Laakhavens - Bestemmingsplan

De plandelen die weer onderdeel uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan Laakhavens zijn met ingang van 17 april 2015 onherroepelijk geworden.

Met ingang van 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het juridisch geldende bestemmingsplan. Aan de documenten op deze gemeentelijke pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het rechtsgeldige bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke website.

Onherroepelijk

Gedurende de termijn van terinzageligging (6 maart tot en met 16 april 2015) van de plandelen van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Laakhavens die als gevolg van de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nog niet in werking waren getreden, is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening tegen dit besluit ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De volgende planregels zijn vanaf 17 april 2015 onherroepelijk geworden:

  • 3, lid 3.1, onder c het zinsdeel “en showroom met dien verstande dat een showroom alleen is toegestaan op de begane grondlaag”,
  • 3, lid 3.4, onder h de woorden “en tuincentra”,
  • 5, lid 5.1, onder g,
  • 7, lid 7.1, onder c de woorden “detailhandel en”,
  • 7, lid 7.4, onder c (“ter plaatse…..6000m2”) van de planregels.

Het bestemmingsplan Laakhavens ligt ter inzage bij het

Bijlagen

Het bestemmingsplan Laakhavens bestaat uit:

Toelichting (PDF, 10,3 MB)
Bijlagen bij de Toelichting (PDF, 48,2 MB)
Regels (PDF, 2,5 MB)
Bijlagen bij de Regels (PDF, 4,5 MB)
Plankaart (PDF, 2,9 MB)

Zie ook:

Raadvoorstel/-besluit nr. 11, d.d. 20 februari 2014 (PDF, 871,3 kB)
Reactieve aanwijzingsbesluit Provincie Zuid-Holland, d.d. 26 maart 2014 (PDF, 1,7 MB)

De aanwijzing is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of de website http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl. Het kenmerk van de aanwijzing is NL.IMRO.9928.DOSx2014x0001953AW-VA01

Uitspraak Raad van State beroep, d.d. 4 februari 2015

Uitspraak Raad van State beroep (PDF, 340,8 kB)

Voor het afdrukken van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

Handleiding afdrukken plankaart (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 18 juni 2015Laatste wijziging: 25 april 2017