Vernieuwing rails tramlijn 1 op Gevers Deynootweg

Om Scheveningen aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Vanuit het programma De Kust Gezond wordt geïnvesteerd in een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Vanuit het programma Netwerk RandstadRail wordt lijn 1 toekomstbestendig gemaakt.

Voor 2024 moet het tracé van lijn 1 geschikt zijn voor nieuwe, moderne, comfortabele lagevloertrams. Ook moet het openbaar vervoer in de hele stad in 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Dat betekent dat er rolstoeltoegankelijke perrons bij de tramhaltes moeten komen.

Voorontwerp

Voor de Gevers Deynootweg heeft de gemeente een zogenaamd voorontwerp gemaakt. Daarin staan plannen voor de verbetering van de openbare ruimte, het geschikt maken van het tramspoor voor lagevloertrams en het maken van rolstoeltoegankelijke haltes. Het ontwerp is in samenwerking met de projectorganisatie De Kust Gezond opgesteld. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2020 starten of begin 2021.

Gevers Deynootweg, tramlijn 1
Gevers Deynootweg, tramlijn 1

Het ontwerp van de Gevers Deynootweg is 30 oktober 2017 gepresenteerd in de Werkgroep De Kust Gezond. In de werkgroep zijn bedrijven, bewonersorganisaties van Scheveningen, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en de Fietsersbond vertegenwoordigd.

Plannen in het voorontwerp

Tram- en busbaan

De huidige tram- en busbaan en de rijbanen tussen Scheveningseslag en Badhuiskade zijn te smal en voldoen niet aan de huidige normen. In de nieuwe situatie is er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Het ontwerp is in samenwerking met de projectorganisatie De Kust Gezond opgesteld. Op dit gedeelte worden ook de halteperrons van de halte Scheveningseslag ingepast met perronbreedtes van 2,10 meter. Deze breedte voldoet aan de eisen voor toegankelijkheid voor mindervaliden.

Parkeren Gevers Deynootweg

In het ontwerp voor wordt voorgesteld om op de Gevers Deynootweg 1 parkeerstrook op te heffen om zo meer ruimte te maken voor andere verkeersdeelnemers. De keuze om 1 parkeerstrook op te heffen is gemaakt op basis van onderzoek naar de parkeerdruk in de straat. Het verlies aan parkeerplaatsen aan de Gevers Deynootweg kan voor een deel worden opgevangen in de straten tussen de Gevers Deynootweg en de boulevard. In totaal vervallen er tussen het Seinpostduin en de Scheveningseslag aan de even zijde van het tramspoor 40 parkeerplekken.

Hotel parkeren Gevers Deynootweg

Aan de kant van de Gevers Deynootweg waar de parkeerplekken vervallen zijn 2 hotels, te weten De Stern en Albion. Met het opheffen van de parkeerstrook langs de Gevers Deynootweg kunnen hotelgasten niet meer kort voor de deur parkeren. Zij kunnen in dat geval gebruikmaken van de zijstraten van de Gevers Deynootweg om te laden/lossen of kunnen in de omgeving van de Gevers Deynootweg parkeren. De loopafstand tot het begin van de dichtstbij gelegen zijstraat is voor Hotel De Stern ongeveer 60 meter (Harteveltstraat), voor Hotel Albion is deze loopafstand 30 meter (Harteveltstraat) tot 45 meter (Scheveningseslag). Bij een langer verblijf is het de bedoeling dat de bezoekers van de hotels gebruikmaken van de nabijgelegen parkeervoorzieningen voor bezoekers (Parking Kurhaus, Parking Nieuwe Parklaan, Parking Strand).

Laden en lossen Gevers Deynootweg

Het opheffen van de genoemde parkeerstrook heeft gevolgen voor de bewoners van de panden aan de even zijde van de Gevers Deynootweg. Ze kunnen niet meer direct voor de deur parkeren en zullen gebruik moeten maken van parkeerplekken in de omgeving. Ook laden/lossen of stilstaan op dit deel van de Gevers Deynootweg is niet toegestaan. Voor laden/lossen kunnen de bewoners gebruikmaken van de zijstraten van de Gevers Deynootweg.

Inspraakprocedure

U kunt tot en met 23 september 2018 reageren op de plannen. De ontwerptekeningen en het collegebesluit met plantoelichting kunt u bekijken op:

Het ontwerp ligt ook ter inzage in het Haagse Informatiecentrum, Spui 70. U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar:

het college van burgemeester en wethouders
antwoordnummer 1790
2501 VC Den Haag

Vermeld als onderwerp: Herinrichting Gevers Deynootweg. U hoeft geen postzegel te gebruiken. Reageren kan ook via het e-mailadres nrr@denhaag.nl.

Zie ook www.denhaag.nl/dekustgezond

Gepubliceerd: 3 juli 2018Laatste wijziging: 18 april 2019