Kamer verhuren

Wilt u alle kamers in uw woning verhuren? Of heeft u een kamer over die u wilt verhuren? Hou wel rekening met een aantal voorwaarden.

Vanaf 23 juni 2020 geldt er een ander beleid voor kamerbewoning. Er worden tijdelijk geen vergunningen gegeven om woningen om te zetten naar kamers om te verhuren. Aanvragen voor deze vergunning worden daarom geweigerd. Dit geldt totdat de gemeente een nieuw kamerbewoningsbeleid heeft vastgesteld. Kijk voor meer informatie in de gewijzigde Beleidsregel omzettingsvergunningen Den Haag 2020 (RIS305540).

Bij jongeren, (internationale) studenten en arbeidsmigranten is er een groeiende vraag naar kleine tijdelijke woonruimte. Voor deze groepen is kamerbewoning een uitkomst. Bij kamerbewoning delen huurders samen een woonruimte maar vormen ze geen stel of gezin. Kamerbewoners delen de wasgelegenheid (badkamer, douche), de keuken en het toilet met elkaar. In sommige gevallen wordt ook de woonkamer gedeeld.

Regels kamerverhuur

 • U mag op 1 adres aan maximaal 3 personen een kamer verhuren zonder dat u hiervoor een vergunning hoeft te hebben. Dit geldt alleen indien u zelf niet in de woning woont.
 • Woont u zelf met eventuele gezinsleden ook in de woning dan tellen u en uw gezinsleden mee bij het maximum aantal personen aan wie u zonder vergunning een kamer mag verhuren. Voorbeeld: u woont alleen in de woning; dan mag u zonder vergunning aan maximaal 2 andere personen een kamer verhuren.
 • Zodra u aan 4 of meer personen een kamer verhuurt, moet u een omzettingsvergunning aanvragen: een vergunning voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar kamerbewoning. Meer informatie over het aanvragen van deze vergunning vindt u op Woning omzetten in kamerverhuur.
 • Let op: In de wijken Bouwlust/Vrederust, Groente- en Fruitmarkt, Laakkwartier en Spoorwijk, Leyenburg, Moerwijk, Morgenstond, Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Regentesse- en Valkenboskwartier, Rustenburg- Oostbroek en Zuiderpark is het niet toegestaan om aan meer dan 3 personen per adres een kamer te verhuren. Als u zelf ook in de woning woont, tellen u en uw eventuele gezinsleden mee bij dit maximum aantal. Bestaat uw gezin uit 3 of meer personen, dan krijgt u hierdoor geen toestemming om kamers te verhuren.
  Kijk voor meer informatie over dit besluit op Beleidsregel Omzettingsvergunningen 2020 en de Huisvestingsverordening Den Haag 2019.
 • In alle andere wijken en in de buurten Koningsplein en Heesterbuurt, is het wel mogelijk om aan meer dan 3 personen per adres kamers te verhuren. U moet hiervoor een omzettingsvergunning aanvragen. Kijk voor meer informatie op Woning omzetten in kamerverhuur.
 • De huurder van uw kamer heeft recht op minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte. Dat is de te verhuren kamer plus de gezamenlijk gebruikte ruimtes zoals keuken, toilet en wasgelegenheid.
 • Wanneer u 5 of meer kamers gaat verhuren in 1 woning moet u rekening houden met extra brandveiligheidseisen. U moet dan een Gebruiksmelding doen. Meer informatie hierover vindt u op Omgevingsvergunning.

Verder is het belangrijk dat u:

 • zorgt voor gezonde en veilige woonomstandigheden van uw huurders
 • huurcontracten opstelt die voldoen aan de wettelijke eisen. Meer info hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid
 • rekening houdt met de regels voor de maximale huurprijs en de verhoging daarvan. Kijk voor het vaststellen van de huurprijzen op de website van de Rijksoverheid
 • zorgt voor het herstellen van gebreken die niet zijn veroorzaakt door de huurder.

Gepubliceerd: 23 maart 2020Laatste wijziging: 22 juni 2020