Moerwijk-Oost in ontwikkeling: verbeteren van de wijk

De gemeente, woningcorporatie Vestia en Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) werken samen om Moerwijk-Oost te verbeteren. Er komen onder andere extra woningen en bestaande woningen worden verbeterd. Zo wordt de wijk geschikt voor de toekomst.

De gemeente maakte samen met Vestia en WOM DHZW in 2017 de gebiedsverkenning Moerwijk-Oost. In deze gebiedsverkenning staat hoe de wijk verbeterd kan worden voor de toekomst.
Lees voor meer informatie: Gebiedsverkenning Moerwijk-Oost (RIS-nummer 298662)

Moerwijk-Oost

Projecten in Moerwijk-Oost

Aan de volgende projecten in Moerwijk-Oost wordt gewerkt:

 • De gemeente wil de openbare ruimte in Moerwijk-Oost verbeteren. Dit zijn zaken zoals:

  • toegangswegen
  • straten
  • groen en water
  • pleintjes

  Op sommige plekken is het nu rommelig. De bestrating is niet overal hetzelfde en er staan verschillende soorten bankjes en lantaarnpalen. De openbare ruimte moet weer een geheel worden door 1 soort bestrating en verlichting. Ook wil de gemeente dat het verkeer beter en makkelijker de wijk kan bereiken. En er wordt onderzocht op welke plekken meer groen en water kan komen. De gemeente gaf het externe bureau MUST de opdracht om hiervoor een ontwerp te maken.

  Participatie

  Om de bewoners uit de wijk meteen te betrekken bij de plannen, is het schetsontwerp tijdens een bewonersavond in oktober 2018 gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst konden mensen reageren op het schetsontwerp en vertellen wat zij belangrijk vonden om te verbeteren aan de openbare ruimte. Ontwerpbureau MUST verwerkte zoveel mogelijk wensen en ideeën uit de wijk in een voorlopig ontwerp. Belangrijke onderwerpen in dit ontwerp zijn:

  • veiligheid
  • onderhoud
  • groen
  • parkeren

  Wilt u alle reacties op het schetsontwerp inzien en lezen welke reacties zijn verwerkt in het aangepaste ontwerp? Stuur dan een e-mail naar moerwijkoost@denhaag.nl.

  Op 1 april 2021 organiseerde de gemeente een online informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp.

  U kunt de bijeenkomst terugkijken door op onderstaande knop te klikken.

  Terugkijken informatiebijeenkomst 

    Besluitvorming en uitvoering

    Het voorlopig ontwerp wordt ter besluitvorming door het college vastgesteld en daarna door de gemeenteraad goedgekeurd. De planning van de uitvoering is nog niet bekend. De uitvoering is in delen. Sommige delen worden pas uitgevoerd als bouwplannen zijn afgerond. Dit heeft te maken met kans op beschadigingen van bijvoorbeeld het groen of tegels door grote en zware vrachtwagens.

   • De gemeente en ontwikkelaar Stebru hebben plannen voor nieuwbouw op en rond de plek van de oude brandweerkazerne aan de Assumburgweg. Het project heet LEVELS (niveaus). De nieuwbouw bestaat uit 3 woontorens in verschillende hoogtes van 40 tot 100 meter hoog. Er komen ruim 540 sociale en vrijesectorappartementen van 45 tot 100 vierkante meter in het plan. Op de begane grond en 1e verdieping van het gebouw langs de Erasmusweg is ruimte voor kleine bedrijven en leerwerkplekken. Aan de kant van de Assumburgweg komt een parkeergarage tussen de bebouwing. Eind 2020 is het bestemmingsplan in de gemeenteraad vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente de kaders heeft vastgesteld voor de uitwerking van het plan.

    Volgens de Raad van State was het bestemmingsplan van de gemeente niet volledig. Er was niet genoeg uitleg over wat de gevolgen voor het aantal auto’s in het gebied. De gemeente zorgt met een nieuw bestemmingsplan voor een betere uitleg. Ga voor meer informatie over LEVELS naar de website van Stebru.

   • Rondom de Ulenpasstraat worden verschillende woonblokken vernieuwd. Dit gebeurt in opdracht van woningcorporatie Vestia en de Wijkontwikkelmaatschappij Den Haag Zuidwest. Het project heet Parelmoer. Project Parelmoer bestaat uit 269 woningen: 56 eengezinswoningen en 213 appartementen. Dit zijn betaalbare koopwoningen en (sociale) huurwoningen. De woningen zijn bedoeld voor de mensen die nu in de wijk wonen, maar ook voor jonge starters en mensen die willen doorstromen naar een grotere woning. Alle oude woningen zijn gesloopt en het terrein ligt braak. De gemeenteraad heeft op 11 februari 2021 de omgevingsvergunning goedgekeurd. Dat betekent dat de bouw kan starten. De verwachting is dat de 1e appartementen in 2022 klaar zijn. De laatste woningen worden eind 2023 opgeleverd.

    Kijk voor meer informatie op www.parelmoerwijk.nl.

   • De 218 woningen aan de Guntersteinweg, Hackfortstraat, Zijpendalstraat, Verwoldestraat en Middachtenweg in Moerwijk-Oost zijn toe aan een flinke opknapbeurt. Samen met aannemer Van Wijnen voert Vestia onderhoud uit en verbeteren zij de isolatie, zodat het hier nu en in de toekomst fijn wonen is. Lees meer informatie op de website van Vestia.

   Nieuwsbrief Moerwijk-Oost

   Bewoners en ondernemers in de wijk ontvangen gemiddeld 2 keer per jaar de nieuwsbrief Moerwijk-Oost met informatie over de voortgang van de ontwikkelingen en deelprojecten. Vestia informeert haar huurders bij eventuele werkzaamheden aan hun woning.

   Heeft u de nieuwsbrief niet gekregen en wilt u deze wel graag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar moerwijk-oost@denhaag.nl. U krijgt de nieuwsbrief dan alsnog digitaal toegestuurd.

   Contact

   • Huurt u een woning in Moerwijk-Oost, en wilt u weten welke plannen er zijn voor uw woning? Neem dan contact op met Vestia.
   • Voor projecten van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) neemt u contact op via e-mailadres info@womdhzw.nl.
   • Algemene vragen over de ruimtelijke ontwikkelingen en plannen in Moerwijk-Oost kunt u sturen naar e-mailadres moerwijk-oost@denhaag.nl.

   Gepubliceerd: 8 april 2021Laatste wijziging: 9 augustus 2022