Laakhaven MegaStores e.o. - Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Laakhaven MegaStores e.o. is ingaande 12 september 2014 onherroepelijk geworden.

Met ingang van 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het juridisch geldende bestemmingsplan. Aan de documenten op deze gemeentelijke pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het rechtsgeldige bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke website.

Onherroepelijk

Procedure

Op 17 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Laakhaven MegaStores e.o. vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bij besluit van 26 november 2013 de gemeenteraad omtrent het bestemmingsplan Laakhaven MegaStores e.o. een reactieve aanwijzing gegeven er toe strekkende dat artikel 1.33 perifere detailhandel, artikel 4.1 onder a, en artikel 5.1, onder a, geen onderdeel meer uitmaken van dit bestemmingsplan. Deze plandelen zijn daarna toen niet in werking getreden. Op 28 mei 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen tegen de aanwijzing gegrond verklaard en het besluit tot reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vernietigd. Door deze uitspraak maken de eerder genoemde plandelen weer onderdeel uit van het vastgestelde bestemmingsplan Laakhaven Megastores e.o.

Geen Beroep/bezwaar

Gedurende de termijn van terinzagelegging van de plandelen ‘artikel 1.33 perifere detailhandel, artikel 4.1, onder a en artikel 5.1, onder a’ van het vastgestelde bestemmingsplan Laakhaven MegaStores e.o. is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierdoor is het gehele bestemmingsplan ingaande 12 september 2014 onherroepelijk geworden.

Inzage

Het bestemmingsplan Laakhaven MegaStores e.o. wordt met ingang van 10 oktober 2014 op de volgende manieren ter inzage gelegd:

Bijlagen

Het bestemmingsplan Laakhaven Megastores e.o. bestaat uit:

Toelichting (PDF, 12,5 MB)
Regels (PDF, 6,6 MB)
Plankaart (PDF, 512,3 kB)

Zie ook:

Raadsvoorstel/-besluit nr. 125, d.d. 17 oktober 2013 (PDF, 668,1 kB)
Uitspraak Raad van State, d.d. 28 mei 2014 (PDF, 43,1 kB)

Voor het afdrukken van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

Handleiding afdrukken (deel) plankaart (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 31 juli 2014Laatste wijziging: 11 juli 2017