Rotterdamsebaan, 1e herziening Binckhorstlaan-Zuid, Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Rotterdamsebaan, 1e herziening Binckhorstlaan-Zuid is op 18 maart 2016 onherroepelijk geworden.

Onherroepelijk 

Gedurende de termijn van terinzagelegging (5 februari tot en met 17 maart 2016) van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Rotterdamsebaan, 1e herziening Binckhorstlaan-Zuid is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan ingaande 18 maart 2016 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan Rotterdamsebaan, 1e herziening Binckhorstlaan-Zuid is te raadplegen op: 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Toelichting (PDF, 4,3 MB)
Regels (PDF, 2,2 MB)
Bijlagen bij de regels (PDF, 2,2 MB)
Plankaart (PDF, 909,8 kB)
Raadsvoorstel/-besluit nr. 2, d.d. 21 januari 2016 (PDF, 166,8 kB)

Gepubliceerd: 8 april 2016Laatste wijziging: 22 september 2017