Brasemdaal en Rietvoorndaal: herinrichting Kraayenstein

De gemeente gaat de verkeersveiligheid in Kraayenstein vergroten en de wijk groener maken. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van Brasemdaal en Rietvoorndaal is klaar. De werkzaamheden beginnen eind augustus 2020 en duren tot eind april 2021.

Door de coronacrisis is in april 2020 een informatiebijeenkomst over het definitief ontwerp afgelast. Bewoners van de Brasem- of Rietvoorndaal die de definitieve tekeningen willen ontvangen kunnen een e-mail sturen naar kraayenstein@denhaag.nl. Als u wilt kunt u telefonisch een toelichting krijgen op de tekeningen.

Kraayenstein is een woonerfwijk uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De openbare ruimte van de wijk is verouderd. Bewoners hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hun wijk willen vernieuwen. Dat is gebeurd tijdens bewonersavonden, buurtwandelingen en gesprekken.

De wensen van bewoners zijn:

  • Een overzichtelijke en veilige indeling van de straten.
  • Duidelijke looproutes voor voetgangers.
  • Meer groen en de kwaliteit van bestaand groen verbeteren.
  • Duidelijke parkeervakken.

Dit zijn ook de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting geworden. Bewoners konden een zienswijze geven op het voorlopig ontwerp van de gemeente.

Nieuwe inrichting

De belangrijkste vernieuwingen bij de herinrichting zijn:

  • Meer groen.
  • EfficiĆ«nt ingerichte pleinen met maximale parkeerruimte.
  • Groene pleinen met minder parkeervakken.
  • Doorgaande verbindingen voor voetgangers.
  • Plantvakken in lijn voor betere voetgangersroutes door de wijk (ook in de avonduren).
  • Nieuwe lantaarnpalen met ledverlichting.
Nieuwe inrichting van de Rietvoorndaal gezien vanaf huisnummer 15. Er is een duidelijke grens tussen de weg en het voetpad. De bomen en het overige groen komen in plantvakken.
Nieuwe inrichting van de Rietvoorndaal gezien vanaf huisnummer 15. Er is een duidelijke grens tussen de weg en het voetpad. De bomen en het overige groen komen in plantvakken.
Nieuwe inrichting van de Brasemdaal, gezien vanaf huisnummer 4. Parkeren kan in de aangegeven parkeervakken.
Nieuwe inrichting van de Brasemdaal, gezien vanaf huisnummer 4. Parkeren kan in de aangegeven parkeervakken.

Nieuwe inrichting van de Rietvoorndaal, gezien vanaf huisnummer 156. Het parkeren kan op een plein.
Nieuwe inrichting van de Rietvoorndaal, gezien vanaf huisnummer 156. Het parkeren kan op een plein.

Bomen Brasemdaal en Rietvoorndaal

Een aantal bomen in de Brasemdaal en Rietvoorndaal wordt vervangen. Een deel van de bomen kon niet blijven staan omdat ze ziek zijn, te dicht op elkaar staan, of omdat hun wortels de stenen kapot drukken. Voor het kappen van deze bomen is een kapvergunning afgegeven. De bomen zijn inmiddels gekapt, een deel is verplant. Er worden nog 40 nieuwe bomen geplant.

Water en oevers

De oevers in de wijk zijn op veel plekken dichtgegroeid. Daardoor is het water niet meer te zien en zijn er onoverzichtelijke plekken ontstaan. De gemeente maakt de oevers op sommige plekken opener door de begroeiing weg te halen. Ook maakt zij enkele oevers natuurvriendelijk, zodat meer verschillende waterdieren de ruimte krijgen.

