Ontwikkelingen in de stad

Den Haag groeit

De gemeente werkt aan een gezonde, leefbare en duurzame stad. Ze doet dat samen met inwoners en bedrijven. De komende jaren komen er duizenden woningen bij. Ook de openbare ruimte wordt verbeterd. Lees meer over de bouwprojecten in de stad.

 • Ontwikkelingen rond Den Haag Centraal

  Rond station Den Haag Centraal staat de komende jaren veel te gebeuren. Na de verbetering van het station, is nu de omgeving aan de beurt.

  Meer

 • Ontwikkelingen rond Hollands Spoor

  Rond het station Hollands Spoor wordt veel gebouwd. Lees meer over de werkzaamheden en omleidingen.

  Meer Ontwikkelingen rond station Hollands Spoor

 • Ontwikkelingen Hollands Spoor / Laakhavens

  Hollands Spoor / Laakhavens gaat er de komende jaren anders uitzien. Er komen woningen, nieuwe kantoren, scholen, winkels, speelterreinen en plekken om te ontspannen.

  Meer

 • Ontwikkelingen Binckhorst

  Sinds 2016 wordt het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst geleidelijk omgevormd tot een groen en waterrijk gebied, een aantrekkelijk gebied om in te werken en te wonen.

  Meer

 • Ontwikkelingen Den Haag Zuidwest

  De gemeente gaat een plan maken voor de toekomst van Den Haag Zuidwest. Dit zijn de wijken Vrederust, Bouwlust, Morgenstond en Moerwijk. Na de zomervakantie van 2021 praat de gemeente hierover met bewoners, ondernemers en organisaties uit de wijken.

  Meer

 • Spuikwartier: van bouwplaats naar bruisende plek

  Spuikwartier wordt een afwisselend gebied met een vernieuwd Spuiplein als openluchtpodium en als plek om elkaar te ontmoeten. Hier komen wonen, werken, hoger onderwijs en cultuur samen.

  Meer

 • Ontwikkelingen Scheveningen Kust

  De gemeente investeert € 25 miljoen in Scheveningen Bad om de badplaats aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. De plannen hiervoor staan in het programma 'De Kust Gezond'.

  Meer

 • Internationale Zone

  De Internationale Zone is het hart van Den Haag als de Internationale Stad van Vrede en Recht. Het is dé vestigingsplaats voor internationale instellingen en een economische kerngebied.

  Meer

 • Onderzoek naar tramremise op de GAVI-kavel

  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), HTM en de gemeente zijn op zoek naar een plek voor een nieuwe tramremise. Ze onderzoeken of de GAVI-kavel hiervoor geschikt is.

  Meer

 • Vernieuwing Willem Royaardsplein

  Winkelcentrum Duinzigt aan het Willem Royaardsplein is na meer dan 35 jaar toe aan vernieuwing. Er komen nieuwe winkels, extra voorzieningen voor de wijk, appartementen en een ondergrondse parkeergarage.

  Meer

 • Bouwen in Scheveningen Haven

  In Scheveningen Haven wordt volop gebouwd. De 1e nieuwbouwwoningen op het Norfolkterrein zijn opgeleverd. Ook is begonnen met de vernieuwing van het Noordelijk Havenhoofd.

  Meer

 • Veel veranderingen in Kijkduin

  Kijkduin Bad krijgt een nieuw winkelcentrum met appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Er komt een nieuwe boulevard.

  Meer

 • Haagse Beek: herinrichting groenzone

  De gemeente wil de groenzone Haagse Beek opnieuw inrichten. De Haagse Beek wordt breder en op de oevers komen meer verschillende soorten planten en struiken.

  Meer

 • Ontwikkelingen in Erasmus Veld

  Erasmus Veld wordt een duurzame, klimaatbestendige en ecologische woonwijk. Hier komen ruim 800 nieuwbouwwoningen.

  Meer

 • Boekhorststraat: herinrichting

  De gemeente wil in de zomer van 2022 de Boekhorststraat herinrichten. Er komt meer ruimte voor groen, terrassen en het stallen van fietsen. Er komen minder parkeerplaatsen.

  Meer

 • Ontwikkelen bestaande bedrijventerreinen

  De gemeente wil bestaande bedrijventerreinen in de stad verder ontwikkelen. Zo worden ze duurzamer en klaar voor de toekomst. 

  Meer

 • Binnenhof: renovatie

  Het Binnenhof wordt gerenoveerd. De werkzaamheden starten in oktober 2022 en duren 5,5 jaar. Dit heeft gevolgen voor de directe omgeving en de binnenstad.

  Meer

 • Ontwikkelingen station Laan van NOI

  Er zijn plannen voor de plek waar het vroegere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat. Dit is naast station Laan van NOI. Het plan is dat hier een groep gebouwen komt voor wonen en werken: de 'AnnA'.

  Meer

 • Steurendaal en Karperdaal

  De gemeente wil de stad mooier en schoner maken. Een nieuwe inrichting van de wijk Kraayenstein (De Dalen) is daar onderdeel van. Na Brasemdaal en Rietvoorndaal zijn nu Steurendaal en Karperdaal aan de beurt. De werkzaamheden starten naar verwachting direct na de zomer van 2021.

  Meer

 • De Brinken: herinrichting Kraayenstein

  De buitenruimte van de wijk Kraayenstein-De Brinken is verouderd. Er is groot onderhoud nodig. Boomwortels drukken stoeptegels omhoog, de pleintjes zijn verwaarloosd en de parkeerplekken zijn te klein. Ook het groen moet worden opgeknapt.

  Meer