Kerkplein: herinrichting en vernieuwen tramsporen

De openbare ruimte rond de Grote Kerk wordt groener en het plein krijgt nieuwe bestrating. Tegelijk met de herinrichting van het Kerkplein worden de tramsporen van de 'calamiteitenroute' vernieuwd zodat ook de RandstadRail-tram er in geval van nood kan rijden.

Deze calamiteitenroute loopt van de Prinsegracht, via de Jan Hendrikstraat over het Kerkplein naar het Buitenhof. De HTM gebruikt de route bij incidenten, storingen of groot onderhoud.

Een aantal bomen op het Kerkplein is verhuisd naar een nieuwe plek. Een enkele zieke boom wordt nog vervangen door een nieuwe boom. De waterpomp komt na de herinrichting terug op de oude plek aan de kant van de Riviervismarkt.

Aangepaste route tramlijn 16

Tram 16 rijdt sinds de start van de werkzaamheden op de Torenstraat en Riviervismarkt een andere route. Die route loopt via de Kneuterdijk, Scheveningseweg en Eisenhowerlaan: de route van lijn 1. Vanaf het Statenplein volgt lijn 16 weer de normale route. Deze omleiding duurt in ieder geval tot eind 2017. Daarna bekijkt de HTM opnieuw wat de beste tramroute is tijdens de laatste fase van de werkzaamheden. Waar tram 16 niet over de oorspronkelijke route rijdt, zet de HTM tijdelijk bussen in.

Vervangend busvervoer

De HTM zet bus 76 in als alternatief voor tram 16. De vervangende bus rijdt 4 keer per uur op en neer tussen het Statenplein via de haltes van tram 16 en de tijdelijke halte Kerkplein, bij het Ibis hotel. Vanaf daar rijdt de bus in één keer door naar het Centraal Station halte Schedeldoekshaven/station CS. Dit blijft in elk geval zo totdat tramlijn 16 zijn oorspronkelijke route weer rijdt.

De hele route van bus 76 vindt u op de website van de HTM.

    Uitstel Dagelijkse Groenmarkt - Buitenhof

    Van januari tot eind maart 2018 zou het werkterrein verschuiven naar de Dagelijkse Groenmarkt, Grote Halstraat, Gravenstraat en Buitenhof. Dit blijkt echter niet haalbaar. De trillingsdempende maatregelen hebben zo’n impact, dat het werk aanzienlijk meer tijd in beslag zou nemen dan eerder voorzien.

    Daarom is besloten de werkzaamheden uit te stellen tot 2022 – 2023. De gemeente combineert de werkzaamheden tussen Dagelijkse Groenmarkt en Buitenhof dan met werk op andere delen van de route van lijn 16. Vanaf 8 januari 2018 wordt het bestaande spoor op de Dagelijkse Groenmarkt aangesloten op het nieuwe deel op de Riviervismarkt. De tijdelijke bestrating op de Grote Halstraat wordt vervangen door de definitieve.

    Overlast en bereikbaarheid

    Door het uitstellen van de werkzaamheden tussen de Dagelijkse Groenmarkt en het Buitenhof, is de overlast de komende tijd aanzienlijk minder. De werkzaamheden op de Jan Hendrikstraat worden in stappen uitgevoerd. Goed om te weten:

    • 15 januari 2018 gaat de Jan Hendrikstraat dicht voor autoverkeer.
    • Winkels en woningen blijven bereikbaar via tijdelijke looppaden.
    • Parkeergarages blijven bereikbaar.
    • De Laan blijft bereikbaar.
    • Gele borden geven de omleidingen aan.

    Einde buitendienststelling tram 16

    Er wordt alles aan gedaan om tram 16 zo snel mogelijk weer te laten rijden. Na de werkzaamheden aan het spoor moet de tram eerst nog een korte periode test- en proefrijden. De verwachting is dat tram 16 vanaf eind februari 2018 weer de standaard route kan rijden.

    Jan Hendrikstraat - Prinsegracht (fase 3)

    Het werk op de Jan Hendrikstraat gaat door en start 15 januari 2018. Het tramspoor wordt verder uit elkaar gelegd en er komen nieuwe, rode fietsstroken aan beide kanten van de weg. Vier bomen die niet in goede staat zijn, worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Later in het voorjaar gaat de aannemer aan de slag op de kruising met de Prinsegracht.

    Werkzaamheden eerste kwartaal 2018

    Fasering eerste kwartaal 2018

     Geluid en trillingen

     Om de gevolgen van de werkzaamheden voor omwonenden en de historische gebouwen in kaart te brengen, heeft de gemeente in de zomer van 2017 een trillingsonderzoek uitgevoerd. Hier hebben 2 adviesbureaus een second opinion over gedaan. Dit op verzoek van ondernemers en eigenaren van historische gebouwen rond het plein en de Dagelijkse Groenmarkt.

     De onderzoeken wijzen uit dat de kans op schade aan gebouwen door trillingen verwaarloosbaar is, ook als er zwaardere trams rijden. Wel zou de kans op geluidshinder door trillingen toenemen. Daarom heeft de gemeente besloten extra trillingsdempende maatregelen te nemen. Er worden dempende matten onder de rails geplaatst. Daardoor leveren de trams geen geluidsoverlast op. Er is ook gekozen voor  een manier van werken die minder trillingen veroorzaakt: de oude fundering van de trambaan wordt op de gedeelten die dichter bij de gevels liggen, in stukken gezaagd, in plaats van in stukken gebroken met een zogeheten 'prikker'.

     Geluiddemping van het tramspoort rond het Kerkplein werkt met gewapend beton, een elastische dempende mat en rubberen raildemping.

     Blijf op de hoogte

     • Blijf op de hoogte via Facebook.com/Kerkplein070. Hier kunt u ook terecht met vragen over het project.
     • Actuele informatie staat ook in de app 'Kerkplein Den Haag'. Deze is gratis te downloaden voor iPhone of Android in de Appstore of de Playstore.
     • Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer een wekelijks inloopspreekuur op donderdag van 15.00 tot 16.00 uur in de fietsenstalling van Biesieklette aan de Nobelstraat (ingang Driehoekjes).
     • Omwonenden en ondernemers krijgen regelmatig informatie over de werkzaamheden via bewonersbrieven.

     Gepubliceerd: 11 januari 2018Laatste wijziging: 11 januari 2018