Parapluherziening (fiets)parkeren - bestemmingsplan

Onherroepelijk


Gedurende de termijn van terinzagelegging (5 oktober tot en met 15 november 2018) van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Parapluherziening (fiets)parkeren is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State.
Hierdoor is het bestemmingsplan op 16 november 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan Parapluherziening (fiets)parkeren  is te raadplegen op:
- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Parapluherziening (fiets)parkeren te vinden is onder planID:  NL.IMRO.0518.BP0330ZFietspark-50VA;
- op de gemeentelijke website: onderaan deze pagina;
- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).


Parapluherziening (fiets)parkeren:

Samenvatting (PDF, 1,5 MB)
Toelichting (PDF, 2,3 MB)
Regels (PDF, 1,6 MB)
Bijlagen bij de regels (PDF, 3,5 MB)
Plankaart (PDF, 696,8 kB)
Vaststellingsbesluit d.d. 20 september 2018 (PDF, 92,3 kB)

Gepubliceerd: 23 november 2018Laatste wijziging: 23 november 2018