Dreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurt

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel woningen van vlak na de oorlog. De gemeente, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans willen samen eraan werken om de 3 buurten te verbeteren en zo geschikt te maken voor de toekomst. Ze hebben hiervoor een plan gemaakt. Als bewoner kunt u uw mening geven over het plan en meedenken over de verdere uitwerking ervan. Om samen te bouwen aan een betere buurt.

Plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten: We gaan bouwen aan een betere buurt
Plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten: We gaan bouwen aan een betere buurt

Plannen voor de 3 buurten

In het plan, het Ambitiedocument de Dreven, Gaarden en Zichten (RIS 305714), staat wat de gemeente, Staedion en Heijmans willen veranderen en verbeteren. In het Ambitiedocument staan de volgende plannen om de 3 buurten te verbeteren:

Verbeteren woningen

Afbeelding nieuwe woning

In de 3 buurten staan veel woningen die verouderd zijn. Deze woningen willen de gemeente, Staedion en Heijmans daarom vernieuwen of slopen. Voor alle gesloopte sociale woningen komen nieuwe sociale woningen terug.

Extra en meer verschillende soorten woningen

In de Dreven, Gaarde en Zichten komen 3.500 extra woningen. Zowel nieuwe sociale huurwoningen als midden huur- en koopwoningen.

Afbeelding: meer voorzieningen

Meer voorzieningen

Als er meer mensen in de wijken komen wonen zijn er ook meer voorzieningen nodig. Er komen nieuwe voorzieningen zoals ontmoetingsplekken, scholen, horeca, gezondheidsvoorzieningen, culturele instellingen, ruimten voor bedrijven en sportmogelijkheden.

Afbeelding: meer groen

Beter groen

Het groen wordt verbeterd. Door ongebruikte grasvelden bijvoorbeeld te veranderen in parkjes, moestuinen of speelplekken. De 3 buurten blijven groen, ook als er extra woningen komen. Door de nieuwbouw hoger te maken, komen er meer woningen bij, maar blijft er genoeg ruimte voor groen.

Afbeelding: mobiliteit

Mobiliteit

De gemeente wil het verkeer veiliger en beter maken voor wandelaars en fietsers. Er komen nieuwe en betere verbindingen tussen de buurten voor voetgangers en fietsers. Veel mensen hebben een auto. De gemeente kijkt naar oplossingen voor het parkeren. En naar andere vormen van vervoer, zoals het delen van auto’s en fietsen.

Bekijk de video: Dreven, Gaarde en Zichten: bouwen aan een betere buurt

Uitvoering

Het vernieuwen van Dreven, Gaarden en Zichten gebeurt in stappen. De vernieuwing duurt ongeveer 15 tot 20 jaar. Het is de bedoeling dat de 1e bouwprojecten 2023 starten. Als uw huis wordt opgeknapt of gesloopt, neemt Staedion minimaal 1,5 jaar voordat u moet verhuizen contact met u op. Als u moet verhuizen dan helpt Staedion u aan een nieuwe woning. Wilt u daarna terugkomen naar de wijk, dan kan dat als er passende woonruimte is. Voor meer informatie kijk op de website van Staedion.

Informatietentoonstellingen

Tijdens 9 tentoonstellingen in de Dreven, Gaarden en Zichten hebben de gemeente, Staedion en Heijmans ongeveer 1500 bewoners en ondernemers gesproken en verteld over de plannen. Ook zijn er veel vragen beantwoord. De vele reacties en aanbevelingen helpen bij het verder uitwerken van het plan. De gemeente, Staedion en Heijmans zijn blij dat zij zoveel buurtbewoners hebben kunnen spreken.

Denk mee over de toekomst van uw buurt

Het plan voor de Dreven, Gaarden en Zichten is nog niet klaar. De gemeente, woningcorporatie Staedion en ontwikkelaar Heijmans werken de plannen verder uit. In verband met de aangescherpte regels rondom Covid-19 kunnen de fysieke wandelingen niet doorgaan. De gemeente hoort graag wat u belangrijk vindt, en nodigt u uit voor een (digitaal) gesprek over uw buurt. Op 12, 13 en 14 oktober kunt u in de avond digitaal deelnemen. Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden of laten weten dat u op een ander moment wilt meedenken. 

Meld u aan

Wekelijkse spreekuren

Vanaf 27 juli zijn er wekelijkse spreekuren in de wijkkantoren waar u meer over de plannen kunt horen, vragen kunt stellen en uw mening geven.

 • Staedion Wijkkantoor aan Dreef 60:

  • elke dinsdag van 14.30-15.30 uur
 • Staedion Wijkkantoor aan Het Zicht 42:

  • elke donderdag van 14.30-15.30 uur en
  • iedere 1e dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur.

Contact

Voor al uw vragen kunt u een bericht sturen naar: vragen@eenbeterebuurt.nl Uw vragen worden door de gemeente, Staedion en Heijmans gezamenlijk beantwoord.

   Zie ook: Ambitiedocument de Dreven, Gaarden en Zichten (RIS 305714)

     Gepubliceerd: 24 september 2020Laatste wijziging: 7 oktober 2020