprekken geweest in de 3 buurten. Daarbij is met ongeveer 1500 bewoners en ondernemers gesproken. Ook zijn er veel vragen beantwoord. De vele reacties en aanbevelingen helpen bij het verder uitwerken van het plan.

Meedenkers en -doeners gezocht

Bent u betrokken bij uw buurt? De gemeente is op zoek naar bewoners, van jong tot oud, die mee willen denken met de plannen. Ook bewoners die hun handen uit de mouwen willen steken en nu al willen helpen de buurten mooier en leefbaarder te maken nodigt de gemeente van harte uit om zich aan te melden.

Meld u aan als meedenker of -doener

Inloop spreekuren

In de wijkkantoren vinden inloop spreekuren plaats waar u meer over de plannen kunt horen, vragen kunt stellen en uw mening kunt geven.

 • Staedion Wijkkantoor aan Dreef 60:

  • elke dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur
 • Staedion Wijkkantoor aan Het Zicht 42:

  • elke donderdag van 14.30 tot 15.30 uur
 • Staedion Erasmusweg 1657:

  • elke woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur

Contact

Voor al uw vragen kunt u een bericht sturen naar: vragen@eenbeterebuurt.nl. Uw vragen worden door de gemeente, Staedion en Heijmans gezamenlijk beantwoord.

Zie ook

Gepubliceerd: 20 mei 2022Laatste wijziging: 9 maart 2023