Houtrustweg: herinrichting

De Houtrustweg wordt opnieuw ingericht. Het gaat om het gedeelte vanaf de Pluvierstraat tot het Zuiderstrandtheater. Dit is onderdeel van de ontwikkeling van het voormalige Norfolkterrein.

De Houtrustweg wordt opgehoogd, verbreed en opnieuw ingericht. Het werk duurt tot ongeveer juni 2020 en gebeurt in 4 fases. De werkzaamheden beginnen ter hoogte van het Zuiderstrandtheater. Het strand en de woningen langs de Houtrustweg blijven gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Hoe komt de nieuwe Houtrustweg eruit te zien?

Aan de kant van Duindorp komt ruimte voor bredere stoepen, een fietspad in 2 richtingen en een rijbaan met parkeerstroken. Daartussen komen groenstroken. De vernieuwde Houtrustweg wordt een weg met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en krijgt asfalt in plaats van klinkers. De nieuwe rijweg komt verder van de bebouwing van Duindorp af te liggen. De Houtrustweg wordt een weg met allure; een allee naar zee!

Impressie van de vernieuwde Houtrustweg ter hoogte van de Zeezwaluwstraat
Impressie van de vernieuwde Houtrustweg ter hoogte van de Zeezwaluwstraat

Waarom wordt de Houtrustweg opgehoogd?

De Houtrustweg is een onderdeel van de zeewering. Voor de veiligheid moet een deel van de weg daarom worden opgehoogd. Het ophogen gebeurt vanaf de Gruttostraat richting het strand. Hiervoor komt bij de woningen aan de Houtrustweg 486 – 500 en de woningen op de hoek van de Gruttostraat, Zeearendstraat en Zeezwaluwstraat een keermuurtje.

Verplaatsen voetbalkooi

Door de herinrichting en het ophogen van de weg is het nodig om de voetbalkooi te verplaatsen. Deze verschuift ongeveer 40 meter richting Zeezwaluwstraat en komt te liggen in een nieuw duinlandschap.

Omleidingsroutes over de bouwweg

Naast de Houtrustweg, aan de zijde van de nieuwbouw op het Norfolkterrein, is een tijdelijke bouwweg aangelegd. De bouwweg is bedoeld voor bouwverkeer vanaf het Norfolkterrein, de bevoorrading van het Zuiderstrandtheater en de nood- en hulpdiensten. Tijdens het werk aan de Houtrustweg mag ook het andere verkeer deze bouwweg gebruiken. Het strand blijft dus altijd bereikbaar. Na de werkzaamheden gebruikt het bouwverkeer de nieuwe Houtrustweg. De omleidingsroutes staan op borden langs de weg en er worden verkeersregelaars ingezet.

kaart met omleidingsroute

Op de plattegrond ziet u waar er wanneer gewerkt wordt:

  • Roze: fase 1
  • Groen: fase 2
  • Geel: fase 3
  • Beige: fase 4
  • Geel met oranje bolletjes: bouwweg

U kunt het verloop van de bouw volgen via de gratis BouwApp. Zoek in deze app op 'Houtrustweg'. Als u deze installeert op uw mobiele telefoon wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang en de verkeersmaatregelen.’

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden is parkeren langs de Houtrustweg niet mogelijk. Hierdoor kan het lastig zijn een parkeerplaats te vinden op of rond de Houtrustweg. De gemeente heeft bewoners van deze omgeving een brief gestuurd. Daarin staat dat de bewoners tijdens de werkzaamheden mogen parkeren in het vergunninggebied Scheveningen (gebiedscode 43). De parkeerplaats bij het strand blijft gewoon open.

Aannemer

De aannemer die het werk gaat doen is Mouwrik-Waardenburg B.V. Voordat er een nieuwe bouwfase van start gaat, informeert de aannemer de direct omwonenden. Per fase gelden andere verkeersmaatregelen.

Meldingen

De aannemer doet zijn uiterste best om hinder tot een minimum te beperken. Mocht u hinder ervaren, een klacht of een vraag hebben dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Fred Jeijsman, telefoonnummer 06 - 86 87 72 59. Een e-mail sturen naar houtrustweg@mouwrik.nl of een melding doen via de gratis bouwapp (zoeken op Houtrustweg).

Planning en fases

De planning van de verschillende fases. Voorafgaand aan de herinrichting vinden enkele voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het plaatsen van verkeersborden en een bouwkeet.

  • Fase 1 september 2019 - medio maart 2020
  • Fase 2 december 2019 - medio maart 2020
  • Fase 3 februari - mei 2020
  • Fase 4 mei - juni 2020

Meer informatie vindt u op de pagina Bouwen in Scheveningen Haven.

Gepubliceerd: 8 augustus 2019Laatste wijziging: 26 februari 2020