Binckhorst Noord - Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Binckhorst Noord ligt ter inzage.

Onherroepelijk

Vanaf 21 januari 2016 is het bestemmingsplan Binckhorst Noord, alsmede de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Raad van State, d.d. 23 december 2015, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.denhaag.nl/bestemmingsplannen. De beroepen zijn deels niet-ontvankelijk, gegrond en ongegrond verklaard.

De Raad van State heeft het besluit van de raad van de gemeente van 16 april 2015 gedeeltelijk vernietigd. Met inachtneming van deze uitspraak is het bestemmingsplan Binckhorst Noord op 23 december 2015 onherroepelijk geworden met uitzondering van:

  • de aanduiding "Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1" en artikel 27, lid 27.4 van de planregels;
  • het plandeel met de bestemming "Gemengd - 2" en de aanduiding "maximum bouwhoogte (m) = 4" dat betrekking heeft op de gronden aan de Binckhorstlaan 168-170.

De uitspraak en het bestemmingsplan zijn tevens in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Toelichting (PDF, 19,1 MB)
Bijlagen bij de toelichting (PDF, 15,1 MB)
Regels (PDF, 2,5 MB)
Bijlagen bij de regels (PDF, 4,4 MB)
Plankaart (PDF, 3,1 MB)
Raadsvoorstel-/besluit, d.d. 16 april 2015 (PDF, 3,3 MB)
Uitspraak Raad van State, d.d. 23 december 2015 (PDF, 826,3 kB)

Gepubliceerd: 18 januari 2016Laatste wijziging: 6 juli 2017