Moerwijk-Oost in ontwikkeling: verbeteren van de wijk

De gemeente, Vestia en de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) gaan samen de komende jaren Moerwijk-Oost verbeteren. Er komen onder andere extra woningen en bestaande woningen worden verbeterd en zo geschikt gemaakt voor de toekomst.

Grote delen van Den Haag Zuidwest zijn vernieuwd. In Moerwijk-Oost zijn de vernieuwingen door de crisis niet allemaal uitgevoerd. Daarom heeft de gemeente samen met Vestia en WOM DHZW in 2017 de gebiedsverkenning Moerwijk-Oost gemaakt. In de gebiedsverkenning staat hoe de wijk verbeterd kan worden voor de toekomst.

Moerwijk-Oost

Moerwijk-Oost heeft een aantal belangrijke kwaliteiten:

 • Een ruime opzet, er is veel groen, water en verschillende bomen.
 • Goede voorzieningen zoals winkels en scholen.
 • Vlakbij groen- en recreatiegebieden zoals Zuiderpark en Park Overvoorde.
 • Goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto.
 • In de nabijheid van de binnenstad.

Doelen gebiedsverkenning

In de gebiedsverkenning Moerwijk-Oost staan de volgende doelen:

 • Extra woningen in Moerwijk-Oost: er zijn steeds meer mensen op zoek naar een woning in Den Haag. Dat vraagt om extra woningen. De komende jaren gaat de gemeente samen met Vestia en de WOM DHZW extra woningen bouwen.
 • Meer verschillende soorten woningen: nieuwbouw van sociale huurwoningen, huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen. Niet alleen eengezinswoningen maar ook appartementen.
 • Verbeteren van bestaande woningen: er zijn veel oude woningen in de wijk die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
 • Investeren in duurzaamheid: zoals het verbeteren van de isolatie van woningen.
 • Kansen bieden voor onderwijs en bedrijvigheid: een wijk functioneert goed als er ook mogelijkheden zijn voor jongeren om te leren en werken en er voldoende bedrijvigheid is.
 • Meer groen in de wijk: bij plezierig wonen hoort ook ruimte en groen om te verblijven en recreëren.

Lees voor meer informatie: Gebiedsverkenning Moerwijk-Oost (RIS 298662)

  Assumburgweg: nieuwbouw

  De gemeente en ontwikkelaar Stebru hebben plannen voor nieuwbouw op en rond de plek van de oude brandweerkazerne aan de Assumburgweg. Het project gaat LEVELS (niveaus) heten. De nieuwbouw bestaat uit 3 woontorens in verschillende hoogtes die oplopen van 40 tot 100 meter hoog. Er komen ruim 540 sociale en vrijesectorappartementen van 45 tot 100 vierkante meter in het plan. Op de begane grond en 1e verdieping van het gebouw langs de Erasmusweg is ruimte voor kleine bedrijven en leerwerkplekken. Tussen de bebouwing komt aan de kant van de Assumburgweg een parkeergarage. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt.
  Ga voor meer informatie over LEVELS naar de website van Stebru.

  Aanpassing bestemmingsplan

  De nieuwbouwplannen passen niet in het bestaande bestemmingsplan. Er is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dit is besproken in het college van burgemeester en wethouders en is te vinden in de bestuurlijke stukken.

  Inzage

  Het aangepaste bestemmingsplan ligt tot en met 2 januari 2020 ter inzage. U kunt in deze periode een reactie hierop geven. U kunt u het ontwerp-bestemmingsplan tijdens de ter inzageperiode bekijken:

  • op de pagina Kop Assumburgweg- Bestemmingsplan. Op deze pagina leest u hoe u op dit plan kunt reageren.

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  Zijpendalstraat en omgeving: nieuwbouw

  Aan de Middachtenweg, Hackfortstraat, Verwoldestraat en Zijpendalstraat worden medio 2020 de bestaande woningen gesloopt. De huidige bewoners hebben inmiddels allemaal nieuwe woonruimte gevonden. Na de sloop komen er moderne, duurzame koop- en huurappartementen en eengezinswoningen.

  Schoonhetenstraat: verduurzamen

  Sinds 1 oktober 2019 is Vestia bezig de woningen 4 -111 aan Schoonhetenstraat, de Rechterenstraat 3-127c en de Erasmusweg 10-62c duurzaam te maken.  De woningen krijgen een betere isolatie waardoor ze energiezuiniger en comfortabeler worden.
  Ga voor meer informatie naar www.vestia.nl/moerwijk-oost.

  Ulenpasstraat: nieuwbouw

  Aan de Ulenpasstraat vervangt Vestia 3 woongebouwen door nieuwbouw. Voor de 72 woningen komen straks 68 sociale huurwoningen en 29 vrije sectorhuurwoningen terug. De huidige bewoners zijn met hulp van Vestia op zoek naar een nieuwe woning. Ze hebben tot 1 mei 2020 de tijd.
  Kijk voor meer informatie op www.vestia.nl/moerwijk-oost.

  Twickelstraat: herontwikkeling schoolgebouw

  De gemeente heeft plannen voor de herontwikkeling van het schoolgebouw aan de Twickelstraat 5.

  Er komt een nieuw schoolgebouw. Dat wordt een nieuwe vestiging voor de W.P. Blokpoelschool, een school voor speciaal onderwijs. Het schoolgebouw krijgt een groene erfafscheiding rondom het schoolplein. Er komt een parkeerzone voor het halen en brengen van kinderen.

  Een deel van het oude schoolgebouw aan de kant van de Twickelstraat blijft behouden. Hier komt een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine bedrijven.

  Aan de kant van de Zijpendalstraat komen 2 gebouwen met ongeveer 40 sociale huurappartementen. In het gebouw op de hoek van de Ulenpasstraat komt op de begane grond en 1e verdieping ook een gezondheidscentrum voor de wijk.

  Lees voor meer informatie:

  Nieuwsbrief Moerwijk-Oost

  De gemeente, Vestia en de WOM DHZW gaan de komende jaren aan de slag en werken de deelprojecten verder uit waarbij de gebiedsverkenning Moerwijk-Oost het uitgangspunt is.
  Bewoners en ondernemers in de wijk ontvangen gemiddeld 2 keer per jaar per post de nieuwsbrief Moerwijk-Oost met informatie over de voortgang van de ontwikkelingen en deelprojecten. Huurders van Vestia worden ook vanuit Vestia geïnformeerd bij eventuele werkzaamheden aan hun woning.

  Heeft u de nieuwsbrief niet gekregen en wilt u deze wel graag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar moerwijk-oost@denhaag.nl. U krijgt de nieuwsbrief dan alsnog digitaal toegestuurd.

  Contact

  • Huurt u een woning in Moerwijk-Oost, en wilt u weten welke plannen er zijn voor uw woning, neem dan contact op met Vestia.
  • Voor projecten van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) neemt u contact op via e-mailadres info@womdhzw.nl.
  • Algemene vragen over de ruimtelijke ontwikkelingen en plannen in Moerwijk-Oost kunt u sturen naar e-mailadres moerwijk-oost@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 22 november 2019Laatste wijziging: 12 oktober 2020