Kruising Scheveningen Bad wordt ongelijkvloers

Een van de knelpunten in de verkeersafwikkeling in Scheveningen Bad is de kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg. De kruising wordt op drukke momenten zwaar belast. Zowel autoverkeer, het openbaar vervoer (bus en tram), als fietsers en voetgangers maken gebruik van de kruising. Om de verkeersdruk te verminderen, wordt de kruising ongelijkvloers gemaakt.

Met de realisatie van een parkeergarage onder de Noordboulevard zou de kruising nog meer belast worden omdat het verkeer voor deze parkeergarage over de Gevers Deynootweg naar de Noordelijke entree zou moeten rijden. 

Kruising overzichtelijker

Met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising en een ondergrondse entree aan de zuidkant van de garage wordt de kruising en dit deel van de Gevers Deynootweg veel minder belast. De kruising wordt overzichtelijker en door de korte zijde van de Zeekant autovrij te maken,  wordt de herkenbaarheid van de korte zijde van de Zeekant als strandtoegang verbeterd.

De verwachting is dat met de ongelijkvloerse kruising de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer zal verbeteren. Ook ontstaat hierdoor ruimte voor vergroening in de directe omgeving van de kruising.

Schetsontwerp in- en uitgang parkeergarage Noordboulevard en nieuwe kruising Zwolsestraat - Gevers Deynootweg
Schetsontwerp in- en uitgang parkeergarage Noordboulevard en nieuwe kruising Zwolsestraat - Gevers Deynootweg

Onderdoorgang Zeekant

Een van de ambities uit de plannen voor Scheveningen Bad, De Kust Gezond, is om de verbindingen tussen de boulevard en de Gevers Deynootweg aantrekkelijker te maken. Het is daarom de wens om de korte zijde van de Zeekant opnieuw in te richten. De huidige steile trap wordt dan vervangen door een niet steile hellingbaan.

Onder deze verlaagde Zeekant wordt een onderdoorgang gemaakt naar de nieuw te realiseren parkeergarage aan de Noordboulevard. De parkeergarage krijgt een ondergrondse entree op het laagste niveau. De entree met 2 ingangs- en 2 uitgangspoortjes komt onder de Noordboulevard te liggen en is toegankelijk via een in- en uitrit in de Zwolsestraat en een tunnel onder de korte Zeekant door. De korte zijde van de Zeekant wordt voetgangersgebied en is alleen toegankelijk voor nood- en hulpdiensten.

Zwolsestraat

De beschikbare ruimte om de ongelijkvloerse kruising te kunnen maken is beperkt. Een gecombineerde in- en uitrit in de middenberm van de Zwolsestraat neemt de minste ruimte in beslag. Wel is het noodzakelijk om in het gedeelte tussen de Alkmaarsestraat, de Gevers Deynootweg en de Zwolsestraat over de gehele breedte opnieuw in te richten. Dat geldt ook  voor de omgeving van de kruising. De rijbanen richting de Gevers Deynootweg komen in het verlengde van de korte zijde van de Zeekant te liggen. Hierdoor ontstaat bij het binnenrijden van Scheveningen Bad zicht op de boulevard en de zee.  

Planning

Naar verwachting wordt het Voorlopig Ontwerp voor de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg in het vierde kwartaal van dit jaar vrijgegeven voor inspraak.

Communicatie omwonenden

Er is veel belangstelling voor de ontwikkelingen op de Noordboulevard en rond de Zwolsestraat. Op de informatiebijeenkomst van 14 februari 2018 waren veel bezoekers. Hier presenteerde de gemeente het Definitieve Ontwerp voor de Noordboulevard Scheveningen aan de buurt. Ook kregen de aanwezigen informatie over de stand van zaken rond de plannen voor de ongelijkvloerse kruising aan de Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg.

Wilt u het verslag van deze avond ontvangen? Stuur dan een e-mail naar dekustgezond@denhaag.nl.

De Kust Gezond

Het programma 'De Kust Gezond' verbetert de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad. Zo worden onder andere de Noordelijke boulevard, de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen opgeknapt. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Scheveningen Bad moet uitnodigend en gastvrij zijn en een echt kustgevoel oproepen.

Zie ook www.denhaag.nl/dekustgezond

Gepubliceerd: 12 december 2017Laatste wijziging: 4 september 2018