Binnenhof e.o. - Bestemmingsplan

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan Binnenhof e.o. ligt vanaf 16 mei 2014 ter inzage.

Met ingang van 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het juridisch geldende bestemmingsplan. Aan de documenten op deze gemeentelijke pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het rechtsgeldige bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke website.

Onherroepelijk

Gedurende de termijn van terinzageligging (14 maart tot en met 24 april 2014) van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Binnenhof e.o. is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan ingaande 25 april 2014 onherroepelijk geworden.

Inzage

Het bestemmingsplan Binnenhof wordt met ingang van 16 mei 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website: Ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Binnenhof e.o. te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0233EBinnenhofeo-50VA
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum

Bijlagen

Het bestemmingsplan Binnenhof e.o. bestaat uit:

Toelichting (PDF, 6,1 MB)
Bijlagen bij de toelichting (PDF, 5,4 MB)
Regels (PDF, 2,6 MB)
Bijlagen bij Regels (PDF, 45,4 MB)
Plankaart (PDF, 3,5 MB)

Zie ook:

Raadvoorstel-/besluit nr. 9, d.d. 20-02-2014 (PDF, 1,9 MB)

Voor het afdrukken van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.

Handleiding afdrukken (deel) plankaart (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 7 maart 2014Laatste wijziging: 11 juli 2017