Dreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurt

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel woningen van vlak na de oorlog. De gemeente, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans willen samen eraan werken om de 3 buurten te verbeteren en zo geschikt te maken voor de toekomst. Ze hebben hiervoor een plan gemaakt. Als bewoner kunt u uw mening geven over het plan en meedenken over de verdere uitwerking ervan. Om samen te bouwen aan een betere buurt.

Plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten: we gaan bouwen aan een betere buurt
Plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten: we gaan bouwen aan een betere buurt

Plannen voor de 3 buurten

In het plan, het Ambitiedocument de Dreven, Gaarden en Zichten, staat wat de gemeente, Staedion en Heijmans willen veranderen en verbeteren. In het Ambitiedocument staan de volgende plannen om de 3 buurten te verbeteren:

Verbeteren woningen

Afbeelding nieuwe woning

In de 3 buurten staan veel woningen die verouderd zijn. Deze woningen willen de gemeente, Staedion en Heijmans daarom vernieuwen of slopen. Voor alle gesloopte sociale woningen komen nieuwe sociale woningen terug.

Extra en meer verschillende soorten woningen

In de Dreven, Gaarde en Zichten komen 3.500 extra woningen. Zowel nieuwe sociale huurwoningen als midden huur- en koopwoningen.

Afbeelding: meer voorzieningen

Meer voorzieningen

Als er meer mensen in de wijken komen wonen zijn er ook meer voorzieningen nodig. Er komen nieuwe voorzieningen zoals ontmoetingsplekken, scholen, horeca, gezondheidsvoorzieningen, culturele instellingen, ruimten voor bedrijven en sportmogelijkheden.

Afbeelding: meer groen

Beter groen

Het groen wordt verbeterd. Door ongebruikte grasvelden bijvoorbeeld te veranderen in parkjes, moestuinen of speelplekken. De 3 buurten blijven groen, ook als er extra woningen komen. Door de nieuwbouw hoger te maken, komen er meer woningen bij, maar blijft er genoeg ruimte voor groen.

Afbeelding: mobiliteit

Mobiliteit

De gemeente wil het verkeer veiliger en beter maken voor wandelaars en fietsers. Er komen nieuwe en betere verbindingen tussen de buurten voor voetgangers en fietsers. Veel mensen hebben een auto. De gemeente kijkt naar oplossingen voor het parkeren. En naar andere vormen van vervoer, zoals het delen van auto’s en fietsen.

Uitvoering

Het vernieuwen van Dreven, Gaarden en Zichten gebeurt in stappen. De vernieuwing duurt ongeveer 15 tot 20 jaar. Het is de bedoeling dat de 1e bouwprojecten 2023 starten. Als uw huis wordt opgeknapt of gesloopt, neemt Staedion minimaal 1,5 jaar voordat u moet verhuizen contact met u op. Als u moet verhuizen dan helpt Staedion u aan een nieuwe woning. Wilt u daarna terugkomen naar de wijk, dan kan dat als er passende woonruimte is. Voor meer informatie kijk op de website van Staedion.

Geef uw mening

Voordat de gemeente, Staedion en Heijmans aan het werk gaan, wil de gemeente graag weten wat u van de plannen vindt. Misschien heeft u ideeën voor het opknappen van uw wijk, verbeteren van het groen of soort voorzieningen. Die goede ideeën kan de gemeente dan gebruiken bij het uitwerken van de plannen. U kunt op verschillende manieren uw mening geven.

Vul de vragenlijst in.

Reizende informatietentoonstelling

Medewerkers van de gemeente, Staedion en Heijmans bezoeken uw wijk met een tentoonstelling met informatie. Die staat op verschillende plekken in de wijk. U kunt dan vragen stellen, met ideeën komen en laten weten wat u van de plannen vindt. De reizende tentoonstelling is op de volgende dagen bij u in de buurt:

  • woensdag 15 juli 2020 van 15.00 tot 18.30 uur
  • dinsdag 21 juli 2020 van 16.00 tot 19.30 uur
  • woensdag 22 juli 2020 van 15.00 tot 18.30 uur
  • vrijdag 17 juli 2020 van 14.00 tot 17.30 uur
  • donderdag 23 juli 2020 van 16.00 tot 19.30 uur
  • zaterdag 25 juli 2020 van 13.00 tot 16.00 uur
  • donderdag 16 juli 2020 van 16.00 tot 19.30 uur
  • zaterdag 18 juli 2020 van 13.00 tot 16.00 uur
  • vrijdag 24 juli 2020 van 14.00 tot 17.30 uur

Bij storm of regen wordt de tentoonstelling verzet. Tijdens de tentoonstelling wordt aan alle coronamaatregelen gehouden. Kom daarom alleen als u geen klachten heeft.

Wekelijkse spreekuren

Vanaf 27 juli zijn er ook wekelijkse spreekuren in de wijkkantoren waar u meer over de plannen kunt horen, vragen kunt stellen en uw mening geven. De tijdstippen van de spreekuren hangen vanaf 27 juli aan de voorzijde van de kantoortjes.

Deze zijn op de volgende locaties:

 • Bewonersbedrijf Dreef 4 aan Dreef 4
 • Staedion Wijkkantoor aan Dreef 60
 • Staedion Wijkkantoor aan Het Zicht 42

Zie ook

  Gepubliceerd: 10 juli 2020Laatste wijziging: 22 juli 2020