Uithofslaan - Bestemmingsplan

De Raad van State heeft het beroep tegen het bestemmingsplan Uithofslaan op 12 februari 2014 ongegrond verklaard. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan Uithofslaan ligt ter inzage vanaf 21 februari 2014.

Met ingang van 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het juridisch geldende bestemmingsplan. Aan de documenten op deze gemeentelijke pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het rechtsgeldige bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke website.

Onherroepelijk

De gemeenteraad heeft bij besluit van 27 juni 2013 het bestemmingsplan Houtwijk gewijzigd vastgesteld. Gedurende de termijn van terinzageligging van het besluit van de gemeenteraad, met betrekking tot vaststelling van het Bestemmingsplan Uithofslaan, is beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 12 februari 2014 uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard. Met inachtneming van deze uitspraak is het bestemmingsplan met ingang van 12 februari 2014 onherroepelijk geworden.

Inzage

Het bestemmingsplan Uithofslaan wordt met ingang van 21 februari 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  Bijlagen

  Het bestemmingsplan Uithofslaan bestaat uit:

  Toelichting (PDF, 6,6 MB)
  Bijlagen bij de toelichting (PDF, 12,6 MB)
  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (PDF, 2,9 MB)
  Regels (PDF, 1,4 MB)
  Bijlage bij de Regels (PDF, 4,3 MB)
  Plankaart (PDF, 441,8 kB)

  Zie ook:

  Raadsvoorstel/-besluit, nr 70 (PDF, 618,1 kB)
  Uitspraak Raad van State d.d. 12 februari 2014 (PDF, 72,5 kB)

  Voor het afdrukken van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

  Handleiding (PDF, 1,4 MB)

  Gepubliceerd: 12 juli 2013Laatste wijziging: 2 augustus 2017