Leyenburg - Bestemmingsplan

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt met ingang van 21 oktober 2011 ter inzage.

Vanaf 21 oktober 2011 ligt in het Den Haag Informatiecentrum, ter inzage het Bestemmingsplan Leyenburg, alsmede de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Raad van State, d.d. 5 oktober 2011. Het beroep is ongegrond verklaard. Door deze uitspraak is ingaande 5 oktober 2011 het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Bijlagen

Het bestemmingsplan Leyenburg bestaat uit:

Toelichting (PDF, 759,2 kB)
Regels (PDF, 222 kB)
Plankaart (PDF, 3,7 MB)

Zie ook:

Raadsbesluit, d.d. 17-09-2009 (PDF, 66,5 kB)
Raadsvoorstel, d.d. 11-09-2009 (PDF, 2,1 MB)
Reactieve aanwijzing Gedeputeerde Staten d.d. 27-10-2009 (PDF, 787,2 kB)
Uitspraak Raad van State, d.d. 5-10-2011 (PDF, 535,3 kB)

Voor het printen van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

Handleiding (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 18 oktober 2011Laatste wijziging: 25 april 2017