De Uithof - Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan De Uithof is op 18 februari 2016 onherroepelijk geworden.

Onherroepelijk

Vanaf 10 maart 2016 ligt bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur), ter inzage het bestemmingsplan De Uithof, alsmede de brief van de Raad van State, d.d. 18 februari 2016, waaruit blijkt dat het beroep tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad is ingetrokken. Het bestemmingsplan De Uithof is op 18 februari 2016 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan De Uithof is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Toelichting (PDF, 11,5 MB)
Bijlagen bij de toelichting (PDF, 1,8 MB)
Regels (PDF, 2,6 MB)
Bijlagen bij de regels (PDF, 4,3 MB)
Plankaart (PDF, 5,6 MB)
Raadsvoorstel/-besluit nr. 101, d.d. 1 oktober 2015 (PDF, 361,2 kB)

Gepubliceerd: 4 maart 2016Laatste wijziging: 5 juli 2017