Laakhaven West en Petroleumhaven - Bestemmingsplan

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan Laakhaven West en Petroleumhaven ligt vanaf 25 juli 2013 ter inzage.

Onherroepelijk

De Raad van State heeft de beroepen tegen het besluit van de raad van 20 december 2012 inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Laakhaven West en Petroleumhaven ongegrond verklaard. Door deze uitspraak is het bestemmingsplan Laakhaven West en Petroleumhaven ingaande 17 juli 2013 onherroepelijk geworden.

Inzage

Vanaf 25 juli 2013 wordt het bestemmingsplan op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Bijlagen

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Toelichting (PDF, 67 MB)
Regels (PDF, 6,7 MB)
Plankaart (PDF, 994,3 kB)
Raadsvoorstel-/besluit nr. 141, d.d. 20-12-2012 (PDF, 759,5 kB)
Uitspraak Raad van State beroep (PDF, 108,5 kB)

Gepubliceerd: 22 juli 2013Laatste wijziging: 30 augustus 2017