Vernieuwing gebied Centraal Station Oost

Centraal Station Oost, het gebied tussen de Utrechtsebaan en het Centraal Station gaat veranderen in een levendig gebied met woningen en voorzieningen zoals kantoren, onderwijs en horeca. De gemeente wil dit bereiken door nieuwe woningen te bouwen, bestaande bouw te veranderen en de buitenruimte anders in te richten. Onder andere met meer groen.

Het gebied moet levendig en aantrekkelijk worden en het centrum verbinden met Bezuidenhout. Dat staat in de gebiedsvisie CS Oost die het college van burgemeester en wethouders op 23 maart 2017 heeft vastgesteld.

Er zijn veel belangrijke organisaties gevestigd in dit gebied zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en de Leidse Universiteit.

Artist impression Maria Stuartplein
Artist impression Maria Stuartplein

Visie voor de projecten in het gebied

In de gebiedsvisie staan de randvoorwaarden en kaders voor de verschillende projecten in het gebied. Tijdens het maken van de gebiedsvisie heeft de gemeente gesproken met bewonersgroepen, vastgoedeigenaren en organisaties in het gebied. Ook Hagenaars konden hun idee├źn, wensen en meningen geven.

De gebiedsvisie wordt de komende tijd vernieuwd. Dat is nodig omdat het aantal inwoners in Den Haag groeit. Ook zijn er goede kansen voor de economie. Vooral in het Central Innovation District. Dat is het gebied tussen en rond de 3 Haagse stations. De gemeente wil in dit gebied meer woningen en kantoren. Meer informatie vindt u in de Gebiedsvisie CS Oost en herziening projectdocument Grotiusplaats (RIS296561). Meer informatie over de actualisering van de gebiedsvisie vindt u op de site over het Central Innovation District.

Wat betekent de visie voor de omgeving?

Op het Maria Stuartplein (voorheen Grotiusplaats) tussen het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek en de Prins Clauslaan, bouwt Ontwikkelaar Provast 2 woontorens met daarin ongeveer 655 woningen. Waarvan 114 betaalbare huurwoningen. Op de begane grond is er plek voor kantoren, winkels en horeca en er komt een ondergrondse parkeergarage.

Door het gedeeltelijk overkappen van de Utrechtsebaan met een groen plein kunnen voetgangers eenvoudiger en aangenamer van het centrum naar het Beatrixkwartier.

Kijk voor meer informatie op de pagina Nieuwe woontorens en een overkapping A12 bij het Maria Stuartplein.

Artist impression overkapping Utrechtsebaan
Artist impression overkapping Utrechtsebaan

Renovatie en herontwikkeling

In de gebiedsvisie CS Oost is de renovatie van de Koninklijke Bibliotheek en de herontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) opgenomen. Wat er in het voormalige ministerie gaat komen, wordt besloten na de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in het gebouw van 2020 tot en met 2025. Het is nog niet bekend of het gebouw waarin waarin onder andere de Koninklijke Bibliotheek zit, wordt gerenoveerd of gesloopt. In de gebiedsvisie wordt ook beschreven of er iets nieuws kan komen op deze plek.

Kijk voor meer informatie op de pagina's Renovatie en verbouwing Koninklijke Bibliotheek en Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer in het voormalige Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Planning

Fase 1: 2017 tot 2020
Wat Wanneer
Fase 1 2017 tot 2020
Gemeente en Provast geven de bestemmingsplan en omgevingsvergunning ter inzage Voorjaar 2018
Gemeente heeft het ontwerp openbare ruimte en overkapping klaar December 2018 - voorjaar 2019
Provast start met bouwen aan de Grotiusplaats (woningen, parkeergarage) Eind 2018
Gemeente start met de werkzaamheden voor de overkapping Utrechtsebaan fase 1 (ter hoogte van Grotiusplaats) Najaar 2019
Het Rijk start met de renovatie van het Koninklijke Bibliotheekcomplex Nog onbekend
Het Rijk maakt het huidige ministerie van Buitenlandse zaken klaar voor de tijdelijke huisvesting van de 2e Kamer Najaar 2018
Gemeente start met inrichting van de buitenruimte als de Grotiusplaats opgeleverd is Najaar 2021
Fase 2 Na vertrek Tweede Kamer uit Buitenlandse Zaken (planning 2026)
Herbestemmen en mogelijk uitbreiden gebouw Buitenlandse Zaken Nog onbekend
De Koninklijke Bibliotheek verhuist Nog onbekend
  Luchtfoto van het gebied CS Oost
  Luchtfoto van het gebied CS Oost

  Meer informatie

  Meer informatie over hoe de gemeente werkt aan de agenda voor het Central Innovation District kunt u vinden op:

  Zie ook: Herziening projectdocument en grondexploitatie Grotiusplaats (RIS 296560)

  Gepubliceerd: 19 november 2018Laatste wijziging: 20 november 2018