Laakwijk-Schipperskwartier - Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Laakwijk-Schipperskwartier ligt vanaf 6 augustus 2010 ter inzage.

Onherroepelijk

Vanaf 6 augustus 2010 ligt in het Den Haag Informatiecentrum, ter inzage het Bestemmingsplan Laakwijk-Schipperskwartier, alsmede de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Raad van State, d.d. 7 juli 2010. Het beroep is gegrond verklaard.
De Raad van State heeft het besluit van de raad van de gemeente Den Haag van 9 juli 2009 gedeeltelijk vernietigd. Door deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden met uitzondering van het plandeel met de bestemming “Gemengd-1 (GD-1)” voor het perceel op de hoek van de Neherkade en de Slachthuislaan.

Bijlagen

Het Bestemmingsplan Laakwijk-Schipperskwartier bestaat uit:

Toelichting (PDF, 11 MB)
Bijlage 1 behorende bij toelichting (PDF, 66,9 kB)
Bijlage 2 behorende bij toelichting (PDF, 1,1 MB)
Bijlage 3 behorende bij toelichting (PDF, 746,2 kB)
Bijlage 4 behorende bij toelichting (PDF, 266,7 kB)
Regels (PDF, 208,6 kB)
Bijlagen 1 t/m 5 behorende bij regels (PDF, 102,3 kB)
Bijlage 6 behorende bij regels (PDF, 1,1 MB)
Plankaart (PDF, 5,2 MB)
Handleiding voor het afdrukken van de plankaart (PDF, 1,4 MB)

Zie ook:

Uitspraak Raad van State d.d. 7 juli 2010 (PDF, 496,8 kB)
Raadsbesluit nr. 87 d.d. 9 juli 2009 (PDF, 93,3 kB)
Amendement (PDF, 48,9 kB)
Raadsvoorstel nr. 87 d.d. 30 juni 2009 (PDF, 8 MB)Gepubliceerd: 20 oktober 2009Laatste wijziging: 11 juli 2017