Maatregelen problemen woningmarkt

De vraag naar woningen is in Den Haag veel groter dan het aanbod. De stad groeit de komende jaren met 4.000 tot 5.000 inwoners per jaar. Om te zorgen dat iedereen prettig kan wonen zijn maatregelen nodig.

In Den Haag zijn te weinig woningen voor het aantal woningzoekenden.

 • Dat er te weinig koopwoningen zijn voor het aantal woningzoekenden, blijkt uit:

 • Dat er te weinig huurwoningen zijn voor de mensen die een woning zoeken, blijkt uit:

  • Hogere huurprijzen. De huur voor een vierkante meter in niet-sociale huurwoningen steeg in het afgelopen jaar 6,7%. Dat blijkt uit onderzoek van Pararius. Na Amsterdam is Den Haag de stad met de hoogste huur per vierkante meter. Zie ook Woononderzoek Nederland.
  • Snel stijgende huren en huurverhogingen die hoger zijn dan de jaarlijkse inflatie. Tussen 2017 en 2022 steeg de huur elk jaar gemiddeld met 6,2%. Zie ook Den Haag in Cijfers.
  • Voor niet-sociale huurwoningen betalen huurders vaak meer dan past bij de kwaliteit en grootte van de woning. Zie ook het onderzoek van Ecosys (RIS305820, bijlage).

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. Zo blijft Den Haag een aantrekkelijke stad. Om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen, neemt de gemeente maatregelen. De maatregelen gelden voor alle woningen (nieuwbouw en bestaande woningen).

Wat doet Den Haag aan het woonprobleem?

De gemeente had als doel om elk jaar 2.500 woningen te bouwen. Dit moeten er nu elk jaar 4.000 worden. Voor betaalbare woningen is er € 50 miljoen extra beschikbaar.

Hoe de gemeente de problemen op de woningmarkt wil aanpakken, staat in de huisvestingsverordening en de Woonvisie 2022. En wie een woning niet gebruikt om in te wonen, heeft vaak een vergunning nodig.

Huisvestingsverordening

Een groot deel van de maatregelen staat in de huisvestingsverordening. De maatregelen gaan onder andere over huisvestingsvergunning, verdelen van woonruimte, urgentieverklaring en standplaatsen.

Ook zijn er afspraken met bijvoorbeeld woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers.

Woonvisie 2022

In de Woonvisie 2022 (RIS313365, bijlage 1) staan veel maatregelen. Er zijn 4 thema’s:

  • De gemeente voert een huisvestingsvergunning in voor de sociale huursector en de middenhuursector. Deze vergunning is nodig om een woning te mogen huren. Een verhuurder mag geen woning verhuren aan iemand zonder vergunning. Hierdoor gaan goedkope en middeldure huurwoningen naar mensen met bijpassende inkomens.
  • Minimaal 20% van de nieuwbouwwoningen voor verhuur heeft een huur onder € 985 (prijspeil 2020). De helft van die middeldure huurwoningen heeft een huur onder de € 880 (prijspeil 2020).
  • Bij nieuwbouw moet 20% van de koopwoningen betaalbaar zijn.
  • De gemeente wil meer woningen per jaar bouwen dan eerder afgesproken. Ook bij meer woningen moet er over de hele stad 30% sociale woningbouw zijn. De gemeente verwacht van corporaties dat ze als 1e sociale huurwoningen bouwen.
  • De regels voor een urgentieverklaring worden duidelijker. Alleen wie het echt nodig heeft, kan een urgentieverklaring krijgen.
  • Minimaal 5% van de sociale huurwoningen die vrijkomen is voor starters.
  • De gemeente wil zorgen dat mensen die ‘te ruim’ wonen verhuizen naar een beter passende woning. Zo komen er meer sociale huurwoningen vrij.
  • De gemeente koopt of verkoopt soms zelf grond voor de bouw van sociale huur- en starterswoningen.
  • Van 1 woning 2 of meer zelfstandige woningen maken (bouwkundig splitsen) kan alleen nog in sommige gebieden onder bepaalde voorwaarden. Ook de regels voor kamerbewoning en kamerverhuur worden strenger.
  • Bij nieuwbouw is maximaal 20% van de woningen een kleine woning (woonoppervlak van minder dan 40 vierkante meter in het centrum en minder dan 50 vierkante meter in de rest van de stad).
  • De gemeente versterkt de schimmelaanpak. Er komt een APK voor woningen. De VvE-balie wordt uitgebreid met een huurbalie.
  • Door strengere regels voor toeristische verhuur verbetert de leefbaarheid in de wijken en blijven woningen beschikbaar voor mensen die een woning zoeken.
  • Den Haag voerde 1 maart 2022 de opkoopbescherming in. Zo krijgen mensen die een woning zoeken om zelf in te wonen meer kans op de woningmarkt.
  • Er is een groot tekort aan bijvoorbeeld leraren, agenten en zorgpersoneel. Daarom wil de gemeente mensen met deze beroepen helpen bij het vinden van een huis. Dat maakt Den Haag voor hen aantrekkelijker.
  • Er komt wat meer ruimte voor woonwagenstandplaatsen. Er komen extra maatregelen om bijvoorbeeld studenten, ouderen, arbeidsmigranten, en mensen met een bijzondere zorgvraag aan woonruimte te helpen.

Vergunningplicht voor het omzetten, splitsen en onttrekken van woonruimte

Er is een vergunningsplicht voor het:

  Vogelvlucht-aanzicht van Den Haag

  Gepubliceerd: 27 juni 2022Laatste wijziging: 31 januari 2023