Vernieuwing rails tramlijn 1 op Gevers Deynootweg

Om Scheveningen aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Vanuit het programma De Kust Gezond wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd. Vanuit het programma Netwerk RandstadRail wordt lijn 1 aangepast voor de toekomst.

Voor 2024 moet het tracé van lijn 1 geschikt zijn voor nieuwe, moderne, comfortabele lagevloertrams. Ook moet het openbaar vervoer in de hele stad in 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Dat betekent dat er rolstoeltoegankelijke perrons bij de tramhaltes moeten komen.

Voorontwerp-na inspraak

Voor de Gevers Deynootweg heeft de gemeente in 2018 een zogenoemd voorontwerp gemaakt. Met hierin de plannen voor de verbetering van de openbare ruimte, het geschikt maken van het tramspoor voor lagevloertrams en het maken van rolstoeltoegankelijke haltes.

Gevers Deynootweg, tramlijn 1
Gevers Deynootweg, tramlijn 1

Het Concept Voorontwerp (VO) van de Gevers Deynootweg (RIS300029) heeft van 9 juli tot en met 23 september 2018 ter inzage gelegen. Op dit Voorontwerp zijn veel reacties binnengekomen. De meeste reacties gingen over het verdwijnen van parkeerplaatsen. Vanwege de vele reacties is besloten om het Concept Voorontwerp aan te passen. Dit 'Concept Voorontwerp-na inspraak' is op 3 december 2019 door het college van burgemeester en wethouders gestuurd naar de gemeenteraad om vast te stellen. Het Concept Voorontwerp-na inspraak staat in de bestuurlijke stukken (RIS304031). In bijlage 3 vindt u een overzicht van alle binnengekomen reacties.

Wijzigingen voorontwerp

Uitgangspunt voor de aanpassingen in het Voorontwerp was dat voor het openbaar vervoer, de fiets en de auto een veilige verkeerssituatie komt en daarnaast zo min mogelijk parkeerplaatsen hoeven te verdwijnen. Hiervoor is in het aangepaste ontwerp het voetgangersgebied aan de zeezijde van de Gevers Deynootweg smaller gemaakt. Daarnaast is de parkeerstrook aan deze kant van de Gevers Deynootweg op sommige plaatsen iets smaller gemaakt tot de minimaal toegestane breedte. Hierdoor kunnen 64 van de 79 parkeerplaatsen behouden blijven. En hoeven maar 15 parkeerplaatsen opgeheven te worden in plaats van de 42 parkeerplaatsen in het 1e Voorontwerp.

Besluitvorming en planning uitvoering

Voordat het aangepaste Voorontwerp definitief wordt, moet de gemeenteraad het eerst nog goedkeuren. Dit zal tijdens een raadsvergadering zijn. U heeft dan ook de mogelijkheid om te reageren op het aangepaste ontwerp door in te spreken tijdens de raadsvergadering.

  • 9 januari 2020 staat het aangepaste Concept Voorontwerp op de agenda van de Commissievergadering Leefbaarheid. Aanvangstijd: 9.00 uur.
  • 6 februari 2020 wordt het ontwerp besproken tijdens de Raadsvergadering. Aanvangstijd: 17.00 uur.

Inspreken

  • Inspreken van een inhoudelijk agendapunt is mogelijk. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het commissiesecretariaat via telefoonnummer 06 - 10 15 84 81 of e-mailadres commissieleefomgeving@denhaag.nl. Dit kan tot woensdag 8 januari 2020 16.00 uur.
  • Inspreken tijdens de raadsvergadering is ook mogelijk. U kunt zich voor het spreekrecht opgeven tot uiterlijk 4 uur vóór aanvang van de vergadering bij de griffier van de gemeenteraad op Spui 70, via telefoonnumer (070) 353 31 31. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. Geef ook het onderwerp op waarover u het woord wilt voeren.

Voor beide vergaderingen geldt een maximale spreektijd van 5 minuten. De gemeente maakt filmopnamen van de commissie- en raadsvergaderingen. De vergaderingen zijn te volgen via www.denhaag.nl/mijnraad en Den Haag TV. Uw inspraak-bijdrage zijn daar ook te zien en dus openbaar.

Definitief ontwerp

Als de gemeenteraad het aangepaste Concept Voorontwerp goedkeurt, wordt het uitgewerkt in een Definitief Ontwerp. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het 3e kwartaal van 2020.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: nrr@denhaag.nl.

Zie ook www.denhaag.nl/dekustgezond

Gepubliceerd: 19 december 2019Laatste wijziging: 19 december 2019