Verlichting voetpad verdwijnt

Het voetpad dat rondom de wijk loopt, grenst aan een ecologische verbindingszone. Tegelijkertijd met de herinrichting, haalt de gemeente de verlichting langs het pad weg.
Het groen in de stad en de ecologische zones die het groen met elkaar verbinden, zijn een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. Sommige diersoorten, zoals vleermuizen, hebben donkere plekken nodig om in de stad te kunnen overleven. Straatverlichting kan zo'n leefgebied verstoren. Het weghalen gebeurt meestal op het moment dat een wijk wordt heringericht en de verlichting aan het einde van zijn levensduur is.

Ondergrondse restafvalcontainers

In heel Kraayenstein plaatst de gemeente ondergrondse restafvalcontainers voor huishoudelijk afval. Er komt een ontwerp plaatsingsplan waarin staat op welke plekken deze containers komen. De gemeente verwacht dat het definitief plaatsingsplan na de zomer klaar is. Bewoners kunnen dan aan de gemeente laten weten wat zij van de locaties vinden. Zij krijgen hier nog bericht over.

Planning

De aannemer start eind augustus 2020 met het werk. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april 2021 klaar.

Faseringskaart werkzaamheden Brasemdaal en Rietvoorndaal
Faseringskaart werkzaamheden Brasemdaal en Rietvoorndaal

Hieronder staat de planning per fase. De cijfers verwijzen naar de nummer/kleur op de kaart.

Fase Straat (huisnummers bij benadering) Periode
1 (donkerpaars) Brasemdaal: tussen huisnummers 76 t/m 84 en 113 t/m 117 eind augustus - half september
2 (oranje) Brasemdaal: tussen huisnummer 48 t/m 74 en 59 begin september - half september
3 (blauw) Brasemdaal: parkeerplaats tussen huisnummers 32 t/m 46 half september - eind september
4 (donkerroze) Rietvoorndaal: tussen huisnummer 43 t/m 59 en 142 t/m 158 eind september - half oktober
5 (rood) Brasemdaal: tussen huisnummers 26 t/m 30 en 53 t/m 57 begin oktober - half oktober
6 (lichtroze) Brasemdaal: tussen huisnummers 10 t/m 24 tot de speeltuin begin oktober - eind oktober
7 (blauw) Brasemdaal: tussen huisnummers 69 t/m 83, 85 en 99 t/m 111 eind oktober - half november
8 (bordeaux) Brasemdaal: oever achter huisnummers 1 en 27 t/m 37 begin november - half november
9 (donkergroen) Brasemdaal: parkeerplaats tussen de huisnummers 27, 39 en 83 half november - eind november
10 (oker) Brasemdaal: tussen de huisnummers 19 t/m 25 en 41 t/m 47 eind november - half december
11 (geel) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 41, 43 en 102 t/m 116 begin januari - eind januari
12 (lichtblauw) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 118 t/m 140 half januari - eind januari
13 (lichtpaars) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 29 t/m 41 en 76 t/m 108 eind januari - begin februari
14 (middelblauw) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 9 en 21 t/m 27 eind januari - begin februari
15 (groen) Rietvoorndaal: parkeerplaats naast 21 begin februari - half februari
16 (hardroze) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 54 t/m 76 begin februari - half februari
17 (donkerblauw) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 19 en 28 t/m 52 half februari - begin maart
18 (donkergroen) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 13 t/m 17 en 24 t/m 28 begin maart - half maart
19 (geelbruin) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 6 t/m 22 en 3 t/m 11 begin maart - eind maart
20 (paars) Rietvoorndaal: tussen huisnummers 2 t/m 8 half maart - begin april
21 (groen) Brasemdaal:parkeerplaats tussen 8, 10 en 29 begin april - half april
22 (lichtoranje) Brasemdaal: tussen huisnummers 13 t/m 17 en 2 t/m 8 half april - eind april
23 (groen) Brasemdaal: parkeerplaats tot aan huisnummer 13 half april - eind april
24 (groen) Brasemdaal: entree van de wijk half april - eind april

Gepubliceerd: 21 augustus 2020Laatste wijziging: 15 september 2020