Wijkpark Cromvliet

Samen met de bewoners van Molenwijk is een nieuw ontwerp gemaakt voor het Cromvlietplein en omliggende straten. Dit is nu een gebied met veel asfalt, hekken en brede stoepen. In het nieuwe ontwerp wordt het een groot wijkpark. Bedacht en gebouwd door en voor bewoners en ondernemers uit Laak. De werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd en afgerond.

Het gaat om het gebied tussen de Noordpolderkade en de Trekvliet, en tussen de Laakkade en de Ketelstraat. Hierbinnen ligt het Cromvlietplein.

Ontwerpen met bedrijven en bewoners

Medewerkers van Buro Sant en Co, de gemeente en Coalitie Laak zijn in 2017 en 2018 de wijk ingegaan. Samen met bewoners hebben zij een mogelijk ontwerp voor het plein en de straten gemaakt. Er zijn onder andere bewonersavonden georganiseerd en veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Onderdelen uit het ontwerp zijn in 2018 en 2019 verder uitgewerkt.

Ruim 30 bedrijven uit onder andere stadsdeel Laak hebben zich met hulp van de gemeente georganiseerd in een ‘bedrijvenpoule’. Deze bedrijven werken onderdelen uit het ontwerp uit en voeren de werkzaamheden op straat uit. Dit doen zij zoveel mogelijk samen met bewoners. Speciale aandacht is er onder andere voor het stimuleren van de economie en werkgelegenheid in Laak.

Cromvlietplein meer park

Molenwijk kan volgens het ontwerp groener, verkeersveiliger en leefbaarder worden. En het Cromvlietplein meer een wijkpark, waarin bewoners kunnen wandelen, zitten en elkaar ontmoeten. Scholen en verenigingen krijgen de ruimte om in het park activiteiten te organiseren. Door het extra groen wordt de wijk op warme dagen minder heet en wordt het regenwater beter opgevangen en afgevoerd. Zo is dit deel van de stad beter voorbereid op veranderingen in het klimaat.

Wijkpark Cromvliet in vogelvlucht (Impressie: Buro Sant en Co)
Wijkpark Cromvliet in vogelvlucht (Impressie: Buro Sant en Co)

Thema’s Wijkpark Cromvliet

Het ontwerp voor het wijkpark en straten eromheen heeft een aantal thema’s:

  • meer verkeersveiligheid
  • anders parkeren maakt ruimte voor groen
  • nieuwe bestrating en straatmeubilair
  • meer speel- en beweegplekken
  • meer bomen en planten

Meer bomen en planten

Een belangrijk thema is meer bomen en planten voor Molenwijk. Dat is ook een wens van bewoners. Er komen in totaal 70 nieuwe bomen, waaronder beuken, meidoorns en eiken. Maar ook appel-, peren- en pruimenbomen. Ook maakt een deel van de stoepen plaats voor vakken met planten, bloemen en hagen. Bijvoorbeeld in de Middenstraat.

Rondom het Cromvlietplein, op de Schoeplaan, Stuwstraat en Noordpolderkade worden eerst 35 bomen weggehaald. Een deel van deze bomen is in slechte staat. De andere bomen moeten weg om ruimte te maken voor bijvoorbeeld meer wandelpaden, speeltoestellen en zitplekken.

Om de bomen weg te kunnen halen is een vergunning nodig. Deze vergunning is op 1 april 2019 aangevraagd. U kunt de complete aanvraag bekijken in het Den Haag Informatiecentrum in het stadhuis. Bent u het niet eens met het weghalen van de bomen, dan kunt u een bezwaar indienen.

Buurttuin in wijkpark Cromvliet (Impressie: Buro Sant en Co)
Buurttuin in wijkpark Cromvliet (Impressie: Buro Sant en Co)

Vragen

Heeft u vragen over het ontwerp en de uitwerking?

  • stuur een e-mail naar laak@denhaag.nl
  • kom naar het inloopspreekuur: woensdag van 12.00 tot 13.00 uur, locatie Cromvlietplein 120
  • bel wijkmakelaar Jurienne Hollaar, telefoonnummer 06 - 34 18 64 98

Meer informatie

Gepubliceerd: 18 april 2019Laatste wijziging: 16 april 2020