Voorbereidingsbesluiten Escamp

In een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het directe gevolg van een voorbereidingsbesluit is dat er in het gebied geen bouwvergunningen meer mogen worden afgegeven. Het voorbereidingsbesluit geldt tot één jaar na publicatie van het besluit.

In bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bij bestemmingsplannen horen verschillende bestuurlijke documenten, zoals het voorbereidingsbesluit. 

Voorbereidingsbesluiten Escamp

Zie ook Wat is een bestemmingsplan?

Gepubliceerd: 17 december 2009Laatste wijziging: 20 oktober 2017