Den Haag - Kruising Scheveningen Bad wordt ongelijkvloers

Kruising Scheveningen Bad wordt ongelijkvloers

Een van de knelpunten in de verkeersafwikkeling in Scheveningen Bad is de kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg. De kruising wordt op drukke momenten zwaar belast. Zowel autoverkeer, het openbaar vervoer (bus en tram), als fietsers en voetgangers maken gebruik van de kruising. Om de verkeersdruk te verminderen, wordt de kruising ongelijkvloers gemaakt.

Met de komst van een parkeergarage onder de Noordboulevard gaat er meer verkeer over de Gevers Deynootweg naar de Noordelijke entree rijden. Een aanpassing aan de kruising is daarom nodig. 

Kruising minder druk

Met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising en een ondergrondse entree aan de zuidkant van de garage wordt de kruising en dit deel van de Gevers Deynootweg veel minder belast. De kruising wordt overzichtelijker. Door de korte zijde van de Zeekant autovrij te maken en te verlagen wordt deze herkenbaarder als strandtoegang.

De verwachting is dat met de ongelijkvloerse kruising de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbetert. Ook ontstaat hierdoor ruimte voor vergroening in de directe omgeving van de kruising.

Onderdoorgang Zeekant

Een van de ambities uit de plannen voor Scheveningen Bad, De Kust Gezond, is om de verbindingen tussen de boulevard en de Gevers Deynootweg aantrekkelijker te maken. Het is daarom de wens om de korte zijde van de Zeekant opnieuw in te richten. De huidige steile trap wordt dan vervangen door een flauwe hellingbaan.

Onder deze verlaagde Zeekant wordt een onderdoorgang gemaakt naar de nieuw te realiseren parkeergarage aan de Noordboulevard. De parkeergarage krijgt een ondergrondse entree op het laagste niveau. De entree met 2 ingangs- en 2 uitgangspoortjes komt onder de Noordboulevard te liggen en is toegankelijk via een in- en uitrit in de Zwolsestraat en een tunnel onder de korte Zeekant door. De korte zijde van de Zeekant wordt voetgangersgebied en is alleen toegankelijk voor nood- en hulpdiensten.

Zwolsestraat

De beschikbare ruimte om de ongelijkvloerse kruising te maken is beperkt. Een gecombineerde in- en uitrit in de middenberm van de Zwolsestraat neemt de minste ruimte in beslag. Met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising wordt ook het maaiveld tussen de Alkmaarsestraat, de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat over de gehele breedte opnieuw ingericht. Dat geldt ook voor de omgeving van de kruising. De rijbanen richting de Gevers Deynootweg liggen straks in het verlengde van de korte zijde van de Zeekant. Hierdoor ontstaat bij het binnenrijden van Scheveningen Bad zicht op de boulevard en de zee.

Concept voorontwerp

Het concept voorontwerp voor de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg heeft van 31 januari tot en met 13 maart ter inzage gelegen. Het voorontwerp was 29 januari 2019 door het college van burgemeester en wethouders voor inspraak vrijgegeven. Het concept voorontwerp vindt u in de bestuurlijke stukken via het RIS 301771.

Planning na inspraak

Nu de inspraakperiode voorbij is, wordt het concept voorontwerp mogelijk aangepast met de ingekomen zienswijzen. Het aangepaste ontwerp wordt dan samen met de nota beantwoording zienswijzen voorgelegd aan het college en daarna gaat het naar de gemeenteraad om het ontwerp vast te stellen. Daarna wordt de nota beantwoording zienswijze aan de indieners  toegezonden.

Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseerde op dinsdag 19 februari 2019 een informatiebijeenkomst over het concept voorontwerp voor de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg. Wilt u het verslag en de presentatie van die avond ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar dekustgezond@denhaag.nl.

VvE werksessie

In juni 2018 zijn twee werksessies gehouden met vertegenwoordigers van verschillende ’Verenigingen van Eigenaren' van de aangrenzende wooncomplexen, leden van de Werkgroep De Kust Gezond en vertegenwoordigers van de aangrenzende hotels. Tijdens deze sessies is intensief meegedacht over hoe de kruising na realisatie van de ongelijkvloerse kruising veilig, mooi en comfortabel opnieuw ingericht kan worden. De verschillende suggesties en ideeën zijn door de gemeente bekeken en waar mogelijk in het voorlopig ontwerp meegenomen.

Bekijk de video met een impressie van de bijeenkomst. Wilt u de verslagen van deze werksessies ontvangen? Stuur dan een e-mail naar dekustgezond@denhaag.nl.

De Kust Gezond

Het programma De Kust Gezond is in 2016 vastgesteld en bestaat uit projecten die tot doel hebben de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad te verbeteren. Zo worden de Noordelijke boulevard, de Middenboulevard, de omgeving van het Kurhaus en de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen opgeknapt. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Scheveningen Bad moet uitnodigend en gastvrij zijn en een echt kustgevoel oproepen.

Zie ook www.denhaag.nl/dekustgezond

Gepubliceerd: 12 december 2017Laatste wijziging: 18 maart 2019