Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten - Bestemmingsplan

Onherroepelijk

Gedurende de termijn van terinzagelegging (9 januari tot en met 20 februari 2019) van het besluit van de gemeenteraad, met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten, is beroep ingediend bij de Raad van State. Er is gedurende deze termijn geen voorlopige voorziening aangevraagd. Hierdoor is het vastgestelde bestemmingsplan op 21 februari 2019 in werking getreden. De Raad van State heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Het bestemmingsplan is daarmee op 17 april 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten is te raadplegen op:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0346ZSvBedrijf-50VA;
  • op de gemeentelijke website; onderaan deze pagina;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het bestemmingsplan:

Samenvatting (PDF, 1,5 MB)
Toelichting (PDF, 1,6 MB)
Regels (PDF, 1,5 MB)
Bijlagen bij de regels (PDF, 6,4 MB)
Plankaart (PDF, 415,5 kB)
Vaststellingsbesluit, d.d. 20 december 2018 (PDF, 90,6 kB)

Uitspraak Raad van State

Uitspraak Raad van State, d.d. 16 april 2019 (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 25 juli 2019Laatste wijziging: 25 juli 2019