Innovatief wonen en werken in de Binckhorst

Vlakbij de binnenstad is een moderne, creatieve en innovatieve stadswijk in aanbouw: de Binckhorst. Nu nog het gebied van creatieve ondernemers en stadspioniers, maar dat verandert snel. De nieuwe Binckhorst is volop in ontwikkeling. Het wordt een stadswijk met een industrieel karakter voor wonen en werken.

Luchtfoto Binckhorst vanuit Voorburg
Luchtfoto Binckhorst vanuit Voorburg

Oorspronkelijk is de Binckhorst een uitgestrekt, binnenstedelijk industrieterrein langs het water van de Trekvliet, met 3 binnenhavens. Door de gunstige ligging, vlakbij het centrum, de snelweg en het spoor, heeft de gemeente besloten om dit gebied beschikbaar te maken voor wonen en werken. Met behoud van het industriële karakter van het gebied. Dit gebeurt in nauw overleg met alle betrokken partijen. De gemeente bepaalt niet langer precies hoe Binckhorst wordt ontwikkeld. Er is dus veel ruimte voor particulier initiatief. Er is veel belangstelling onder ontwikkelaars, ondernemers en toekomstige bewoners voor deze locatie.

Binckhorst: de verrassende kant van het Haagse centrum (video op het Youtube-kanaal van de gemeente)

Andere sfeer

‘Ruig’, ‘stoer’, ‘rauw’: dat was de sfeer van de Binckhorst. Door alle nieuwe ontwikkelingen is een nieuwe, diverse groep mensen naar de Binckhorst gekomen. Hierdoor ontstaat een andere sfeer en dynamiek, levendigheid. De sfeer is nu te omschrijven als innovatief, creatief en ‘hip en happening’.

Rotterdamsebaan: optimale bereikbaarheid

Wie nu de Binckhorst bezoekt, vindt het centrum van innovatie, bedrijvigheid en creativiteit in de Binckhaven en de diverse bedrijfsverzamelgebouwen. Ook kan je in de Binckhorst volop leven, werken en recreëren aan het water. Binnenkort gaan er grote woningbouwprojecten van start in de Trekvlietzone en rond de Binckhaven. Dankzij de Rotterdamsebaan is dit straks 1 van de best bereikbare gebieden van de hele regio. De aanleg van de Rotterdamsebaan is in volle gang. Deze weg zorgt voor een optimale aansluiting van de Binckhorst op de snelwegen. De Rotterdamsebaan wordt in de zomer van 2020 in gebruik genomen.

Besluitvorming en bestuurlijke stukken

Regels en kaders voor initiatieven voor de ontwikkeling van de Binckhorst staan in de het Omgevingsplan (RIS 299317) en de Gebiedsaanpak Binckhorst (RIS 299319). Er zijn verschillende uitwerkingen van de Gebiedsaanpak Binckhorst. Deze uitwerkingen zijn nu voorgenomen beleid. Het Beeldkwaliteitsplan en het Openbare Ruimte plan liggen eerst nog ter inzage. U kunt hiervoor een zienswijze indienen.

Stukken uitwerkingen gebiedsaanpak:

  • Het beeldkwaliteitsplan (RIS 303199) en het instellen van een kwaliteitsteam (RIS 303213)
  • De participatieleidraad (RIS 303172)
  • Handboek Openbare Ruimte (RIS 303176)
  • Plan Openbare Ruimte en Buitenruimte Binckhorst (RIS 303175)
  • Mobiliteitsdocument Binckhorst (RIS 303173)
  • Visie waterfrontpark (RIS 303174)
  • Het voorzieningenprogramma is nog niet vastgesteld en dus nog niet beschikbaar

Contact

Zie ook

    Gepubliceerd: 28 augustus 2018Laatste wijziging: 3 oktober 2019