Den Haag - Wijkpark Cromvliet: denk en bouw mee

Wijkpark Cromvliet: denk en bouw mee

Samen met de bewoners van Molenwijk is een nieuw ontwerp gemaakt voor het Cromvlietplein en omliggende straten. Dit is nu een gebied met veel asfalt, hekken en brede stoepen. In het nieuwe ontwerp wordt het een groot wijkpark. Bedacht en gebouwd door en voor bewoners en ondernemers uit Laak.

Het gaat om het gebied tussen de Noordpolderkade en de Trekvliet, en tussen de Laakkade en de Ketelstraat. Hierbinnen ligt het Cromvlietplein.

Ontwerpen met bedrijven en bewoners

Medewerkers van Buro Sant en Co, de gemeente en Coalitie Laak zijn in 2017 en de 1e helft van 2018 de wijk ingegaan. Samen met bewoners hebben zij een mogelijk ontwerp voor het plein en de straten gemaakt. Er zijn onder andere bewonersavonden georganiseerd en veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Onderdelen uit het ontwerp worden in 2018 en 2019 verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Ruim 30 bedrijven uit voornamelijk stadsdeel Laak hebben zich met hulp van de gemeente georganiseerd in een ‘bedrijvenpoule’. Deze bedrijven gaan onderdelen uit het ontwerp verder uitwerken en uitvoeren. Dit doen zij zoveel mogelijk samen met bewoners. Speciale aandacht is er onder andere voor het stimuleren van de economie en werkgelegenheid in Laak.

Cromvlietplein meer park

Molenwijk kan volgens het ontwerp groener, verkeersveiliger en leefbaarder worden. En het Cromvlietplein meer een wijkpark, met ruimte voor scholen en verenigingen om activiteiten te organiseren. Door al het groen wordt de wijk op warme dagen minder heet en wordt het regenwater beter opgevangen en afgevoerd. Zo is dit deel van de stad beter voorbereid op veranderingen in het klimaat.

Wijkpark Cromvliet in vogelvlucht (Impressie: Buro Sant en Co)
Wijkpark Cromvliet in vogelvlucht (Impressie: Buro Sant en Co)

Thema’s Wijkpark Cromvliet

Het ontwerp voor het wijkpark en straten eromheen heeft een aantal thema’s, die nog verder worden uitgewerkt.

Verkeer en parkeren

Waar mogelijk krijgt de wijk meer straten met eenrichtingsverkeer en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Zo komt meer rust, overzicht en veiligheid in de wijk. Door auto’s anders te laten parkeren, komt er meer ruimte voor groen. In het ontwerp zoals het nu is komen ongeveer 10 parkeerplekken te vervallen.

Bestrating en meubilair

De stoepen, straten en parkeerplaatsen krijgen een standaard bestrating. Daar waar het kan wordt materiaal hergebruikt. Dit geldt ook deels voor de meubels en objecten, zoals bankjes, prullenbakken en fietsenrekken. Daar waar maatwerk mogelijk is, krijgen bedrijven uit de bedrijvenpoule de mogelijkheid objecten te ontwerpen.

Veel spelen en bewegen

Er staan verschillende speelplaatsen, voor verschillende leeftijden in het ontwerp, aan elkaar verbonden door groen. Zo is er ruimte voor een spel- en beweegroute, waarlangs ook een hardlooprondje van zo’n 1,5 kilometer mogelijk is.

Bomen en planten

In het nieuwe plan zorgen meer boomsoorten voor verschillende hoogtes en kleuren. Ook bomen met vruchten zijn gewenst, zoals de walnoot, tamme kastanje of zoete kers. In het plan is verder gedacht aan heggen rond gevels, klimplanten tegen gevels zonder ramen en plantenvakken tussen parkeerplaatsen. Hier is wel overeenstemming met de bewoners en woningeigenaren voor nodig.

Plekken in het wijkpark

Ook staat in het ontwerp hoe een aantal plekken in het park eruit kan gaan zien.

Kinderboerderij

Het terrein van de kinderboerderij wordt anders ingedeeld. In het ontwerp ligt het veld met de koeien en schapen centraal. Het gebouw van de kinderboerderij kan een schilderbeurt gebruiken, waarbij de deuren, het houtwerk en het stalen vakwerk het liefst dezelfde kleur krijgen.

Buurttuin

In de buurttuin kunnen mensen aan picknicktafels zitten of bloemen en fruit plukken. Ook ruimte voor de schooltuinen met een kas is gewenst. Deze plek is goed te combineren in gebruik met de kinderboerderij.

Parkhart

Midden in het park is een kruispunt van verschillende paden. Hier is ruimte voor grote bomen die heel oud worden, zoals eikenbomen. Een plek voor ontmoetingen, een podium of het houden van een marktje.

Buurttuin in wijkpark Cromvliet (Impressie: Buro Sant en Co)
Buurttuin in wijkpark Cromvliet (Impressie: Buro Sant en Co)

Hoe nu verder?

Bij het verder uitwerken van het voorlopig ontwerp in concrete deelprojecten, is de inbreng van bewoners nog welkom. Dit geldt ook voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bent u bewoner of ondernemer in Laak en wilt u hier een bijdrage aan leveren?

  • Stuur dan een e-mail naar laak@denhaag.nl.
  • Kom naar het inloopspreekuur: woensdag van 12.00 tot 13.00 uur, locatie Cromvlietplein 120.
  • Bel wijkmakelaar Jurienne Hollaar, telefoonnummer 06 - 34 18 64 98.

De 1e werkzaamheden op straat zijn vanaf de zomer van 2018 zichtbaar. Naar verwachting is het werk klaar in september 2019.

Meer informatie

Gepubliceerd: 6 juni 2018Laatste wijziging: 7 juni 2018