Verslag burenoverleg Binckhorst 28 januari 2020

Tijdens het burenoverleg Binckhorst van 28 januari 2020 gaf de gemeente een toelichting op de werkzaamheden voor de komende maanden.

Ook deze punten kwamen aan de orde:

  • De aanleg van de Rotterdamsebaan gaat meer tijd nemen dan verwacht. De Rotterdamsebaan is niet op 1 juli 2020 klaar, maar naar verwachting half december 2020. Dit extra half jaar is nodig om de verkeers- en tunneltechnische installaties te monteren en te testen.
  • Het overgrote deel van de bouwwerkzaamheden binnen het project Rotterdamsebaan is succesvol en volgens planning verlopen. De bouw van de tunnel (waaronder het boren en het maken van de dwarsverbindingen) en de aanleg van de Rotterdamsebaan in het knooppunt Ypenburg zijn klaar. De komende maanden worden de werkzaamheden in de Vlietzoom, het Molenvlietpark en het parkeerterrein van Drievliet afgerond. Ook wordt het laatste deel van de Binckhorstlaan heringericht. Het gaat om het deel tussen de Zonweg en Maanweg, Al deze onderdelen van het project worden in juli 2020 opgeleverd, zoals altijd de bedoeling was.
  • Bij de uiteinden van de tunnel zijn afvangsystemen voor fijnstof opgehangen. De afvangsystemen worden schoongemaakt tijdens de normale onderhoudswerkzaamheden van de tunnel. 
  • Met de ontwikkeling van woningen in de Trekvlietzone is het nodig om een rioolput aan te brengen in de rijbaan van de Binckhorstlaan (in de richting van Voorburg) ter hoogte van de Zonweg. De werkzaamheden starten dinsdagochtend 4 februari en duren tot en met dinsdagavond 11 februari. Daarna is de weg weer open voor verkeer.
  • Langs de Binckhorstlaan en Mercuriusweg worden in totaal 267 bomen geplant. Een groot deel hiervan is in november 2019 al geplant en een deel ervan wordt begin februari geplant. Als het laatste deel van de Binckhorstlaan tot aan de Maanweg een nieuwe inrichting heeft, plant de aannemer de resterende bomen. Er komen verschillende soorten bomen langs de weg, zoals lindes, platanen, populieren, essen, iepen en esdoorns.
  • In het volgende Burenoverleg geeft de aannemer een toelichting op de herinrichting en afsluiting van de kruising Maanweg en Binckhorstlaan. Gedurende een aantal weken is de kruising geheel afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs het werk. Ook de woningen van Binck eiland blijven met de auto bereikbaar.

Actielijst

Actie 59 – 19 november 2019

Een aantal nieuwe fietspaden liggen inmiddels volgens het ontwerp langs de Binckhorstlaan. Vanuit het centrum tot aan de Zonweg zijn dit aan weerszijden van de Binckhorstlaan fietspaden in 2 richtingen. Vanaf de Zonweg richting Voorburg zijn de fietspaden aan weerszijden van de Binckhorstlaan in 1 richting aangelegd. Men wil graag weten waarom de keuze is gemaakt om niet het gehele fietspad als 2-richtingen pad aan beide kanten van de Binckhorstlaan aan te leggen. Ook vindt men dat in de huidige situatie de oversteekplek voor fietsers (bij de Zonweg) niet duidelijk is aangegeven. De aannemer gaat met de gemeente na hoe de situatie verbeterd kan worden.

Actie 59 wordt afgevoerd van de actielijst: In het Burenoverleg is het onderwerp met behulp van tekeningen van de oversteekplaats uitgebreid behandeld.

Actie 60 – 19 november 2019

Een ondernemer constateert dat niet duidelijk is hoe de Ford te bereiken is. De aannemer en de gemeente geven aan dat er 2 borden zijn geplaatst hoe naar de Ford te rijden. Zij gaan nog een keer kijken of de bebording op de goede plek staat of misschien verplaatst moet worden.

Actie 60 wordt afgevoerd van de actielijst: De Ford is te bereiken via de Mercuriusweg, via de Uranusstraat rijd het verkeer weer de Binckhorstlaan op.

Actie 61 – 19 november 2019

Ter hoogte van het gebouw Binck Twins wordt gewerkt aan de riolering en de herinrichting. Om het verkeer langs het werk te leiden, ligt de tijdelijke rijbaan in een soort ‘slinger’ langs het werk. Deze bocht blijkt te smal te zijn voor vrachtwagens. De gemeente Den Haag en de aannemer gaan de situatie bekijken.

Actie 61 wordt afgevoerd van de actielijst: De gemeente en de aannemer hebben de situatie beoordeeld en de 'slinger' verbreed.

Actie 62 – 19 november 2019

Ter hoogte van het gebouw Binck Twins wordt gewerkt aan de riolering en de herinrichting. Meerdere ondernemers geven aan dat de Binck Twins lastig bereikbaar is door kuilen in de tijdelijke weg  en modderpoelen. Ook is het lastig om ter plaatse de bocht te nemen. Als suggestie geven ze aan dat stelconplaten het gebouw beter bereikbaar zou maken. De aannemer en gemeente gaan na hoe de tijdelijke situatie verbeterd kan worden.  

Actie 62 wordt afgevoerd van de actielijst: De werkzaamheden aan de riolering voor de Binck Twins zijn klaar en inmiddels is de Binckhorstlaan voor de Binck Twins gereed en heringericht.

Actie 63 – 28 januari 2020

Momenteel is de aannemer bezig met de herinrichting van de Binckhorstlaan tussen Binck Twins en de Binckhorstbrug. Om mogelijk te maken dat het verkeer langs de werkterreinen kan rijden, zijn de rijstroken in dit deel versmald. Voor het verkeer komende vanuit Voorburg is voor het autoverkeer nu 1 rijstrook beschikbaar. De andere rijstrook is tijdelijk ingericht voor fietsers en voetgangers. Een ondernemer geeft aan dat deze strook te smal is om zowel fietsers als voetgangers over heen te leiden en dat dit zorgt voor gevaarlijke situaties. De aannemer gaat de situatie bekijken. 

Actie 64 – 28 januari 2020

Komende vanuit Laak/ de Neherkade rijdt het verkeer over de Mercuriusweg rechtsaf de Uranusstraat in, in plaats van de Binckhorstlaan. Mogelijk komt dit omdat het aanwijsbord naar de Binckhorstlaan te vroeg langs de weg is geplaatst en men dan de eerstvolgende afslag neemt (de Uranusstraat). De gemeente Den Haag gaat dit na en komt er tijdens het volgende Burenoverleg op terug.

Gepubliceerd: 17 februari 2020Laatste wijziging: 20 februari 2020