Spoorwijk - Bestemmingsplan

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan Spoorwijk ligt ter inzage.

Onherroepelijk

Gedurende de termijn van terinzageligging (7 november tot en met 18 december 2014) van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Spoorwijk is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan ingaande 19 december 2014 onherroepelijk geworden.

Inzage

Vanaf 23 januari 2015 ligt het bestemmingsplan ter inzage in het Den Haag Informatiecentrum (alleen op afspraak). Het bestemmingsplan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Spoorwijk bestaat uit:

Toelichting (PDF, 24,3 MB)
Bijlagen bij de Toelichting (PDF, 11,8 MB)
Regels (PDF, 2,8 MB)
Bijlagen bij de Regels (PDF, 4,9 MB)
Plankaart (PDF, 2,5 MB)
Raadsvoorstel-/besluit nr. 87, d.d. 16 oktober 2014 (PDF, 166,9 kB)

Voor het afdrukken van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

Handleiding afdrukken plankaart (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 19 januari 2015Laatste wijziging: 23 juni 2017