Samenwerking in de Binckhorst

De gemeente werkt met veel partijen samen om van de Binckhorst een aantrekkelijke wijk te maken. Het is in deze wijk belangrijk dat wonen en werken goed samen gaan. Voorbeelden van deze samenwerkende partijen zijn I'm Binck, Bedrijvenvereniging BLF en We Think Binck.

I’m Binck

In de Binckhorst is de stichting I’m Binck actief. Dit is een netwerk van ondernemers, bewoners en andere betrokkenen. Zij organiseren Ronde Tafels, netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten in het gebied, zoals fietstours. U kunt zich hierbij aansluiten.

Bedrijvenvereniging BLF

Veel bedrijven in de Binckhorst zijn lid van de BLF. De BLF is de bedrijvenvereniging voor bedrijven in de Binckhorst, Laakhaven en aan de Fruitweg. De BLF komt op voor de belangen van van hun leden. Belangen die te maken kunnen hebben met de aanleg van wegen, bouwprojecten, verkeer, omgevingsplannen, vervoer en andere ontwikkelingen die belangrijk zijn voor bedrijven. U kunt zich met uw bedrijf hierbij aansluiten.

We Think Binck

Projectontwikkelaars en beleggers hebben een eerste stap genomen om plannen te ontwikkelen voor de Binckhorst. Het gaat daarbij om plannen voor woningbouw, bedrijfsruimte en voorzieningen. Zij werken met elkaar samen in We Think Binck. We Think Binck is een  netwerk voor alle marktpartijen die een bouwplan voor de Binckhorst hebben of die grond willen kopen in het gebied.

Samenwerking

De gemeente en al deze partijen werken nauw samen. Ze maken samen afspraken over de ontwikkeling van de Binckhorst. Kijk op www.denhaag.nl/binckhorst voor meer informatie over de agenda’s en onderwerpen.

Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

Gepubliceerd: 18 mei 2020Laatste wijziging: 19 mei 2020